• Liễu phàm tứ huấn !

  Thảo luận trong 'Chuyện trò linh tinh' , 18/1/15

  1. motnua Guest

   Nhân Duyên Cảm Ứng Thiên - Liễu Phàm Tứ Huấn - An Sĩ Toàn Thư. Ba quyển sách này là vào những năm đầu nhân quốc cầu sư của nhà Phật. Ấn Quang đại sư cả đời Ngày cật lực đề xướng in sao dựa theo đó mà hành trì, số người thu được lợi ích từ đó nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Nó có lợi ích rất lớn đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Ngày nay có Pháp Sư Tịnh Không càng hết sức tuyên dương và hướng dẫn. Nó như ngọn đèn sáng soi đúng vào tình hình xã hội hiện nay dẫn đường cho người học để người học làm sao hưởng được hạnh phúc an vui trong đời sống.

   Chương một : Thay đổi số mạng

   Khổng tiên sinh bói số mạng

   Thuyết đổi mạng của thiền sư Vân-Cốc

   Phàm phu động niệm theo nghiệp không hay, thánh nhân vô tâm nghiệp lôi liền biết

   Phải tìm cầu mọi việc trong tâm, không gì mà không được

   Sâu tìm nguyên nhân vô phước

   Phước ai nấy hưởng

   Định mạng do trời, sửa mạng do ta

   Quyết tâm sửa đổi

   Trì chú vô niệm

   Vô niệm nhìn không hai

   Tu thân là cảnh giác niệm trong lòng

   Phương pháp trì chú

   Tu hành suốt ngày đề cao cảnh giác

   Số mạng bắt đầu thay đổi

   Tự kiểm ưu khuyết điểm

   Nghiêm chỉnh thi hành sổ thiện ác

   Lời dạy con

   Đo lường tiến bộ

   Chương hai : Phương pháp sửa đổi

   Cử chỉ lời nói, hiển bày thành bại

   Yếu tố sửa đổi

   1. Biết xấu hổ

   2. Biết lo sợ

   3. Có tâm cương quyết

   Hình thức sửa đổi

   a. Sửa theo việc; ngăn chặn tạo lỗi lầm

   b. Sửa trên lý; thấy lý nhờ bình tĩnh

   c. Sửa trong tâm; cảnh giác niệm trong lòng

   Kết quả sửa đổi   Chương ba : Phương pháp làm thiện

   Những câu chuyện làm thiện dư phước cho con cháu

   Cứu người chết đuối

   Xin tòa bớt nóng

   Nhịn ăn cứu tù

   Tránh giết dân lành

   Bố thí chân thành

   Cứu người rét cứng

   Ngầm giúp đỡ

   Giúp nghèo xây công

   Âm thầm làm thiện không ai biết

   Chân thành cúng dường xây mái chùa

   Giúp tù nhân không cần đền đáp

   Tiêu chuẩn làm thiện

   Lợi người, dù chửi đánh đều là thiện. Lợi mình, dù kính chiều vẫn là ác

   Giúp, thương, tôn kính đời là thiện. Nịnh, ghét, bỡn cợt đời là ác

   Dương thiện hưởng tiếng, âm đức hưởng phước

   Việc thiện phải nghĩ đến hậu quả lâu dài

   Gặp ác không can thiệp là làm ác

   Làm ác với động cơ thiện là làm thiện

   Thiện ác tích trữ như đồ vật, nhanh chậm nhiều ít tuỳ theo mình

   Chân thành cúng dường hai xu hơn công đức ngàn lượng vàng

   Làm thiện vì mình, công đức chỉ phân nửa. Không vì mình, được trọn vẹn

   Lòng khởi động niệm, dù thân chưa làm, thiện ác đã tạo

   Khó mà làm được mới là quý

   Mười việc thiện

   1. Khiến người làm thiện không cần lời

   2. Thánh phàm khác ở chỗ lòng kính yêu

   3. Nâng đỡ người thiện đến nơi chốn

   4. Khuyên người mê lầm phải khéo léo

   5. Giúp đỡ nhiều ít không cần biết, ra tay giúp ngay mới là quý

   6. Xây dựng lợi chung, kêu gọi góp sức

   7. Tập làm thiện, trước tiên tập bố thí

   8. Hộ trì chánh pháp

   9. Tôn kính trưởng lão như tôn kính trời

   10. Yêu quý mạng sống, nhớ ơn cơm áo   Chương bốn : Đức hạnh khiêm tốn

   Cám ơn @Thuy-canh và mọi người đã xem .
    
   Last edited by a moderator: 18/1/15
   lệ đá thích bài này.
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...