lâm đồng - bán gốc trà làm kiểng!

#1
<p>&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Th&uacute; điền vi&ecirc;n của người m&ecirc; c&acirc;y kiểng!<br /> Bạn muốn tạo cảnh s&acirc;n vườn g&oacute;c qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; m&aacute;t mẻ h&ograve;a quyện với thi&ecirc;n nhi&ecirc;n hay &yacute; tưởng h&agrave;ng ch&egrave; bao quanh theo kh&ocirc;ng gian nh&agrave; m&igrave;nh.<br /> T&ocirc;i c&oacute; 500 gốc ch&egrave; (c&acirc;y tr&agrave;) 6 năm tuổi cần b&aacute;n. Khi mua bạn sẽ được hướng dẫn tỉ mỉ về c&aacute;ch trồng v&agrave; chăm s&oacute;c ch&uacute;ng v&agrave; nếu bạn c&oacute; nhu cầu mua nhiều tr&ecirc;n 100 gốc t&ocirc;i sẽ bỏ c&ocirc;ng trồng, chăm s&oacute;c định k&igrave;.<br /> Gi&aacute; b&aacute;n 300.000/gốc.<br /> H&atilde;y để những h&agrave;ng ch&egrave; xanh tươi điểm t&ocirc; cho kh&ocirc;ng gian l&yacute; tưởng của bạn!<br /> H&atilde;y tận hưởng th&uacute; điền vi&ecirc;n tao nh&atilde;, chăm s&oacute;c v&agrave; tận hưởng những ly ch&egrave; tươi mỗi ng&agrave;y! Điều đ&oacute; thật tuyệt vời cho sức khỏe của bạn!<br /> Ch&egrave; kiểng L&acirc;m Đồng mong đem đến cho bạn đời sống tinh thần trọn vẹn, tuyệt vời nhất!<br /> Chi tiết li&ecirc;n hệ: A.Lộc 0163.560.7735-(063).3940.068 </p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn minh tâm
- Địa chỉ: khp2, tt. đạm ri, đạ huoai, lâm đồng
- Điện thoại: 01635607735 - Fax:
- email: minhtamsgu@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH