LƯỚI NÔNG SẢN

  • Thread starter thuy.tanlonghung
  • Ngày gửi
T

thuy.tanlonghung

Guest
#1
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif">K&iacute;nhch&agrave;oQu&yacute;kh&aacute;chh&agrave;ng!</span><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif"><br /> <br /> EmTrần Thị Thủy b&ecirc;n cty chuy&ecirc;n sản xuất lưới c&aacute;c loại (Lưới bao che c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng, lưới che nắng, lưới n&ocirc;ng trại, lưới nu&ocirc;i trồng v&agrave; đ&aacute;nh bắt thủy hải sản, lưới v&otilde;ng, lưới thời trang,..) v&agrave; coppha nhựa HDPE 100% Solic với nguy&ecirc;n liệu nhập khẩu từ H&agrave;n Quốc về Việt Nam sản xuất v&agrave; t&aacute;i xuất khẩu được 28 quốc gia: &Uacute;c, Korea, Ph&aacute;p, Japan, kent, isreal,Campuchia... Hiện nay năng suất hoạt động nh&agrave; m&aacute;y đạt 500 tấn / th&aacute;ng.C&ugrave;ng 03 xe tải vận chuyển giao h&agrave;ng 24/24h trongkhắp TP.HCM v&agrave; c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận.C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; đầu tư nh&agrave; m&aacute;y, m&aacute;y sản xuất lưới tự động, nguy&ecirc;n vật liệu hạt nhựa hdpe, m&aacute;y gia cường nhiệt độ cao sản xuất lưới chống ch&aacute;y trong hệ thống kh&eacute;p k&iacute;n được nhập khẩu 100% từ h&agrave;n quốc. Đội ngũ kỹ sư v&agrave; kỹ thuật đứng m&aacute;y nhiều năm kinh nghiệm trong sản xuất.Tập thể nh&acirc;n vi&ecirc;n sale nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn sản phẩm phục vụ chu đ&aacute;o tận t&acirc;m. Được tập đo&agrave;n điều động từ Korea sang Việt Nam hoạt động.<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif">Đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i, qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng y&ecirc;n t&acirc;m về cung c&aacute;ch phục vụ, tư vấn: nhanh, gọn, đơn giản, giao hang trong ng&agrave;y &hellip;&hellip;.</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif">C&ocirc;ngTy T&Acirc;N LONG HƯNG LU&Ocirc;N LU&Ocirc;NĐẶT KH&Aacute;CH H&Agrave;NG L&Agrave; THƯỢNG ĐẾ !</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif">AN TO&Agrave;N CỦA KH&Aacute;CH H&Agrave;NG L&Agrave; TR&Ecirc;N HẾT !</span></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif">Rất mong được hợp t&aacute;c v&agrave; phục vụ Qu&yacute; kh&aacute;ch hang l&agrave; niềm vinh dự cho c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i!</span></p> <p class="MsoNormal"><a name="_GoBack"></a><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif"><br /> Mọi chi tiết xin vui long li&ecirc;n hệ:</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: red">C&Ocirc;NG TY TNHH TM DV XNK T&Acirc;N LONG HƯNG</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif">ĐịaChỉ : 54 Nguyễn Tu&acirc;n, Phường 3, Quận G&ograve; Vấp</span><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif"><br /> </span><strong><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: red">Ms:&nbsp; Trần Thị Thủy</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: red">ĐT: 0903195079&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp; (08)66 844 818 </span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: red"><br /> </span></strong><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif">Email: </span><a href="mailto:thuy.tanlonghung@gmail.com"><strong><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif">thuy.tanlonghung@gmail.com</span></strong></a><span class="MsoHyperlink"><strong><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif"></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: white">Lưới bao che c&ocirc;ng tr&igrave;nh, lưới cẩu h&agrave;ng, lưới thủy sản, lưới n&ocirc;ng sản, khuyến mại lớn nh&acirc;n dịp đầu năm</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: white">Lưới bao che c&ocirc;ng tr&igrave;nh, lưới cẩu h&agrave;ng, lưới thủy sản, lưới n&ocirc;ng sản, khuyến mại lớn nh&acirc;n dịp đầu năm</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: white">Lưới bao che c&ocirc;ng tr&igrave;nh, lưới cẩu h&agrave;ng, lưới thủy sản, lưới n&ocirc;ng sản, khuyến mại lớn nh&acirc;n dịp đầu năm</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: white">Lưới bao che c&ocirc;ng tr&igrave;nh, lưới cẩu h&agrave;ng, lưới thủy sản, lưới n&ocirc;ng sản, khuyến mại lớn nh&acirc;n dịp đầu năm</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: white">Lưới bao che c&ocirc;ng tr&igrave;nh, lưới cẩu h&agrave;ng, lưới thủy sản, lưới n&ocirc;ng sản, khuyến mại lớn nh&acirc;n dịp đầu năm</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: white">Lưới bao che c&ocirc;ng tr&igrave;nh, lưới cẩu h&agrave;ng, lưới thủy sản, lưới n&ocirc;ng sản, khuyến mại lớn nh&acirc;n dịp đầu năm</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: white">Lưới bao che c&ocirc;ng tr&igrave;nh, lưới cẩu h&agrave;ng, lưới thủy&nbsp; sản, lưới n&ocirc;ng sản, khuyến mại lớn nh&acirc;n dịp đầu năm</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: white">Lưới bao che c&ocirc;ng tr&igrave;nh, lưới cẩu h&agrave;ng, lưới thủy sản, lưới n&ocirc;ng sản, khuyến mại lớn nh&acirc;n dịp đầu năm</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: white">Lưới bao che c&ocirc;ng tr&igrave;nh, lưới cẩu h&agrave;ng, lưới thủy sản, lưới n&ocirc;ng sản, khuyến mại lớn nh&acirc;n dịp đầu năm</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: white">Lưới bao che c&ocirc;ng tr&igrave;nh, lưới cẩu h&agrave;ng, lưới thủy sản, lưới n&ocirc;ng sản, khuyến mại lớn nh&acirc;n dịp đầu năm</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: white">Lưới bao che c&ocirc;ng tr&igrave;nh, lưới cẩu h&agrave;ng, lưới thủy sản, lưới n&ocirc;ng sản, khuyến mại lớn nh&acirc;n dịp đầu năm</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif"></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẦN THỊ THỦY
- Địa chỉ: 54 NGUYỄN TUÂN, PHƯỜNG 3, QUẬN GÒ VẤP
- Điện thoại: 0903195079 - Fax: 0903195079
- email: thuy.tanlonghung@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH