Mai tết 2013, mua mai tết 2013, hoa mai vàng 12 cánh, bán mai tết 2013

  • Thread starter novanno92
  • Ngày gửi
N

novanno92

Guest
#1
<p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: large; color: #ff0000">Vườn Mai Ph&aacute;t Lộc&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://24hmua.com/forums/mat-kinh-hcm-ha-noi.99/"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit; color: #ff0000">K&iacute;nh</span></a>&nbsp;ch&uacute;c&nbsp;Qu&yacute; Kh&aacute;ch H&agrave;ng</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #0000ff"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Đ/C xem mai: 195 Xu&acirc;n hồng, Phường 12, QUận T&Acirc;n b&igrave;nh</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #0000ff"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Hotline:0902416939 - 0906755794</strong></span></p><ul style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #ff0000"><em style="margin: 0px; padding: 0px">Chương tr&igrave;nh Đặt mua Online (bắt đầu từ 15/1/2013), để được giảm 10% khi mua mai từ 24 &Acirc;m Lịch</em></span></li><li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #ff0000"><em style="margin: 0px; padding: 0px"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://chodientu.vn/sieuthi8x/san-pham/6277189/Ban-Mai-tethoa-mai-vang-8-12-canh-tet-dep-Quy-Ty-2013.html"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit; color: #ff0000">Nhận thẻ giảm gi&aacute; mua mai tết&nbsp;</span></a>từ ch&uacute;ng t&ocirc;i để chia sẽ cho người th&acirc;n &amp; bạn b&egrave; ( gọi hotline) theo Đ/C: 132 Cộng H&ograve;a, F4, Quận T&acirc;n B&igrave;nh</em></span></li></ul><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit"><img title="Mai tết 2013, mua mai tết 2013, hoa mai v&agrave;ng 12 c&aacute;nh, b&aacute;n mai tết 2013" alt="Mai tết 2013, mua mai tết 2013, hoa mai v&agrave;ng 12 c&aacute;nh, b&aacute;n mai tết 2013" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://data.kenhsinhvien.net/upload/photos/KenhSinhVien.Net-7(1).png" border="0" /></span><br /><br /><br /><img title="Mai tết 2013, mua mai tết 2013, hoa mai v&agrave;ng 12 c&aacute;nh, b&aacute;n mai tết 2013" alt="Mai tết 2013, mua mai tết 2013, hoa mai v&agrave;ng 12 c&aacute;nh, b&aacute;n mai tết 2013" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/01/12/1059736/201301112128_khuyen_mai_100.jpg" border="0" />&nbsp;<br /><br /><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">&Yacute; nghĩa Hoa Mai ng&agrave;y Tết</span><br /><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">Người Việt xưa cho rằng t&ugrave;ng, c&uacute;c, tr&uacute;c,&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit">Mai</span>&nbsp;c&oacute; t&iacute;nh chất đặc biệt nổi bật, tượng</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">trưng cho những phẩm chất tốt đẹp của con người: t&ugrave;ng vững ch&atilde;i, chịu đựng được sự khắc nghiệt của thời tiết; tr&uacute;c thanh mảnh, nhưng dẻo dai bền chắc; c&uacute;c đẹp b&igrave;nh dị, hương thơm nhẹ nh&agrave;ng, thanh tao;&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit">Mai</span></span>&nbsp;tươi đẹp rực rỡ, hương hoa tinh khiết với m&agrave;u v&agrave;ng tượng trưng cho sự cao thượng, vinh hiển v&agrave; sang qu&yacute;, l&agrave; m&agrave;u của vua ch&uacute;a ng&agrave;y xưa.</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit"><img title="Mai tết 2013, mua mai tết 2013, hoa mai v&agrave;ng 12 c&aacute;nh, b&aacute;n mai tết 2013" alt="Mai tết 2013, mua mai tết 2013, hoa mai v&agrave;ng 12 c&aacute;nh, b&aacute;n mai tết 2013" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://cuasomoi.vn/newsimage/original/2010/2/image_31235_hoihoaxuan2008184adk1_ND.jpg" border="0" /></span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">Hoa mai - biểu tượng đẹp , ph&uacute; qu&yacute; của m&ugrave;a xu&acirc;n.</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px">&nbsp;Hoa&nbsp;Mai&nbsp;nở rực rỡ v&agrave;o m&ugrave;a xu&acirc;n c&ograve;n l&agrave; biểu tượng của c&aacute;i đẹp bừng nở, sự hưng vượng, sự khởi ph&aacute;t trong năm mới. Đối với người miền Nam, nếu hoa mai nở đ&uacute;ng v&agrave;o đ&ecirc;m Giao Thừa hay s&aacute;ng sớm ng&agrave;y m&ugrave;ng 1 Tết th&igrave; điều n&agrave;y c&oacute; nghĩa l&agrave; sự may mắn, thịnh vượng v&agrave; hạnh ph&uacute;c sẽ đến với cả gia đ&igrave;nh trong năm đ&oacute;.</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit">V</span>&agrave;o dịp Tết, hoa&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit">Mai</span>&nbsp;c&ugrave;ng với b&aacute;nh chưng, thịt mỡ, dưa h&agrave;nh l&agrave; những thứ kh&ocirc;ng thể thiếu trong c&aacute;c gia đ&igrave;nh ở miền Nam. Hầu như nh&agrave; n&agrave;o cũng c&oacute; hoa&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit">Mai</span>. C&oacute; khi chỉ l&agrave; một c&agrave;nh nhỏ b&agrave;y l&ecirc;n b&agrave;n thờ tổ ti&ecirc;n hay cả chậu mai thật lớn đặt ở nơi trang trọng nhất trong nh&agrave;.</span><br /><br /><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://chodientu.vn/sieuthi8x/san-pham/6277189/Ban-Mai-tethoa-mai-vang-8-12-canh-tet-dep-Quy-Ty-2013.html">Vườn Mai Ph&aacute;t Lộc</a>&nbsp;</span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit">chuy&ecirc;n kinh doanh c&aacute;c loại mai:</span></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">Để chuẩn bị cho xu&acirc;n Qu&yacute; Tỵ &nbsp;vườn mai ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; chuẩn bị tr&ecirc;n&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit">1999</span></span>&nbsp;gốc mai tết nhằm phục vụ cung cấp kh&ocirc;ng kh&iacute; tết đến cho mọi người, mọi nh&agrave;. Dịch vụ ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp bao gồm cung cấp mai tết cho c&aacute;c cơ quan, x&iacute; nghiệp, c&ocirc;ng ty, hộ gia đ&igrave;nh, cho thu&ecirc; chưng b&agrave;y&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://chodientu.vn/sieuthi8x/san-pham/6277189/Ban-Mai-tethoa-mai-vang-8-12-canh-tet-dep-Quy-Ty-2013.html">mai tết</a>, &nbsp;C&aacute;c gốc mai của ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp l&agrave; loại đặc biệt bảo đảm chất lượng tốt cũng như gi&aacute; th&agrave;nh mang t&iacute;nh cạnh tranh nhất m&agrave; qu&iacute; kh&aacute;ch kh&oacute; c&oacute; tểh t&igrave;m được ngo&agrave;i thị trường Tết 2013 hiện nay. Gốc mai m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp lu&ocirc;n bảo đảm c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; sau:</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">&nbsp;</span></p><ul style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none"><em style="margin: 0px; padding: 0px">Gốc mai bon sai hoặc gốc mai được chăm s&oacute;c kĩ về mặt mỹ thuật.</em></li><li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none"><em style="margin: 0px; padding: 0px">Số c&aacute;nh mai c&oacute; &iacute;t nhất từ 12 c&aacute;nh trở l&ecirc;n bảo đảm hoa to, đẹp</em></li><li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none"><em style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo đảm mai gi&aacute; tốt nhất v&igrave; mai nh&agrave; trồng v&agrave; b&aacute;n trực tiếp cho kh&aacute;ch h&agrave;ng,&nbsp;</em></li><li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none"><em style="margin: 0px; padding: 0px">Đảm bảo mai nở &nbsp;đ&uacute;ng thời hạn tết theo y&ecirc;u cầu .</em></li><li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none"><em style="margin: 0px; padding: 0px">Dịch vụ đi k&egrave;m tốt nhất, giao h&agrave;ng tận nơi ho&agrave;n to&agrave;n miễn ph&iacute;.</em></li><li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none"><em style="margin: 0px; padding: 0px">Giảm gi&aacute; 10%&nbsp;nếu qu&iacute; kh&aacute;ch li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i qua h&igrave;nh thức Book mua h&agrave;ng online - hoặc c&oacute;&nbsp;Thẻ giảm gi&aacute;&nbsp;của ch&uacute;ng t&ocirc;i</em></li><li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none"><em style="margin: 0px; padding: 0px">Hotline:&nbsp;0902416939&nbsp;-&nbsp;0906755794</em></li></ul><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">Mai mini (mai chậu nhỏ ):</span><br /><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit"><img title="Mai tết 2013, mua mai tết 2013, hoa mai v&agrave;ng 12 c&aacute;nh, b&aacute;n mai tết 2013" alt="Mai tết 2013, mua mai tết 2013, hoa mai v&agrave;ng 12 c&aacute;nh, b&aacute;n mai tết 2013" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://www2.vietbao.vn/images/viet2/van-hoa/20767354_images1494164_Mai18.jpg" border="0" /></span><br /><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">Mai trung b&igrave;nh :</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit"><img title="Mai tết 2013, mua mai tết 2013, hoa mai v&agrave;ng 12 c&aacute;nh, b&aacute;n mai tết 2013" alt="Mai tết 2013, mua mai tết 2013, hoa mai v&agrave;ng 12 c&aacute;nh, b&aacute;n mai tết 2013" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://www2.vietbao.vn/images/vn75/van-hoa/75175232-167999_hoatet-8.jpg" border="0" /></span><br /><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit">Vườn Mai Ph&aacute;t Lộc&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://chodientu.vn/sieuthi8x/san-pham/6277189/Ban-Mai-tethoa-mai-vang-8-12-canh-tet-dep-Quy-Ty-2013.html">Chuy&ecirc;n b&aacute;n mai tết 8-12 c&aacute;nh , mai tết 2013</a>,mang đến qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng những c&acirc;y mai đẹp , b&ocirc;ng to d&aacute;ng chuẩn gi&aacute; rất ph&ugrave; hợp với nền kinh tế hiện nay v&agrave; với mọi kh&ocirc;ng gian nh&agrave; .</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit">Vườn mai ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n mong muốn mang đến cho gia đ&igrave;nh bạn sự sung t&uacute;c , sang trọng , may mắn ,ph&uacute; qu&yacute; , sự hưng vượng trong năm mới với sắc v&agrave;ng rực rỡ sang trọng.</span></span><br /><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">Nh&acirc;n dịp năm mới&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit">Vườn Mai T&agrave;i Lộc</span>&nbsp;l&igrave; x&igrave; đầu năm may mắn , ph&aacute;t lộc với thẻ ưu đ&atilde;i&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit">giảm gi&aacute; 10%</span></span></span>&nbsp;bất kỳ kh&aacute;ch h&agrave;ng n&agrave;o&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit">( Đạt mua online qua Hotline v&agrave; c&oacute; thẻ giảm gi&aacute; )&nbsp;</span>cho&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit">c&acirc;y Mai</span>&nbsp;n&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng lựa chọn , v&agrave; đặc biệt&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit">giao h&agrave;ng tận nơi</span>&nbsp;cho gi&aacute; trị từ&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit">500.000 VNĐ</span></span>&nbsp;trở l&ecirc;n.</span><br /><br /></p><ul style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #ff0000"><em style="margin: 0px; padding: 0px">Chương tr&igrave;nh Đặt mua Online (bắt đầu từ 15/1/2013), để được giảm 10% khi mua mai từ 24 &Acirc;m Lịch</em></span></li><li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #ff0000"><em style="margin: 0px; padding: 0px">Nhận thẻ giảm gi&aacute; từ ch&uacute;ng t&ocirc;i để chia sẽ cho người th&acirc;n &amp; bạn b&egrave; ( gọi hotline) theo Đ/C: 132 Cộng H&ograve;a, F4, Quận T&acirc;n B&igrave;nh</em></span></li></ul><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><br /></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit"><img title="Mai tết 2013, mua mai tết 2013, hoa mai v&agrave;ng 12 c&aacute;nh, b&aacute;n mai tết 2013" alt="Mai tết 2013, mua mai tết 2013, hoa mai v&agrave;ng 12 c&aacute;nh, b&aacute;n mai tết 2013" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://nu7.upanh.com/b3.s34.d3/b63aa8516dbe149cf0c4291d22dc52af_52500417.untitled1.jpg" border="0" /></span><br /><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #ff0000"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Vườn Mai T&agrave;i Lộc bắt đầu b&aacute;n v&agrave;o ng&agrave;y 04/02/2013 ( 24 &acirc;m lich )</strong></span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Địa chỉ b&aacute;n h&agrave;ng :&nbsp;195 , Xu&acirc;n Hồng , P.12 , Q. T&acirc;n B&igrave;nh , Tp. HCM&nbsp;( b&aacute;n v&agrave;o ng&agrave;y 04/02 /2013 )</strong></span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Địa chỉ Vườn Mai : Nhị B&igrave;nh , Quận 12 , Tp.HCM , gần miễu b&agrave; ch&uacute;a xứ 3</strong></span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Li&ecirc;n hệ để biết th&ecirc;m chi tiết :&nbsp;</strong></span><ul style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none"><li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #0000ff"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Nh&acirc;n : 0902416939</strong></span></li><li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #0000ff"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Vũ : 0906755794</strong></span></li></ul><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://muaban.com.vn/index.php?frame=detail&amp;id=2185697">B&aacute;n mai tết</a>&nbsp;|<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://muaban.com.vn/index.php?frame=detail&amp;id=2185697">mua mai tết</a>&nbsp;|<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://muaban.com.vn/index.php?frame=detail&amp;id=2185697">mua mai v&agrave;ng tết</a>&nbsp;|<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://muaban.com.vn/index.php?frame=detail&amp;id=2185697">mua mai tết 2013</a>&nbsp;|&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://muaban.com.vn/index.php?frame=detail&amp;id=2185690">B&aacute;n mai tết</a>,&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://muaban.com.vn/index.php?frame=detail&amp;id=2185690">mua mai tết 2013</a>,<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://muaban.com.vn/index.php?frame=detail&amp;id=2185690">mua mai v&agrave;ng tết</a>,&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://muaban.com.vn/index.php?frame=detail&amp;id=2185697">hoa mai v&agrave;ng 8-12 c&aacute;nh</a>,<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://muaban.com.vn/index.php?frame=detail&amp;id=2185690">mai tết đẹp Qu&yacute; Tỵ 2013</a>,&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://muaban.com.vn/index.php?frame=detail&amp;id=2185690">mua mai tết</a>,<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://muaban.com.vn/index.php?frame=detail&amp;id=2185697">mai v&agrave;ng 8 c&aacute;nh</a>,&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://muaban.com.vn/index.php?frame=detail&amp;id=2185690">mai v&agrave;ng 12 c&aacute;nh</a>,<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://muaban.com.vn/index.php?frame=detail&amp;id=2185690">hoa mai v&agrave;ng</a>,&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://muaban.com.vn/index.php?frame=detail&amp;id=2185690">mua mai tết</a>,</span></div><h1 style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 16px"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://muaban.com.vn/index.php?frame=detail&amp;id=2185697">B&aacute;n mai v&agrave;ng 12 c&aacute;nh gi&aacute; cực rẻ</a></h1><div style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://muaban.com.vn/index.php?frame=detail&amp;id=2185690">B&aacute;n mai tết</a>,&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://muaban.com.vn/index.php?frame=detail&amp;id=2185690">mua mai tết 2013</a>,<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://muaban.com.vn/index.php?frame=detail&amp;id=2185690">mua mai v&agrave;ng tết</a>,&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://muaban.com.vn/index.php?frame=detail&amp;id=2185697">hoa mai v&agrave;ng 8-12 c&aacute;nh</a>,<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://muaban.com.vn/index.php?frame=detail&amp;id=2185690">mai tết đẹp Qu&yacute; Tỵ 2013</a>,&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://muaban.com.vn/index.php?frame=detail&amp;id=2185690">mua mai tết</a>,<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://muaban.com.vn/index.php?frame=detail&amp;id=2185697">mai v&agrave;ng 8 c&aacute;nh</a>,&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://muaban.com.vn/index.php?frame=detail&amp;id=2185690">mai v&agrave;ng 12 c&aacute;nh</a>,<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://muaban.com.vn/index.php?frame=detail&amp;id=2185690">hoa mai v&agrave;ng</a>,&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://muaban.com.vn/index.php?frame=detail&amp;id=2185690">mua mai tết</a>,</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://muaban.com.vn/index.php?frame=detail&amp;id=2185697">B&aacute;n mai tết</a>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">&nbsp;|</span>&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://muaban.com.vn/index.php?frame=detail&amp;id=2185697">mua mai tết</a>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">&nbsp;|</span>&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://muaban.com.vn/index.php?frame=detail&amp;id=2185697">mua mai v&agrave;ng tết</a>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">&nbsp;|</span>&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://muaban.com.vn/index.php?frame=detail&amp;id=2185697">mua mai tết 2013</a>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">&nbsp;|&nbsp;</span>&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://muaban.com.vn/index.php?frame=detail&amp;id=2185690">B&aacute;n mai tết</a>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">,</span>&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://muaban.com.vn/index.php?frame=detail&amp;id=2185690">mua mai tết 2013</a>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">,</span><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://muaban.com.vn/index.php?frame=detail&amp;id=2185690">mua mai v&agrave;ng tết</a>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">,&nbsp;</span>&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://muaban.com.vn/index.php?frame=detail&amp;id=2185697">hoa mai v&agrave;ng 8-12 c&aacute;nh</a>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">,</span>&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://muaban.com.vn/index.php?frame=detail&amp;id=2185690">mai tết đẹp Qu&yacute; Tỵ 2013</a>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">,&nbsp;</span>&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://muaban.com.vn/index.php?frame=detail&amp;id=2185690">mua mai tết</a>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">,</span>&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://muaban.com.vn/index.php?frame=detail&amp;id=2185697">mai v&agrave;ng 8 c&aacute;nh</a>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">,&nbsp;</span><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://muaban.com.vn/index.php?frame=detail&amp;id=2185690">mai v&agrave;ng 12 c&aacute;nh</a>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">,</span>&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://muaban.com.vn/index.php?frame=detail&amp;id=2185690">hoa mai v&agrave;ng</a>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">,&nbsp;</span>&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://muaban.com.vn/index.php?frame=detail&amp;id=2185690">mua mai tết</a>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">,</span></div></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: minh vũ
- Địa chỉ: 195 Xuân hồng, Phường 12, QUận TÂn bình
- Điện thoại: 0906755794 - Fax:
- email: vu_info99@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH