Liền kề Hà Thành,lien ke Ha Thanh,(được lựa chọn ô hướng phù hợp với mình từ 70m-100m2)

  • Thread starter bdscatloi
  • Ngày gửi
B

bdscatloi

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Minh Anh
- Địa chỉ: Mê Linh-HN
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: bdscatloi@gmail.com
================================

<p class="MsoNormal">Liền kề H&agrave; Th&agrave;nh,lien ke Ha Thanh,H&agrave; Th&agrave;nh M&ecirc; Linh,Ha Thanh Me Linh </p> <p class="MsoNormal">------------- </p> <p class="MsoNormal">T&ocirc;i đang c&oacute; một số suất v&agrave;o t&ecirc;n dự &aacute;n H&agrave; Th&agrave;nh, M&ecirc; Linh thuộc Bộ quốc ph&ograve;ng. C&aacute;c l&ocirc; liền kề </p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="color: blue">Diện t&iacute;ch: 70m2-75m2 - 76,5m2-80m2-100m2, đường &gt;=11.5m (được lựa chọn &ocirc; hướng ph&ugrave; hợp với m&igrave;nh) </span></strong></p> <p class="MsoNormal">----------------------- </p> <p class="MsoNormal">Kh&aacute;ch h&agrave;ng quan t&acirc;m LH gặp:</p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 15pt; color: red">Chị Hương. 0932.253.186</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 15pt; color: red">Chị Trang. 0936.133.586</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="color: blue">-----------------------</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>Vị tr&iacute;</strong>: c&aacute;ch Cienco5 chỉ 3km, gần trục đường 23. Đặc biệt Dự &aacute;n đ&atilde; c&oacute; cơ sở hạ tầng, san lấp xong mặt bằng v&agrave; x&acirc;y tường bao. Gi&aacute; b&aacute;n: gi&aacute; gốc 9tr/m2, đ&oacute;ng 45%. Ch&ecirc;nh thấp (xuống tiền chỉ 390tr cả gốc v&agrave; ch&ecirc;nh) V&agrave;o t&ecirc;n trực tiếp với chủ đầu tư (C&ocirc;ng ty cổ phần H&agrave; Th&agrave;nh thuộc Bộ Quốc Ph&ograve;ng) Đợt 1 đ&oacute;ng 300 triệu, 18 th&aacute;ng sau đ&oacute;ng nốt số tiền c&ograve;n lại khi nhận sổ đỏ. Số suất v&agrave;o t&ecirc;n c&oacute; hạn, qu&yacute; kh&aacute;ch li&ecirc;n hệ sớm để chọn được &ocirc; đẹp v&agrave; gi&aacute; tốt nhất! Chủ đầu tư: Khu ĐTM H&agrave; Th&agrave;nh (Bộ Quốc ph&ograve;ng) Dự &aacute;n c&oacute; quy m&ocirc; đẹp, hiện đại, nằm ngay b&ecirc;n cạnh một chuỗi c&aacute;c khu ĐT; AIC, Cienco 5 , H&agrave; Phong,v&agrave; khu đ&ocirc; thị do tổng Hud l&agrave;m chủ đầu tư, b&aacute;m dọc theo QL 23B v&agrave; đường 100m đang khởi c&ocirc;ng.c&aacute;ch Cienco5 chỉ 3km, gần trục đường 23.</p>
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH