• lào Cai Bán Ba ba , Nhím , Lợn Rưng ; Gíông Và Thịt

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 28/7/11

  1. Tay Bac Nhà nông nghiệp dư

   <p><font size="4">K&iacute;nh Ch&agrave;o B&agrave; con : hiện trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; cung ứng ra thị trường một số sản phẩm như sau&nbsp;</font></p><p><font size="4">1; Ba Ba&nbsp;</font></p><p><font size="4">- ba ba giống c&aacute;c biểu&nbsp;</font></p><p><font size="4">- ba ba thịt c&aacute;c biểu&nbsp;</font></p><p><font size="4">2 ; nh&iacute;m&nbsp;</font></p><p><font size="4">- nh&iacute;m giống 2 th&aacute;ng tuổi&nbsp;</font></p><p><font size="4">- nh&iacute;m trưởng th&agrave;nh&nbsp;</font></p><p><font size="4">- nh&iacute;m bố mẹ&nbsp;</font></p><p><font size="4">- nh&iacute;m bố mẹ đẫn con&nbsp;</font></p><p><font size="4">- nh&iacute;m đang mang thai&nbsp;</font></p><p><font size="4">3 ;&nbsp; Lợn&nbsp; rừng </font></p><p><font size="4">- lợn giống con&nbsp;</font></p><p><font size="4">- lợn mẹ đẫn con&nbsp;</font></p><p><font size="4">- lợn mẹ đang mang thai&nbsp;</font></p><p><font size="4">&nbsp;Vậy b&agrave; con n&agrave;o&nbsp; c&oacute; nhu cầu&nbsp; liện hệ&nbsp; em A Vinh : SDT 0988 979 345 C&aacute;m ơn đ&atilde; xem tin .&nbsp; <br /></font></p><p><font size="4">&nbsp;</font></p>
   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: A Vinh
   - Địa chỉ: Lào Cai
   - Tel, Fax: ::: FaX 0988 979 345
   - email: taybac24121984@yahoo.cm.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...