• Kinh Doanh Thủy Hải Sản

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 24/8/12

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. <div><br /></div><div><br /></div><div>Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp hải sản đ&ocirc;ng lạnh cho c&aacute;c nước tr&ecirc;n thế giới, c&aacute;c sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&aacute;p ứng ti&ecirc;u chuẩn chất lượng ISO 9001 cho xuất khẩu</div><div>bao gồm c&aacute;c mục sau đ&acirc;y:</div><div>- C&aacute; ngừ, c&aacute; thu, c&aacute; m&ograve;i, mực, bạch tuộc, t&ocirc;m s&uacute;,t&ocirc;m thẻ, ghẹ lột, cua lột</div><div>- C&aacute; tra, c&aacute; basa, mỡ c&aacute;, dầu c&aacute;, bột c&aacute;, thức ăn cho c&aacute;</div><div>- Bạn cũng c&oacute; thể mua c&aacute; tra v&agrave; c&aacute; basa tươi từ ao , bạn tự t&igrave;m nơi chế biến ( ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể giới thiệu nơi chế biến)v&agrave; ti&ecirc;u thụ</div><div>cảm ơn bạn quan t&acirc;m đến sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i, xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với</div><div>Huỳnh Anh Dũng đại diện b&aacute;n h&agrave;ng</div><div>Mobile: +84-972921159</div><div>E-mail: anhdunghuynh_b@yahoo.com.vn</div><div>: huynhanhdung59@gmail.com</div><div>Website: www.businesstradehuynhdung.yolasite.com</div><div>: Www.huynhdungcom.bloombiz.com </div><div>Địa chỉ: 146/14/2 đường Vũ T&ugrave;ng, Phường 2, Quận B&igrave;nh Thạnh</div><div>Hồ Ch&iacute; Minh, Việt Nam</div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Huỳnh Anh Dũng
   - Địa chỉ: 146/14/2 Vũ Tùng,Phường 2,Quận Bình Thạnh,TPHCM
   - Điện thoại: 0972921159 - Fax:
   - email: anhdunghuynh_b@yahoo.com.vn
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...