Khúc xạ kế đo mặn, đo ngọt, hàng có sẵn

  • Thread starter nhu.tran2010
  • Ngày gửi
N

nhu.tran2010

Guest
#1
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object> <style> st1:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><a name="kxksing"></a><strong><span style="font-size: 13pt; color: blue">C&Ocirc;NG TY CP XNK THI&Ecirc;́T BỊ KHOA HỌC &amp; TƯ V&Acirc;́N QU&Ocirc;́C T&Ecirc;́</span></strong></p> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; color: black">656E, T&ocirc;̉ 17, TT. C&acirc;̀u Di&ecirc;̃n, Từ Li&ecirc;m, Hà n&ocirc;̣i</span></p> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; color: black">Tell: 04.37634980, 04.37633054&nbsp; Fax: 04.37634980</span></p> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; color: black">Website: </span><strong><u><span style="font-size: 13pt; color: blue"><a href="http://www.stcvn.com.vn/"><u><span style="color: blue">www.stcvn.com.vn</span></u></a></span></u></strong><span style="font-size: 13pt; color: black"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Email: </span><strong><u><span style="font-size: 13pt; color: blue"><a href="mailto:stcjsc@vnn.vn"><u><span style="color: blue">stcjsc@vnn.vn</span></u></a></span></u></strong><span style="font-size: 13pt; color: black" /></p> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="color: red">**************************************************************</span></strong><strong><span style="color: red"><br /> </span></strong><strong><span style="font-size: 20pt; color: red">CUNG CẤP</span></strong><span style="font-size: 20pt; color: black" /></p> <p align="center" style="text-align: center" class="vl3"><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: black">KH&Uacute;C XẠ KẾ ĐO ĐỘ MẶN / ĐỘ NGỌT</span></p> <p align="center" style="text-align: center" class="vl3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: black">NSX: <strong>Trans Instrument</strong> (Singapore)</span></p> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" style="border: 1pt solid windowtext" class="MsoNormalTable"> <tbody><tr> <td style="width: 26%; border: 1pt solid windowtext; padding: 3.75pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; color: blue">Sản phẩm</span></strong><span style="font-size: 14pt; color: blue" /></p> </td> <td style="width: 19%; border: 1pt solid windowtext; padding: 3.75pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; color: blue">Model</span></strong><span style="font-size: 14pt; color: blue" /></p> </td> <td style="width: 27%; border: 1pt solid windowtext; padding: 3.75pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; color: blue">Thang đo</span></strong><span style="font-size: 14pt; color: blue" /></p> </td> <td style="width: 13%; border: 1pt solid windowtext; padding: 3.75pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; color: blue">Độ ph&acirc;n giải</span></strong><span style="font-size: 14pt; color: blue" /></p> </td> <td style="width: 15%; border: 1pt solid windowtext; padding: 3.75pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; color: blue">Tự động b&ugrave; nhiệt&nbsp; độ</span></strong><span style="font-size: 14pt; color: blue" /></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 3.75pt"> <p style="text-align: justify" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; color: blue">Kh&uacute;c xạ kế đo độ mặn</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; color: black"> (Gravity &amp; Salinity)</span></strong><span style="font-size: 14pt; color: black" /></p> </td> <td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 3.75pt"> <p style="text-align: justify" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; color: black">TI-SAT100(A)</span></strong><span style="font-size: 14pt; color: black" /></p> </td> <td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 3.75pt"> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; color: black">Muối: 0-100&permil;<br /> Tỷ trọng: 1.000-1.070 </span></p> </td> <td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 3.75pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; color: black">1 ppt</span></p> </td> <td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 3.75pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; color: black">c&oacute;</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 3.75pt"> <p style="text-align: justify" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; color: blue">Kh&uacute;c xạ kế đo độ mặn</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; color: black"> (Gravity &amp; Salinity)</span></strong><span style="font-size: 14pt; color: black" /></p> </td> <td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 3.75pt"> <p style="text-align: justify" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; color: black">TI-SAT28</span></strong><span style="font-size: 14pt; color: black" /></p> </td> <td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 3.75pt"> <p style="text-align: justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; color: black">Muối: 0-28%</span></p> </td> <td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 3.75pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; color: black">+/- 2%</span></p> </td> <td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 3.75pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; color: black">c&oacute;</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 3.75pt"> <p style="text-align: justify" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; color: blue">Kh&uacute;c xạ kế đo độ ngọt</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; color: black"> (Brix) </span></strong><span style="font-size: 14pt; color: black" /></p> </td> <td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 3.75pt"> <p style="text-align: justify" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; color: black">TI-RBX32</span></strong><span style="font-size: 14pt; color: black" /></p> </td> <td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 3.75pt"> <p style="text-align: justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; color: black">0-32 độ Birx</span></p> </td> <td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 3.75pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; color: black">0,2%</span></p> </td> <td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 3.75pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; color: black">c&oacute;</span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p class="MsoNormal"><span style="color: black">&nbsp;</span></p> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><a name="kxkrumani"></a><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: black">Mọi th&ocirc;ng tin về tư vấn kỹ thuật cũng như y&ecirc;u cầu về b&aacute;o gi&aacute; hay đặt h&agrave;ng, xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></p> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: black">&nbsp;</span></p> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: blue">C&Ocirc;NG TY CP XNK THI&Ecirc;́T BỊ KHOA HỌC &amp; TƯ V&Acirc;́N QU&Ocirc;́C T&Ecirc;́</span></strong></p> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: black">Quản lý bán hàng: Trần Hải Như</span></strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%" /></p> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: black">Tell: 0165.228.8686 </span></strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: black" /></p> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: black">Email: </span></strong><u><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: blue"><a href="mailto:nhu.tran2010@gmail.com"><span style="line-height: 150%">nhu.tran2010@gmail.com</span></a></span></u></p> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: black">Website:</span></strong><strong><u><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: blue"> www.stcvn.com.vn</span></u></strong></p> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: black">Rất h&acirc;n hạnh được phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch ! </span></p> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: blue">H&Atilde;Y ĐẾN VỚI STC ĐỂ C&Oacute; NHỮNG SẢN PHẨM V&Agrave; DỊCH VỤ TỐT NHẤT!</span></strong></p> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 150%" class="vl3"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty CP Xuất nhập khẩu thiết bị Khoa học và tư vấn quốc tế
- Địa chỉ: Số 656E, tổ 17, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm
- Điện thoại: 04 3 7633054 - Fax: 04 3 7634980
- email: stcjsc@vnn.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH