• Lắp Kho Lạnh Chuyên Nghiệp.

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 26/10/12

  1. thietbivpm Nhà nông nghiệp dư

   <p class="p_first"><span style="font-size: small"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng ty cổ phần c&ocirc;ng nghệ &amp; thiết bị VPM l&agrave; nh&agrave; nhập khẩu v&agrave; lắp đặt c&aacute;c hệ thống kho trữ lạnh, kho m&aacute;t: d&ugrave;ng trong c&aacute;c ng&agrave;nh: chế biến thuỷ sản, thực phẩm v&agrave; rau quả, sữa bia, nước giải kh&aacute;t, nh&agrave; h&agrave;ng kh&aacute;ch sạn, dược phẩm, bệnh viện&hellip;</span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/17/stf1345199119.jpg"><img width="200" height="147" border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/17/medium_stf1345199119.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/17/bmi1345199124.jpg"><img width="200" height="146" border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/17/medium_bmi1345199124.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/17/fnh1345199148.png"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/17/medium_fnh1345199148.png" /></a></span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/17/xps1345199135.png"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/17/medium_xps1345199135.png" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/17/lhh1345199145.png"><img width="200" height="180" border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/17/medium_lhh1345199145.png" /></a></span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng ty cổ phần c&ocirc;ng nghệ &amp; thiết bị VPM đảm bảo đủ năng lực cũng như khả năng t&agrave;i ch&iacute;nh để tư vấn hoặc trực tiếp tham gia c&aacute;c dự &aacute;n với quy m&ocirc; lớn.Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; thực hiện lắp đặt rất nhiều kho lạnh cho c&aacute;c c&ocirc;ng ty thực phẩm v&agrave; được kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&aacute;nh gi&aacute; rất cao như: Nafoods,GVG, Doveco, &hellip;</span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng ty</span></span><span style="font-size: small"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"> ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ &nbsp;sẵn l&ograve;ng tư vấn v&agrave; gửi đến qu&yacute; c&ocirc;ng ty bản b&aacute;o gi&aacute; .Với sản phẩm đa dạng, c&oacute; chất lượng tốt, gi&aacute; cả cạnh tranh. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng qu&yacute; kh&aacute;ch.</span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large"><em>Chuy&ecirc;n nghiệp xuất ph&aacute;t từ sự ch&acirc;n th&agrave;nh.</em></span><br /> Li&ecirc;n hệ: <strong><span style="text-decoration: underline">C&ocirc;ng ty cổ phần c&ocirc;ng nghệ &amp; thiết bị VPM</span><br /></strong>Web: <em>thietbivpm.com</em></span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><em>Hotline:</em><strong> 0977.466.654<br /></strong></span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><strong><br /></strong></span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">Email: <em>kinhdoanh.vpm@gmail.com</em></span></span></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ VPM
   - Địa chỉ: Số 04 - Lô B1 - Nguyễn Cảnh Dị - KĐT Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
   - Điện thoại: 0473062277 - Fax: 0473062277
   - email: thietbi.vpm@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...