Làm sao cho cây cau vua bung lá nhanh

#1
XIN CHÀO CÁC BAC, CÁC ANH CHỊ
em có trồng mấy cây Cau Vua đã được 4 tháng nay, nhưng không hiểu sao lá nó vẫn chua xanh tươi " chưa bung " mà cứ vàng héo dần nhất là các lá từ trên đọt. cho hỏi các bác , các anh chi ai có loại thuốc nào kích cho là nó xanh, không còn cháy héo là trên đọt "lá non" nữa không chỉ em biết với. rất mong các anh chi, các bác hồi âm,
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH