• kính hiển vi

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 23/11/11

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. K&Iacute;NH HIỂN VI SINH HỌC HAI MẮT<br />NH&Atilde;N HIỆU: OPTIMA<br />H&Atilde;NG SẢN XUẤT: Digisystem Laboratory - Đ&Agrave;I LOAN<br />MODEL: G-302 A (Ti&ecirc;u sắc)<br />&nbsp;- K&iacute;nh hiển vi sinh học cao cấp d&ugrave;ng cho ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm trường học, y tế, sinh học, ph&ograve;ng ph&acirc;n t&iacute;ch thực phẩm.<br />&nbsp;- Đạt được h&igrave;nh ảnh r&otilde; r&agrave;ng, quang trường rộng, độ tương phản cao.<br />&nbsp;- Thiết kế gi&uacute;p cho người vận h&agrave;nh ho&agrave;n to&agrave;n thoải m&aacute;i.<br />&nbsp;- G&oacute;c nghi&ecirc;ng ống quan s&aacute;t: 30o<br />&nbsp;- Chiều d&agrave;i ống quang học: 160mm<br />&nbsp;- Điều chỉnh khoảng c&aacute;ch giữa hai mắt: 55 - 75 mm<br />&nbsp;- N&uacute;t chỉnh th&ocirc; v&agrave; chỉnh tinh ri&ecirc;ng, bước nhảy chỉnh th&ocirc; l&agrave; 0.002mm<br />&nbsp;- K&iacute;ch thước b&agrave;n sa trượt: 140 x 140 mm, khả năng chỉnh mẫu theo hai phương X-Y l&agrave; 50 x 75mm, bước di chuyển l&agrave; 0.1mm<br />&nbsp;- Tụ quang Abbe độ mở 1.25NA với m&agrave;ng chập cho ph&eacute;p điều chỉnh lượng &aacute;nh s&aacute;ng đi qua<br />&nbsp;- Thị k&iacute;nh quang trường rộng 10X<br />&nbsp;- Vật k&iacute;nh ti&ecirc;u sắc: 4X, 10X, 40X, 100X tương ứng với độ ph&oacute;ng đại tổng cộng l&agrave; 40, 100, 400, 1000 lần<br />&nbsp;- Nguồn đ&egrave;n: Halogen 6V/20W<br />Cung cấp k&egrave;m theo:<br />&nbsp;- Bao phủ bụi<br />&nbsp;- Lọc &aacute;nh s&aacute;ng<br />&nbsp;- Dầu soi<br />&nbsp;- B&oacute;ng đ&egrave;n thay thế.<br /><br />

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Thu
   - Địa chỉ: 4/12 Phạm Văn Chiêu, F13, Q.Gò Vấp,Tp.HCM
   - Điện thoại: 01698556245 - Fax:
   - email: nguyenthu2710@gmail.com
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...