KỸ THUẬT NUÔI CÓC SINH SẢN

#1
<p>C&oacute;c từ trước đến nay cũng c&oacute; kh&aacute; nhiều người nu&ocirc;i thử nghiệm nhưng kết quả vẫn chưa th&agrave;nh c&ocirc;ng.Nay t&ocirc;i xin gớp ch&uacute;t &yacute; kiến về quy tr&igrave;nh nu&ocirc;i của m&igrave;nh.</p><p>1<font color="#ff0000">-<font size="5">Chuồng trại</font></font>:l&agrave; một khoảng đất rộng,c&agrave;ng rộng c&agrave;ng tốt được r&agrave;o chắn xung quanh bảo đảm l&agrave; c&oacute;c kh&ocirc;ng nhảy v&agrave; b&ograve; ra ngo&agrave;i được.b&ecirc;n trong trồng c&acirc;y cỏ để giống với tự nhi&ecirc;n đồng thời tạo nhiều nơi tr&uacute; ngụ cho c&oacute;c như ng&oacute;i ,t&ocirc;n,chất c&acirc;y th&agrave;nh đ&oacute;ng...B&ecirc;n trong cần x&acirc;y một hồ nước 2mx1mx0.3m cũng c&oacute; thể rộng hơn d&ugrave;ng cho c&oacute;c đẻ trứng.</p><p>2<font color="#ff0033"><font size="5">-Con giống</font> </font>cũng rất đơn gi&atilde;n ,bạn chỉ việc thu mua ngo&agrave;i tự nhi&ecirc;n hoặc mua con giống ở c&aacute;c trại nu&ocirc;i đ&atilde; dược thuần dưỡng về thả nu&ocirc;i.tốt nhất l&agrave; chọn giống đ&atilde; thuần để dễ chăm s&oacute;c ,quản l&yacute; v&agrave; cho ăn.C&oacute;c đẻ tập trung từ th&aacute;ng 4 đến th&aacute;ng 7.nếu nu&ocirc;i số lượng lớn th&igrave; sẽ chủ động được con giống(đẻ quanh năm).</p><p>3<font color="#ff0000" size="5">-Nu&ocirc;i dưỡng:</font></p><p>a) Con bố mẹ th&igrave; dễ d&agrave;ng rồi,chỉ việc cho ăn h&agrave;ng đ&ecirc;m khi c&oacute;c ra ngo&agrave;i kiếm ăn.Thức ăn l&agrave; những con tr&ugrave;ng như ki&ecirc;n ,muỗi,s&acirc;u bọ,mối,...Ta co thể treo đ&egrave;n để thu hit c&ocirc;n tr&ugrave;ng..</p><p>b)N&ograve;ng nọc:trứng sau 2 ng&agrave;y sẽ nở tạo n&ograve;ng nọc.L&uacute;c đầu n&ograve;ng nọc ăn m&agrave;ng bao trứng sau đ&oacute; l&agrave; ăn tạp như rong r&ecirc;u,mun bả,x&aacute;c động thực vật....Khoảng 10 ng&agrave;y sau th&igrave; mọc ch&acirc;n v&agrave; 5 ng&agrave;y kế l&agrave; di chuyển l&ecirc;n bờ.(Thời guan n&agrave;y cũng phụ thuộc nhiều v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i dưỡng n&ograve;ng nọc<font color="#ff0000">).</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN LÊ NHẤT TRÍ
- Địa chỉ: BÌNH ĐẠI-BẾN TRE
- Điện thoại: 0978798787 - Fax:
- email: NHATTRI_BT@YAHOO.COM
 

linhem1986

Nhà nông tập sự
#5
cho mình hỏi các bác một vấn đề, nghe mọi người nói là cóc ăn được Óc Bươu Vàng? vậy điều này có đúng không? trước khi cho Cóc ăn phái chế biến như thế nao?
mình rất quan tâm về vấn đề này mong các bác hồi âm cho mình nha.
 

whydouble51010

Nhà nông tập sự
#7
không biết thị trường lớn không nhỉ, trong mình vẫn còn nhiều cóc hoang, có thấy ai mua bao giờ đâu
 

#11
chào các bác em xin đóng góp một ý kiến trong topic này nha !
e cũng có ý định nuôi cóc vì e thấy nó cũng có kinh tế, an toàn vì rủi ro không cao như những vật nuôi khác và đầu tư không nhiều !
em có diện tích ao lớn nên mỗi mùa sinh sản của cóc chúng đẻ rất nhiều ! chừng 30 cặp bố mẹ là nó đẻ đen diện tích ao 2000m2 của e. chúng đẻ vào khi em tát ao dịp tết bắt hết cá, có đợt mưa xuân ao có chừng 20cm là chúng xuống ao đẻ, nòng nọc phát triển tự nhiên chừng 30 ngày là lên chân thành cóc con. sang năm em tính giữ lại số cóc con đó để nuôi.
em nghĩ bác nào nuôi thì chỉ cần một bể bạt chừng 4m2, 20 cặp cóc bố mẹ là có giống nuôi rùi. cho cóc đẻ rùi chờ nòng nọc nở phát triển trên bể đó chừng 5 ngày cho ăn đủ lượng tránh dư thừa thức ăn. khi nòng nọc to như hạt gạo là có thể chuyển xuống tráng lưới để ươm rùi. cho ăn bằng thức ăn tự chế từ tinh bột, bột cá, cá tạp xay nhuyễn kết hợp theo tỉ lệ để độ đạm từ 30% đến 35% là nòng nọc phát triển tốt rùi, nếu không có điều kiện tự chế thức ăn thì dùng bột công nghiệp cũng được ( kinh nghiệm em ươm nòng nọc ếch thái lan đó các bác ). sau một tháng nòng nọc lên chân sẽ bám vào thành tráng các bác chỉ cần vớt đem đến khu nuôi sau 2 ngày cóc con bắt đầu ăn côn trùng nhỏ, ruồi muỗi .... chúc các bác và anh em nuôi cóc thành công.
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH