• kĩ thuật nuôi tắc ke

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 5/10/12

  1. tuankiet Nhà nông nghiệp dư

   hướng dẫn nu&ocirc;i tắc k&egrave; <br /> Hướng dẫn nu&ocirc;i Tắc K&egrave; theo hộ gia đ&igrave;nh<br /><br /> hướng dẫn nu&ocirc;i Tắc K&egrave;, tắc k&egrave; giống<br /><br /> M&igrave;nh xin hướng dẫn c&aacute;c bạn một số về kỹ thuật nu&ocirc;i Tắc K&egrave;<br /> N&oacute;i chung muốn nu&ocirc;i theo hộ gia đ&igrave;nh th&igrave; ch&uacute;ng ta n&ecirc;n tận dụng Chuồng Heo bỏ sau đ&oacute; ta r&agrave;o xung quanh bằng lưới mắt c&aacute;o, tr&ecirc;n c&oacute; m&aacute;i che v&aacute; n&ecirc;n lợp 1 lớp vải để dễ dễ d&agrave;ng l&agrave;m k&iacute;n chuồng cho Tắc k&egrave; khỏi chui ra. B&ecirc;n trong ta n&ecirc;n kiếm những tấm v&aacute;n hoặc bọng c&acirc;y bỏ v&agrave;o cho Tắc K&egrave; tr&uacute; ẩn v&agrave; đẻ trứng (nếu như bằng v&aacute;n n&ecirc;n xếp đứng những tấm v&aacute;n v&agrave; mỗi tấm n&ecirc;n c&aacute;ch nhau khoảng 4 đến 5 cm để vừa cho Tắc K&egrave; chui v&agrave;o l&agrave; được) <br /> C&oacute; 4 điều cần ch&uacute; &yacute; nhất l&agrave;:<br /> 1/ Chọn giống &ndash; N&ecirc;n chọn loại Tắc K&egrave; n&uacute;i (thường ch&uacute;ng c&oacute; da m&agrave;u đen n&acirc;u v&agrave; chấm trắng, đỏ ) gi&aacute; thị trường khoảng 45.000 &ndash; 50.000 / 1 con tr&ecirc;n 50 gram . Kh&ocirc;ng n&ecirc;n chọn loại tắc k&egrave; c&oacute; da m&agrave;u trắng v&agrave; chấm đỏ. thường th&igrave; loại n&agrave;y nhanh lớn hơn nhưng gi&aacute; trị kh&ocirc;ng cao &hellip;. v&agrave; gi&aacute; cũng rẻ hơn nhiềugi&aacute; thị trường khoảng 25.000 &ndash; 35.000 / 1 con tr&ecirc;n 60 gram. Ta n&ecirc;n chọn giống 2 đến 4 th&aacute;ng tuổi để cho m&igrave;nh dể chăm s&oacute;c v&agrave; &iacute;t hao hụt.<br /> 2/ Về thức ăn &ndash; V&agrave;o ban đ&ecirc;m n&ecirc;n thắp 1 b&oacute;ng đ&egrave;n để c&aacute;c loại C&ocirc;n Tr&ugrave;ng bay v&agrave;o ch&uacute;ng tự động ăn. Ngo&agrave;i ra ta phụ th&ecirc;m 1 số thức ăn bỏ v&agrave;o cho ch&uacute;ng ăn như: c&agrave;o c&agrave;o, ch&acirc;u chấu, mối, dế, tr&ugrave;n&hellip;. N&oacute;i chung l&agrave; tất cảc c&aacute;c loại c&ocirc;n tr&ugrave;ng c&ograve;n sống ch&uacute;ng điều ăn v&agrave; kh&ocirc;ng n&ecirc;n bỏ 1 m&aacute;ng nước v&agrave;o trong chuồng nu&ocirc;i cho ch&uacute;ng tự uống nước.<br /> một ng&agrave;y chỉ cần cho ăn 1 lần từ 18g30 đến 19g30 l&agrave; tốt nhất ch&uacute;gn c&oacute; thể nhịn n&oacute;i v&agrave;i th&aacute;ng l&agrave; b&igrave;nh thường<br /> 3/ Những thứ m&agrave; Tắc K&egrave; th&ugrave; nhất <br /> - Nước mưa nếu như ch&uacute;ng bị ướt do mưa th&igrave; coi như toi mạng liền (mưa m&agrave; k&egrave;m theo d&ocirc;ng nữa th&igrave; tỉ lệ chết khoảng 80% kh&ocirc;ng hiểu l&yacute; do)<br /> - M&egrave;o l&agrave; con vật ch&uacute;ng sợ nhất v&igrave; M&egrave;o rất hảo m&oacute;n ăn n&agrave;y (Tắc k&egrave; m&agrave; nướng muối ớt, nướng xong chắm với muối hột đ&acirc;m nhuyễn bỏ ớt tr&aacute;i thật cay 1 miếng chanh l&agrave;m 1 xị l&agrave; lấy kẹo)<br /> 4/ khi bắt ch&uacute;ng chỉ cần mang bao tay vải l&agrave; an to&agrave;n v&agrave; bỏ ch&uacute;ng v&agrave;o t&uacute;i may bằng vải l&agrave; ch&uacute;ng nằm im v&agrave; hiền kh&ocirc; tha hồ m&agrave; bắt<br /><br /> Diện t&iacute;ch khoảng 6m2 th&igrave; c&oacute; thể nu&ocirc;i được v&agrave;i trăm con rồi <br /> Sinh sản mỗi th&aacute;ng ch&uacute;ng chỉ đẻ c&oacute; 2 trứng th&ocirc;i nhưng 1 măm ch&uacute;ng c&oacute; thể đẻ tới 10 lứa (chứ kh&ocirc;ng như tr&ecirc;n mạng n&oacute;i l&agrave; đẻ 1 lần 5-6 trứng kh&ocirc;ng c&oacute; đ&acirc;u, nhiều con th&igrave; c&oacute;) ch&uacute;ng đẻ xong khoảng chừng 95 đến 105 ng&agrave;y l&agrave; nở th&agrave;nh con tỉ lệ nở tự nhi&ecirc;n rất cao 95% <br /><br /> B&aacute;c n&agrave;o c&oacute; Tắc K&egrave; m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; đầu ra th&igrave; li&ecirc;n hệ với m&igrave;nh m&igrave;nh thu cho gi&aacute; th&igrave; tuỳ v&agrave;o số lượng, c&oacute; số lượng h&agrave;ng nhiều th&igrave; gi&aacute; tốt hơn, &iacute;t th&igrave; gi&aacute; mềm hơn 1 x&iacute;u <br /><br /> bạn n&agrave;o cần tư vấn hoặc thắc mắc g&igrave; th&igrave; cứ li&ecirc;n lạc cho m&igrave;nh:<br /> Mr Kiệt : 0982.101.754 <br /><p> hoặc Email: tuankiet7777@yahoo.com</p><p>Cảm ơn đ&atilde; xem tin.</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: tuấn kiệt
   - Địa chỉ: TP HCM
   - Điện thoại: 0982101754 - Fax:
   - email: tuankiet7777@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...