• lưới che nắng

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 1/6/12

  1. lehavina Guest

   <div style="color: #1e3672; font-size: 12px; background-color: #f4f4f4">C&Ocirc;NG TY TNHH L&Ecirc; H&Agrave; VINA</div><div style="color: #1e3672; font-size: 12px; background-color: #f4f4f4">Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp lưới che nắng&nbsp;được nhập khẩu từ h&agrave;n quốc,th&aacute;i lan...hoặc&nbsp;được sản xuất trong nước với c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến nước ngo&agrave;i.lưới c&oacute;&nbsp;độ bền chắc,dai. tho&aacute;t nước nhanh.đặc biệt c&oacute; h&agrave;n lượng UV n&ecirc;n tạo&nbsp;độ che phủ cao từ 40&nbsp;đến 90%.được d&ugrave;ng bao che s&acirc;n vườn, s&acirc;n b&oacute;ng&nbsp;đ&aacute;,b&atilde;i&nbsp;đậu xe... trồng rau,hoa.che lan....</div><div style="color: #1e3672; font-size: 12px; background-color: #f4f4f4">sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i co gi&aacute; th&agrave;nh cạnh tranh,phục vụ tận t&igrave;nh,bảo h&agrave;nh l&acirc;u v&agrave; chất lượng.</div><div style="color: #1e3672; font-size: 12px; background-color: #f4f4f4">h&atilde;y ll&nbsp;để t&igrave;m hiểu th&ecirc;m</div><div style="color: #1e3672; font-size: 12px; background-color: #f4f4f4"><p class="&quot;MsoNormal&quot;">Phạm Thị Xu&acirc;n Lộc</p><p class="&quot;MsoNormal&quot;">Ph&ograve;ng kinh doanh</p><p class="&quot;MsoNormal&quot;"><span style="font-family: Arial">Số13 - Đường 51 - &nbsp;KP 8 - Hiệp B&igrave;nh Phước - Thủ Đức - TPHCM.</span></p><p class="&quot;MsoNormal&quot;"><span style="font-family: Arial">ĐT:08.37272378 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Fax: 08.37272379</span></p><p class="&quot;MsoNormal&quot;">Hotline: 0933. 17. 04. 33</p><p class="&quot;MsoNormal&quot;">Email :locpham8683@gmail.com</p></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: xuân lộc
   - Địa chỉ: 13, đường 51.kp8.phường hiệp bình chánh,thue đức
   - Điện thoại: 08.37272378 - Fax: 0933170433
   - email: locpham8683@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...