• LỤC ĐUÔI ĐỎ -TẮT KÈ HOA

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 2/8/12

  1. trongtayninh Guest

   <h2 class="posttitle icon" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-weight: normal; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 17px; text-align: left">Chuy&ecirc;n cung cấp rắn lục đu&ocirc;i đỏ trị ung thư</h2><div class="content" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><div id="post_message_170567" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px"><blockquote style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important"><br />Vũ nhận cung cấp rắn lục đu&ocirc;i đỏ sỉ v&agrave; lẻ cho AE n&agrave;o c&oacute; nhu cầu</strong><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">Cung cấp từ 10~100 con/ lần</strong><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">Bao gồm rắn sống v&agrave; sấy kh&ocirc;</strong><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">Gi&aacute; rắn sống : 80k/con<br /></strong>Rắn Loại Lớn 300k/con<br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">Gi&aacute; rắn sấy cao hơn rắn sống 3~5k/con</strong><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">Size của rắn bằng ng&oacute;n tay người lớn, d&agrave;i từ 35~40cm. đ&ocirc;i khi c&oacute; rắn to hơn nhưng rất &iacute;t</strong><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">Nhận giao h&agrave;ng tận nh&agrave;, gia c&ocirc;ng tận nh&agrave; cho c&aacute;c bạn n&agrave;o nh&aacute;t gan ko d&aacute;m đụng tới rắn lu&ocirc;n nghen</strong><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">Nhận tư vấn miễn ph&iacute; qua đt hoặc yahoo</strong><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">Mọi chi tiết li&ecirc;n hệ:0938465639</strong></blockquote></div></div><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /><br /><br /></span>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân:
   - Địa chỉ:
   - Điện thoại: - Fax:
   - email:
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...