Lập dự án trang trại nuôi heo khép kín

Bác chủ top con sống ko hú cho anh em biết với. Em cũng xây trại 300 thịt cung thời điểm với bác. Ngày ấy ngưỡng mộ bác lắm, ước mơ có cái trại to như bác. Giờ thì...
 
Àk thì làm lại. Làm lại với con số âm. 400 tiên xây trại lãi trả hàng tháng, tiền bán heo lỗ gần 2lít. Giờ chuồng bỏ trống, phần vì không dám vào, mà cũng méo ai dám cấp cám
đúng là khó khăn lại càng khó khăn, bác nuôi được bao nhiêu năm và những năm trước đây thu nhập thế nào?
 
Em đã đc phát n đâu. Hjx đang đj làm thấy nhà nc khuyến khích cho vay uu đãi nên vay vốn làm thêm kiếm đồng mua sữa cho con. Ai ngờ mất luôn cả cái bìa đỏ.
 

demaitinh

Lão nông
Giờ nhà nước chỉ cứu các doanh nghiệp chăn nuôi thôi. Đang dần phát triển thành các chuỗi liên kết, còn chăn nuôi nhỏ lẽ thì phải kiếm con đường khác mà kiếm cơm.
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH