Long An- Chào bán thanh long ruột đỏ

  • Thread starter tuithanki
  • Ngày gửi
T

tuithanki

Guest
#1
<font size="2"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thanh long ruột đỏ c&ograve;n c&oacute; t&ecirc;n gọi l&agrave; thanh long Nữ Ho&agrave;ng (t&ecirc;n khoa học l&agrave; Hylocereus) thuộc d&ograve;ng H14 c&oacute; xuất xứ từ Colombia.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giống ruột đỏ c&oacute; chứa Lycopene, l&agrave; một chất chống &ocirc;xy ho&aacute; thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, c&oacute; thể chống ung thư, bệnh tim v&agrave; l&agrave;m giảm huyết &aacute;p. Đ&acirc;y l&agrave; loại tr&aacute;i c&acirc;y rất đẹp mắt v&agrave; c&oacute; lợi cho sức khoẻ. <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thanh long ruột đỏ c&oacute; đặc t&iacute;nh ho&agrave;n to&agrave;n kh&aacute;c so với loại thanh long trắng th&ocirc;ng thường ngo&agrave;i thị trường hiện nay. B&ecirc;n ngo&agrave;i thanh long đỏ c&oacute; vỏ cứng, m&agrave;u đỏ đậm tươi s&aacute;ng; b&ecirc;n trong ngo&agrave;i m&agrave;u đỏ thẳm như son, lạ mắt th&igrave; th&agrave;nh phấn dinh dưỡng gấp đ&ocirc;i thanh long trắng. Với c&aacute;c chỉ số Vitamin C 12 - 6, Protid 1,30 &ndash; 1,08, Vitamin A , Glucid, Lipit th&igrave; thanh long ruột đỏ mang lại gi&aacute; trị dinh dưỡng rất cao.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n trồng v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;i thanh long ruột đỏ xuất khẩu v&agrave; b&aacute;n nội địa, b&aacute;n trong dịp tết. Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: Ms Phong. Email: <a href="mailto:tuithanki@yahoo.com">tuithanki@yahoo.com</a></span></span></span></font>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ms Phong
- Địa chỉ: Long An
- Tel, Fax: 01215531472 ::: FaX
- email: tuithanki@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH