• MÀNG CHẮN CÔN TRÙNG-ĐÈN DIỆT CÔN TRÙNG

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 14/6/12

  1. ngocgiau Nông dân nghèo

   <h1> <span style="font-size: 16px"><strong>K&iacute;nh gửi qu&yacute; C&ocirc;ng Ty/ Kh&aacute;ch H&agrave;ng!</strong></span></h1> <h1> <span style="font-size: 16px"><strong>&nbsp; C&Ocirc;NG TY&nbsp;TNHH THIẾT BỊ Đ&Oacute;NG G&Oacute;I ĐẠI HƯNG THỊNH &nbsp;l&agrave; nh&agrave; nhập khẩu v&agrave; cung cấp chuy&ecirc;n nghiệp thiết bị cho&nbsp;ng&agrave;nh đ&oacute;ng g&oacute;i c&ocirc;ng nghiệp nặng v&agrave; nhẹ (thực phẩm,thủy sản,&nbsp;gỗ, gốm sứ,may mặc, giấy, bao b&igrave;, &hellip; với phương ch&acirc;m <span style="color: #ff0000"><em>UY T&Iacute;N - CHẤT LƯỢNG&nbsp;- HẬU M&Atilde;I CHU Đ&Aacute;O</em>-HOA HỒNG CHO KH&Aacute;CH MUA H&Agrave;NG </span>ch&uacute;ng t&ocirc;i rất mong đem đến cho kh&aacute;ch&nbsp;h&agrave;ng sự h&agrave;i l&ograve;ng v&agrave; hiệu quả kinh tế cũng như nhận được sự quan t&acirc;m v&agrave; ủng hộ của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng cho c&aacute;c d&ograve;ng sản phẩm v&agrave; dịch vụ của&nbsp;ch&uacute;ng t&ocirc;i như sau: </strong></span></h1> <h1> <span style="font-size: 16px"><strong>- M&Aacute;Y ĐAI NIỀNG TH&Ugrave;NG, DỤNG CỤ CẦM TAY (Đ&agrave;i Loan,Nhật)</strong></span></h1> <h1> <span style="font-size: 16px"><strong>- M&Aacute;Y H&Agrave;N BAO B&Igrave; LI&Ecirc;N TỤC, ĐẠP CH&Acirc;N V&Agrave;&nbsp;NHẤN TAY(Đ&agrave;i Loan)</strong></span></h1> <h1> <span style="font-size: 14px">-<span style="font-size: 16px">M&Aacute;Y D&Aacute;N BĂNG KEO TH&Ugrave;NG</span></span></h1> <h1> <span style="font-size: 16px">- <strong>M&Aacute;Y R&Uacute;T M&Agrave;NG CO</strong></span></h1> <h1> <span style="font-size: 16px"><strong>- M&Aacute;Y H&Uacute;T CH&Acirc;N KH&Ocirc;NG C&Ocirc;NG NGHIỆP V&Agrave; GIA Đ&Igrave;NH (Đ&Agrave;I LOAN)</strong></span></h1> <h1> <span style="font-size: 16px"><strong>- Đ&Egrave;N DIỆT C&Ocirc;N TR&Ugrave;NG, M&Agrave;NG CHẰN C&Ocirc;N TR&Ugrave;NG (PH&Aacute;P)</strong></span></h1> <h1> <span style="font-size: 16px"><strong>- D&Acirc;Y ĐAI NHỰA, BĂNG KEO C&Aacute;C LOẠI&nbsp;</strong></span></h1> <h1> <span style="font-size: 16px"><strong>- M&Aacute;Y QUẤN M&Agrave;NG PALLET </strong></span></h1> <h1> <span style="font-size: 16px"><strong>-M&Agrave;NG PE QUẤN PALLET, M&Agrave;NG CO PVC, M&Agrave;NG CO IN CHỮ </strong></span></h1> <h1> <span style="font-size: 16px"><strong>-&nbsp;DỊCH VỤ SỬA CHỮA BẢO TR&Igrave; M&Aacute;Y ĐAI NIỀNG TH&Ugrave;NG, PHỤ T&Ugrave;NG, LINH KIỆN THAY THẾ C&Aacute;C LOẠI M&Aacute;Y.</strong></span></h1> <h1> &nbsp;</h1> <h1> <span style="font-size: 16px"><strong><em>Để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin chi tiết kh&aacute;c xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ theo số điện thoại 0918.599.290 hoặc 08. 36019991 gặp Mr. NGHIỆP &nbsp;để&nbsp;được tư vấn v&agrave; ch&agrave;o gi&aacute; cạnh tranh!!!</em></strong></span></h1> <h1> &nbsp;</h1> <h1> <span style="font-size: 16px"><strong><em>Được sự tin tưởng của kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng của C&ocirc;ng Ty ch&uacute;ng t&ocirc;i!</em></strong></span></h1> <h1 style="text-align: center; padding: 0px; border-width: 0px; margin: 0px; outline-style: none"> <span style="font-size: 18px"><strong>C&Ocirc;NG TY TNHH THIẾT BỊ Đ&Oacute;NG G&Oacute;I <span style="color: #000000">ĐẠI HƯNG THỊNH</span></strong></span></h1> <h1 style="text-align: center"> <span style="font-size: 18px"><strong>Địa Chỉ : 12 C&ocirc; Bắc, Phường 2, Quận Ph&uacute; Nhuận, Tp.HCM</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center"> <span style="font-size: 18px"><strong>HotLine :&nbsp;0918599290 -(08) 36019991 &nbsp; fax: (08)39900913</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center"> <span style="font-size: 18px"><span style="color: #000000"><strong>WebSite : WWW.DAIHUNGTHINHMACHINE.COM</strong></span></span></h1> <h1 style="text-align: center"> <span style="font-size: 18px"><span style="color: #000000"><strong>Email:info@daihungthinhmachine.com , ndaihungthinh@gmail.com</strong></span></span></h1><div id="t1"> <div class="tieude">M&Agrave;NG CHẮN C&Ocirc;N TR&Ugrave;NG</div> </div> <div class="sliderkit photosgallery-captions" style="display: block"> <div class="sliderkit-nav"> <div class="sliderkit-nav-clip" style="width: 551px; height: 56px"> <ul style="width: 94px"><li style="width: 81px; height: 56px" class="sliderkit-selected"><a title="[link title]" rel="nofollow"><img border="0" alt="[Alternative text]" src="http://daihungthinhmachine.com/userfiles/product/p_346.gif" /></a></li></ul> </div> </div> <div class="sliderkit-panels"> <div class="sliderkit-panel sliderkit-panel-active"> <img border="0" alt="[Alternative text]" src="http://daihungthinhmachine.com/userfiles/product/p_346.gif" /> </div> </div> </div> <div> <p>&nbsp;</p><p> &nbsp;<strong>M&Agrave;N NHỰA PVC</strong> <strong>của h&atilde;ng MAVIFLEX ( Ph&aacute;p )</strong> l&agrave; một loại dải nhựa PVC được sản xuất với th&agrave;nh phần vật liệu đặc biệt kh&ocirc;ng c&oacute; chất <strong>DOP</strong> g&acirc;y hại cho sức khỏe người sử dụng. M&agrave;n nhựa PVC của h&atilde;ng MAVIFLEX với c&ocirc;ng nghệ đ&ugrave;n &eacute;p ti&ecirc;n tiến nhất của Ch&acirc;u &Acirc;u, c&aacute;c dải nhựa PVC n&agrave;y c&oacute; đặc t&iacute;nh: chịu nhiệt (đến -50<sup>0</sup>C) , chống c&ocirc;n tr&ugrave;ng, mềm dẻo, bền bỉ n&ecirc;n được sử dụng l&agrave;m m&agrave;n cửa (r&egrave;m cửa) cho kho lạnh, cửa ra v&agrave;o xưởng sản xuất, v&aacute;ch ngăn, ph&ograve;ng sạch vv... đ&acirc;y l&agrave; một giải ph&aacute;p đa năng nhằm ngăn c&aacute;ch v&agrave; loại bỏ hiệu quả: c&ocirc;n tr&ugrave;ng, bụi bẩn, tiếng ồn, m&ugrave;i h&ocirc;i x&acirc;m nhập v&agrave;o b&ecirc;n trong giữ cho m&ocirc;i trường l&agrave;m việc lu&ocirc;n sạch sẽ, an to&agrave;n. M&agrave;n nhựa PVC cũng l&agrave; c&aacute;ch đơn giản v&agrave; &iacute;t tốn k&eacute;m nhất để chống tho&aacute;t tho&aacute;t hơi lạnh ra b&ecirc;n ngo&agrave;i, tiết kiệm năng lượng giảm chi ph&iacute; điện năng.</p> <p> <strong>M&agrave;n nhựa PVC</strong> <strong>(PVC Strip Curtain)</strong> <strong>do CTY ĐẠI HƯNG THỊNH nhập khẩu v&agrave; ph&acirc;n phối đạt ti&ecirc;u chuẩn chất lượng Ch&acirc;u &Acirc;u (European Standard):</strong><strong> EN71-3 v&agrave; RoHS</strong> <strong>đảm bảo an to&agrave;n tuyệt đối cho người sử dụng.</strong></p> </div> <div id="bg_cungloai"> Sản Phẩm C&ugrave;ng Loại </div> <div class="khungsp"> <div class="hinhsp"> <a> <img border="0" src="http://daihungthinhmachine.com/userfiles/product/p_318.jpg" /> </a> </div> <div class="text"> Model WE-660/WE-U15 </div> <div class="gia"> Gi&aacute; 0 VNĐ </div> </div> <div class="khungsp"> <div class="hinhsp"> <a> <img border="0" src="http://daihungthinhmachine.com/userfiles/product/p_320.jpg" /> </a> </div> <div class="text"> Model WE-150-2S/WE-200-2S </div> <div class="gia"> Gi&aacute; 0 VNĐ </div> </div> <div class="hinhsp"> <a> <img border="0" src="http://daihungthinhmachine.com/userfiles/product/p_321.jpg" /> </a> </div> <div class="text"> Model WE-200-2 </div> <div class="gia"> Gi&aacute; 0 VNĐ </div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÓNG GÓI ĐẠI HƯNG THỊNH
   - Địa chỉ: 12 Cô Bắc, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
   - Điện thoại: 0918599290 - Fax: 0839900913
   - email: ndaihungthinh@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...