• laptop giá rẻ

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 20/6/12

  1. <p class="MsoNormalCxSpFirst" style="line-height: normal"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif; color: #717171; font-size: 12pt">+ CPU: Intel Pentium B960, 2.20 GHz </span><em><span style="font-family: 'Times New Roman',serif; color: red; font-size: 12pt">( tương đương core i3 )</span></em></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height: normal"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif; color: #717171; font-size: 12pt">+ Bộ nhớ: DDR3, 2 GB. Đĩa cứng: 320 GB </span><em><span style="font-family: 'Times New Roman',serif; color: red; font-size: 12pt">(đ&atilde; n&acirc;ng cấp Ram l&ecirc;n 4G)</span></em></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height: normal"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif; color: #717171; font-size: 12pt">+ M&agrave;n h&igrave;nh: 14 inch HD (1366 x 768 pixels) </span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height: normal"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif; color: #717171; font-size: 12pt">+ Đồ họa: Mobile Intel&reg; HD Graphics, Share 818MB </span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height: normal"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif; color: #717171; font-size: 12pt">+ Đĩa quang: DVD Super Multi Double Layer </span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height: normal"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif; color: #717171; font-size: 12pt">+ Hệ điều h&agrave;nh: Windows 7. Trọng lượng: 2,1 kg </span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height: normal"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif; color: #717171; font-size: 12pt">+ Webcam</span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height: normal"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif; color: #717171; font-size: 12pt">+ Pin 2,5h</span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height: normal"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif; color: #717171; font-size: 12pt">+ </span><span style="font-family: 'Times New Roman',serif; color: red; font-size: 12pt">M&aacute;y mới 95% &nbsp;nguy&ecirc;n tem FPT, m&aacute;y mỏng đẹp</span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height: normal"><strong><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: #008000; font-size: 18pt">Khuyến m&atilde;i:</span></strong></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height: normal"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif; color: #717171; font-size: 12pt">+ Tặng chuột mitsumi + T&uacute;i chống sốc Samsonite</span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height: normal"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif; color: #717171; font-size: 12pt">+ Bảo h&agrave;nh 06 th&aacute;ng phần cứng, bảo h&agrave;nh phần mềm suốt đời</span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height: normal"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif; color: #717171; font-size: 12pt">+ c&oacute; thể trả m&aacute;y trong v&ograve;ng 7 ng&agrave;y </span><span style="font-family: 'Times New Roman',serif; color: #717171; font-size: 12pt">+ gi&aacute; b&aacute;n: 6,8tr (chất lượng tương đương gi&aacute; tiền)</span></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Công Ty TNHH TH VT Việt Khoa
   - Địa chỉ: 75-hoàng hoa thám-hiệp thành-bình dương
   - Điện thoại: 06506251588 - Fax: 06506251586
   - email: vietkhoatech.com.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...