LƯỚI BAO CHE CÔNG TRÌNH, NÔNG SẢN, THỦY SẢN 100% HDPE

  • Thread starter thuy.tanlonghung
  • Ngày gửi
T

thuy.tanlonghung

Guest
#1
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif">K&iacute;nh ch&agrave;o Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng!</span><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif"><br /> <br /> Em Trần Thị Thủy&nbsp; b&ecirc;n cty chuy&ecirc;n sản xuất lưới c&aacute;c loại (Lưới bao che c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng, lưới che nắng, lưới n&ocirc;ng trại, lưới nu&ocirc;i trồng v&agrave; đ&aacute;nh bắt thủy hải sản, lưới v&otilde;ng, lưới thời trang,..) v&agrave; coppha nhựa HDPE 100% Solic với nguy&ecirc;n liệu nhập khẩu từ H&agrave;n Quốc về Việt Nam sản xuất v&agrave; t&aacute;i xuất khẩu được 28 quốc gia: &Uacute;c, Korea, Ph&aacute;p, Japan, kent, isreal,Campuchia... Hiện nay năng suất hoạt động nh&agrave; m&aacute;y đạt 500 tấn / th&aacute;ng. C&ugrave;ng 03 xe tải vận chuyển giao h&agrave;ng 24/24h trong khắp TP.HCM v&agrave; c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận. C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; đầu tư nh&agrave; m&aacute;y, m&aacute;y sản xuất lưới tự động, m&aacute;y gia cường nhiệt độ cao sản xuất lưới chống ch&aacute;y trong hệ thống kh&eacute;p k&iacute;n . Đội ngũ kỹ sư v&agrave; kỹ thuật đứng m&aacute;y nhiều năm kinh nghiệm trong sản xuất. Tập thể nh&acirc;n vi&ecirc;n sale nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn sản phẩm phục vụ chu đ&aacute;o tận t&acirc;m. Được tập đo&agrave;n điều động từ Korea sang Việt Nam hoạt động.<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif">Rất mong được hợp t&aacute;c v&agrave; phục vụ Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; niềm vinh dự cho c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i!</span><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif"><br /> &nbsp; Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:<br /> Trần Thị Thủy</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif">ĐT: 0903195079</span><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif"><br /> Email: </span><a href="mailto:thuy.tanlonghung@gmail.com"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif">thuy.tanlonghung@gmail.com</span></a><span class="MsoHyperlink"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif"></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: white">Lưới bao che c&ocirc;ng tr&igrave;nh, lưới cẩu h&agrave;ng, lưới thủy sản, lưới n&ocirc;ng sản, khuyến mại lớn nh&acirc;n dịp đầu năm </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: white">Lưới bao che c&ocirc;ng tr&igrave;nh, lưới cẩu h&agrave;ng, lưới thủy sản, lưới n&ocirc;ng sản, khuyến mại lớn nh&acirc;n dịp đầu năm </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: white">Lưới bao che c&ocirc;ng tr&igrave;nh, lưới cẩu h&agrave;ng, lưới thủy sản, lưới n&ocirc;ng sản, khuyến mại lớn nh&acirc;n dịp đầu năm </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: white">Lưới bao che c&ocirc;ng tr&igrave;nh, lưới cẩu h&agrave;ng, lưới thủy sản, lưới n&ocirc;ng sản, khuyến mại lớn nh&acirc;n dịp đầu năm </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: white">Lưới bao che c&ocirc;ng tr&igrave;nh, lưới cẩu h&agrave;ng, lưới thủy sản, lưới n&ocirc;ng sản, khuyến mại lớn nh&acirc;n dịp đầu năm </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: white">Lưới bao che c&ocirc;ng tr&igrave;nh, lưới cẩu h&agrave;ng, lưới thủy sản, lưới n&ocirc;ng sản, khuyến mại lớn nh&acirc;n dịp đầu năm </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: white">Lưới bao che c&ocirc;ng tr&igrave;nh, lưới cẩu h&agrave;ng, lưới thủy sản, lưới n&ocirc;ng sản, khuyến mại lớn nh&acirc;n dịp đầu năm </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: white">Lưới bao che c&ocirc;ng tr&igrave;nh, lưới cẩu h&agrave;ng, lưới thủy sản, lưới n&ocirc;ng sản, khuyến mại lớn nh&acirc;n dịp đầu năm </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: white">Lưới bao che c&ocirc;ng tr&igrave;nh, lưới cẩu h&agrave;ng, lưới thủy sản, lưới n&ocirc;ng sản, khuyến mại lớn nh&acirc;n dịp đầu năm </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: white">Lưới bao che c&ocirc;ng tr&igrave;nh, lưới cẩu h&agrave;ng, lưới thủy sản, lưới n&ocirc;ng sản, khuyến mại lớn nh&acirc;n dịp đầu năm </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: white">Lưới bao che c&ocirc;ng tr&igrave;nh, lưới cẩu h&agrave;ng, lưới thủy sản, lưới n&ocirc;ng sản, khuyến mại lớn nh&acirc;n dịp đầu năm </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: white">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: white">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: white">&nbsp;</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẦN THỊ THỦY
- Địa chỉ: 163/24A Lê Lợi, P3, Q.Gò Vấp
- Điện thoại: 0903195079 - Fax:
- email: thuy.tanlonghung@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH