• LỢI ÍCH BÀ CON LÀ NIỀM VUI CỦA CÔNG TY

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 5/7/10

  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: phongkinhdoanhkimphuoc@gmail.com
   - Địa chỉ: 248a nguyen cong tru phuong 6 thành phố tuy hòa phú yên
   - Tel, Fax: ::: FaX 0903554168
   - email: phongkinhdoanhkimphuoc@gmail.com
   ================================

   DOANH NGHIỆP TƯ NH&Acirc;N SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Verdana; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:163; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1593833729 1073750107 16 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:Verdana; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; color:white;} h1 {mso-style-next:Normal; margin-top:12.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:3.0pt; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:1; font-size:16.0pt; font-family:Arial; mso-ascii-font-family:Verdana; mso-hansi-font-family:Verdana; color:white; mso-font-kerning:16.0pt;} h2 {mso-style-next:Normal; margin-top:12.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:3.0pt; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:2; font-size:14.0pt; font-family:Arial; mso-ascii-font-family:Verdana; mso-hansi-font-family:Verdana; color:white; font-weight:normal;} h3 {mso-style-next:Normal; margin-top:12.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:3.0pt; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:3; font-size:13.0pt; font-family:Arial; mso-ascii-font-family:Verdana; mso-hansi-font-family:Verdana; color:white; font-weight:normal;} h4 {mso-style-next:Normal; margin-top:12.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:3.0pt; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:4; font-size:14.0pt; font-family:Verdana; color:white; font-weight:normal;} h5 {mso-style-next:Normal; margin-top:12.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:3.0pt; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; mso-outline-level:5; font-size:13.0pt; font-family:Verdana; color:white; font-weight:normal;} h6 {mso-style-next:Normal; margin-top:12.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:3.0pt; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; mso-outline-level:6; font-size:11.0pt; font-family:Verdana; color:white; font-weight:normal;} a:link, span.MsoHyperlink {color:#DABC6E; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:#A78E49; text-decoration:underline; text-underline:single;} span.SpellE {mso-style-name:""; mso-spl-e:yes;} span.GramE {mso-style-name:""; mso-gram-e:yes;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> <div class="Section1"> <p class="MsoNormal"><em><span style="color: red; font-size: 48pt">GRANULAR ZEOLITE</span></em></p> <p class="MsoNormal"><span class="SpellE"><em><span style="color: red; font-size: 18pt">Th&agrave;nh</span></em></span><em><span style="color: red; font-size: 18pt"> phần<span class="GramE">:<span style="color: white; font-size: 14pt">SiO2:53.5</span></span></span></em><em><span style="font-size: 14pt">%,Al2O3:31.6%,Fe2O3:5,7%,CaO:7.3%</span></em><em><span style="color: blue; font-size: 14pt"></span></em></p> <p class="MsoNormal"><span class="SpellE"><em><span style="color: red; font-size: 18pt">C&ocirc;ng</span></em></span><em><span style="color: red; font-size: 18pt"> <span class="SpellE">dụng<span class="GramE">:<span style="color: white; font-size: 14pt">Tăng</span></span></span></span></em><em><span style="font-size: 14pt"> OXY ,<span class="SpellE">giải</span> <span class="SpellE">độc</span> NH3 <span class="SpellE">ph&ograve;ng</span> <span class="SpellE">ngừa</span> <span class="SpellE">c&aacute;c</span> <span class="SpellE">bệnh:T&ocirc;m</span> <span class="SpellE">k&eacute;o</span> <span class="SpellE">đ&agrave;n,nổi</span> <span class="SpellE">đầu,đỏ</span> <span class="SpellE">than,đen</span> <span class="SpellE">mang,đ&acirc;m</span> <span class="SpellE">đầu</span> <span class="SpellE">v&agrave;o</span> <span class="SpellE">bờ</span></span></em><em><span style="font-size: 18pt"></span></em></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="color: red; font-size: 18pt">&nbsp;</span></em></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 18pt">-</span></em><span class="SpellE"><em><span style="font-size: 16pt">Hấp</span></em></span><em><span style="font-size: 16pt"> <span class="SpellE">thụ</span> <span class="SpellE">c&aacute;c</span> <span class="SpellE">kh&iacute;</span> <span class="SpellE">độc</span> NH3<span class="GramE">,NO2,H2S.NO3</span>&hellip;</span></em></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 16pt">-<span class="SpellE">Giảm</span> <span class="SpellE">v&agrave;</span> <span class="SpellE">l&agrave;m</span> <span class="SpellE">ph&acirc;n</span> <span class="SpellE">hủy</span> <span class="SpellE">c&aacute;c</span> <span class="SpellE">chất<span class="GramE">,loại</span></span> <span class="SpellE">chất</span> <span class="SpellE">bẩm</span> <span class="SpellE">thối</span> <span class="SpellE">rữa</span> ở <span class="SpellE">đ&aacute;y</span> <span class="SpellE">ao</span></span></em></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 16pt">-<span class="SpellE">Ổn</span> <span class="SpellE">định</span> <span class="SpellE">độ</span> <span class="SpellE">pH<span class="GramE">,xử</span></span> <span class="SpellE">l&yacute;</span> <span class="SpellE">nguồn</span> <span class="SpellE">nước,l&agrave;m</span> <span class="SpellE">cho</span> <span class="SpellE">m&agrave;u</span> <span class="SpellE">nước</span> <span class="SpellE">đẹp</span></span></em></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 16pt">-<span class="SpellE">Loại</span> <span class="SpellE">trừ</span> <span class="SpellE">tất</span> <span class="SpellE">cả</span> <span class="SpellE">c&aacute;c</span> <span class="SpellE">lọai</span> <span class="SpellE">độc</span> <span class="SpellE">tố</span> <span class="SpellE">ph&aacute;t</span> <span class="SpellE">sinh</span> <span class="SpellE">trong</span> <span class="SpellE">ao</span> <span class="SpellE">nu&ocirc;i</span></span></em></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 16pt">-<span class="SpellE">Giảm</span> <span class="SpellE">chất</span> <span class="SpellE">độc</span> <span class="SpellE">trong</span> <span class="SpellE">ao</span> <span class="SpellE">khi</span> <span class="SpellE">sử</span> <span class="SpellE">dụng</span> <span class="SpellE">c&aacute;c</span> <span class="SpellE">loại</span> <span class="SpellE">h&oacute;a</span> <span class="SpellE">chất</span></span></em></p> <p class="MsoNormal"><strong><em><span style="color: red; font-size: 14pt">&nbsp;</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><em><span style="color: red; font-size: 14pt">SẢN PHẨM KH&Ocirc;NG CHỨA C&Aacute;C LOẠI CHẤT CẤM SỬ DỤNG THEO QUYẾT ĐỊNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2005/QĐ-BTS NG&Agrave;Y 24/02/2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><em><span style="font-size: 18pt">DOANH NGHIỆP TƯ NH&Acirc;N SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><em><span style="color: red; font-size: 18pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></em></strong><strong><em><span style="color: red; font-size: 36pt">KIM&nbsp; &nbsp;&nbsp;PHƯỚC</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><em><span style="color: red; font-size: 18pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 18pt">GPĐKSXKD</span></em></strong><span class="GramE"><strong><em><span style="color: red; font-size: 18pt">:3601000494</span></em></strong></span><strong><em><span style="color: red; font-size: 18pt"></span></em></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><em><span style="color: red; font-size: 18pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 18pt">CBCLYC </span></em></strong><strong><em><span style="color: red; font-size: 18pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="GramE">:144</span>/05/10/2005</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><em><span style="color: red; font-size: 18pt">&nbsp;</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 18pt">ĐC</span></em></strong><span class="GramE"><strong><em><span style="color: red; font-size: 18pt">:52</span></em></strong></span><strong><em><span style="color: red; font-size: 18pt"> L&Ecirc; LỢI-P3-TP TUY H&Ograve;A-PH&Uacute; Y&Ecirc;N</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><em><span style="font-size: 18pt">ĐT</span></em></strong><span class="GramE"><strong><em><span style="color: red; font-size: 18pt">:057.3826541</span></em></strong></span><strong><em><span style="color: red; font-size: 18pt">-DĐ 0903554168</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="color: red; font-size: 18pt">&nbsp;</span></em></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="color: red; font-size: 18pt">&nbsp;</span></em></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="color: red; font-size: 48pt">&nbsp;</span></em></p></div>
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...