• màng chống thấm nuôi trồng thuỷ sản-màng phủ nông nghiệp

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 25/6/12

  1. nvthanhkd Nhà nông nghiệp dư

   <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="view_content" style="color: #000000; font-family: Arial, 'Heiti SC', SimSun, 'Arial Narrow'; font-size: 14px" width="640" border="0"><tbody><tr><td valign="top" style="font-size: 14px; vertical-align: top"><div class="body_text" style="width: 635px; margin: 4px 0px 0px 3px">K&Iacute;NH GỬI: QU&Yacute; CTY V&Agrave; DOANH NGHIỆP&nbsp;<br /><br />CTY ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n sản xuất c&aacute;c mặt h&agrave;ng bao b&igrave; nhựa chất liệu LDPE,LLPE,HDPE,T&uacute;i xốp,bao cuộn,&aacute;o mưa,m&agrave;ng co nhiệt c&aacute;c loại,chuy&ecirc;n d&ugrave;ng trong si&ecirc;u thị c&oacute; in v&agrave; ko in.Đặc biệt ch&uacute;ng t&ocirc;i cỏn sản xuất được m&agrave;ng LDPE khổ lớn như:Bạt l&oacute;t hồ nu&ocirc;i t&ocirc;m,m&agrave;ng nh&agrave; k&iacute;nh,bạt l&oacute;t hồ nước thải,m&agrave;ng phủ n&ocirc;ng nghiệp...vv khổ từ 1m,2m,3m...7m,8m.Với độ d&agrave;y m&agrave;ng từ 0.01mm(10mic) đến 0.5mm(500mic)Tất cả đều được sản xuất tr&ecirc;n d&acirc;y chuyền m&aacute;y m&oacute;c hiện đại đạt ti&ecirc;u chuẩn ch&acirc;u &acirc;u iso 9001-2000 KBSA 9001-2000 Với 30 năm kinh nghiệm&nbsp;<br /><br />ưu điểm của bạt l&oacute;t hồ nu&ocirc;i t&ocirc;m&nbsp;<br /><br />- m&agrave;ng trong nu&ocirc;i trồng thuỷ sản&nbsp;<br /><br />- được chế xuất từ hạt nhựa LDPE 100%&nbsp;<br /><br />- M&agrave;ng được tr&aacute;ng phủ(chất chống n&atilde;o ho&aacute;)Tr&ecirc;n 2bề mặt của sản phẩm tạo n&ecirc;n độ dẻo,dai hơn&nbsp;<br /><br />- Khi người nu&ocirc;i t&ocirc;m sử dụng c&ocirc;ng nghệ l&oacute;t bạt dưới đ&aacute;y hồ th&igrave; tạo cho nước trong hồ trong sạch,&iacute;t phải thay nước hồ,hạn chế rủi do c&aacute;c loại bệnh,tăng năng xuất,hạ gi&aacute; th&agrave;nh do đ&oacute; đạt hiệu quả cao cho người nu&ocirc;i t&ocirc;m như &yacute; muốn&nbsp;<br /><br />-Bạt c&ograve;n c&oacute; t&aacute;c dụng chống sạt bờ,lỗ mội,đục nước do mưa rửa tr&ocirc;i&nbsp;<br /><br />- Ngăn thẩm thấu với m&ocirc;i trường xung quanh do đ&oacute; giữ mực nước v&agrave; độ ph&egrave;n ổn định&nbsp;<br /><br />- Chống nhiễm bẩn những mầm bệnh g&acirc;y ra như:RONG TẢO,những vi sinh vật ...c&oacute; hại x&acirc;m nhập v&agrave;o ao hồ&nbsp;<br /><br />- Đ&acirc;y l&agrave; loại m&agrave;ng chuy&ecirc;n d&ugrave;ng cho ng&agrave;nh nu&ocirc;i trồng thuỷ sản kh&aacute;c với m&agrave;ng kh&aacute;c c&oacute; sức chịu lực cao v&agrave; thời gian sử dụng l&acirc;u d&agrave;i&nbsp;<br /><br />- Do những ưu điểm tr&ecirc;n n&ecirc;n việc l&oacute;t hồ giảm được chi ph&iacute; nh&acirc;n c&ocirc;ng,sức lực thời gian sửa chữa ao hồ do đ&oacute; đạt hiệu quả cao trong kinh tế hiện nay&nbsp;<br /><br />- Rất mong được hợp t&aacute;c với c&aacute;c doanh nghiệp trong v&agrave; ngo&agrave;i nước&nbsp;<br /><br /><br /><br />- MỌI CHI TIẾT XIN LI&Ecirc;N HỆ ĐỊA CHỈ SAU:&nbsp;<br /><br />NGUYỄN VĂN TH&Agrave;NH ( nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh)&nbsp;<br /><br />ĐT/DĐ: 0989211172~0909569412</div></td></tr></tbody></table>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: nguyễn văn thành
   - Địa chỉ: 36/3D ẤP TIỀN LÂN-BA ĐIỂM-HÓC MÔN
   - Điện thoại: 0909569412 - Fax: 0989211172
   - email: nvthanhkd@yahoo.com.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...