màng lót hồ nuôi tôm

  • Thread starter THANHNV1988
  • Ngày gửi
T

THANHNV1988

Guest
#1
<div class="NewsContent" id="NewsContent" style="width: 705px; overflow: hidden"><p><span style="font-size: large">K&Iacute;NH GỬI: QU&Yacute; CTY V&Agrave; DOANH NGHIỆP</span></p><p><span style="font-size: x-small">CTY ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n sản xuất c&aacute;c mặt h&agrave;ng bao b&igrave; nhựa chất liệu LDPE,LLPE,HDPE,T&uacute;i xốp,bao cuộn,&aacute;o mưa,m&agrave;ng co nhiệt c&aacute;c loại,chuy&ecirc;n d&ugrave;ng trong si&ecirc;u thị c&oacute; in v&agrave; ko in.Đặc biệt ch&uacute;ng t&ocirc;i cỏn sản xuất được m&agrave;ng LDPE khổ lớn như:Bạt l&oacute;t hồ nu&ocirc;i t&ocirc;m,m&agrave;ng nh&agrave; k&iacute;nh,bạt l&oacute;t hồ nước thải,m&agrave;ng phủ n&ocirc;ng nghiệp...vv khổ từ 1m,2m,3m...7m,8m.Với độ d&agrave;y m&agrave;ng từ 0.01mm(10mic) đến 0.5mm(500mic)Tất cả đều được sản xuất tr&ecirc;n d&acirc;y chuyền m&aacute;y m&oacute;c hiện đại đạt ti&ecirc;u chuẩn ch&acirc;u &acirc;u iso 9001-2000 KBSA 9001-2000 Với 30 năm kinh nghiệm</span></p><p><span style="font-size: medium">ưu điểm của bạt l&oacute;t hồ nu&ocirc;i t&ocirc;m</span></p><p><span style="font-size: medium">- m&agrave;ng trong nu&ocirc;i trồng thuỷ sản</span></p><p><span style="font-size: medium">- được chế xuất từ hạt nhựa LDPE 100%</span></p><p><span style="font-size: medium">- M&agrave;ng được tr&aacute;ng phủ(chất chống n&atilde;o ho&aacute;)Tr&ecirc;n 2bề mặt của sản phẩm tạo n&ecirc;n độ dẻo,dai hơn</span></p><p><span style="font-size: medium">- Khi người nu&ocirc;i t&ocirc;m sử dụng c&ocirc;ng nghệ l&oacute;t bạt dưới đ&aacute;y hồ th&igrave; tạo cho nước trong hồ trong sạch,&iacute;t phải thay nước hồ,hạn chế rủi do c&aacute;c loại bệnh,tăng năng xuất,hạ gi&aacute; th&agrave;nh do đ&oacute; đạt hiệu quả cao cho người nu&ocirc;i t&ocirc;m như &yacute; muốn</span></p><p><span style="font-size: medium">-Bạt c&ograve;n c&oacute; t&aacute;c dụng chống sạt bờ,lỗ mội,đục nước do mưa rửa tr&ocirc;i</span></p><p><span style="font-size: medium">- Ngăn thẩm thấu với m&ocirc;i trường xung quanh do đ&oacute; giữ mực nước v&agrave; độ ph&egrave;n ổn định</span></p><p><span style="font-size: medium">- Chống nhiễm bẩn những mầm bệnh g&acirc;y ra như:RONG TẢO,những vi sinh vật ...c&oacute; hại x&acirc;m nhập v&agrave;o ao hồ</span></p><p><span style="font-size: medium">- Đ&acirc;y l&agrave; loại m&agrave;ng chuy&ecirc;n d&ugrave;ng cho ng&agrave;nh nu&ocirc;i trồng thuỷ sản kh&aacute;c với m&agrave;ng kh&aacute;c c&oacute; sức chịu lực cao v&agrave; thời gian sử dụng l&acirc;u d&agrave;i</span></p><p><span style="font-size: medium">- Do những ưu điểm tr&ecirc;n n&ecirc;n việc l&oacute;t hồ giảm được chi ph&iacute; nh&acirc;n c&ocirc;ng,sức lực thời gian sửa chữa ao hồ do đ&oacute; đạt hiệu quả cao trong kinh tế hiện nay</span></p><p><span style="font-size: medium">- Rất mong được hợp t&aacute;c với c&aacute;c doanh nghiệp trong v&agrave; ngo&agrave;i nước</span></p><p><span style="font-size: medium">- MỌI CHI TIẾT XIN LI&Ecirc;N HỆ ĐỊA CHỈ SAU:</span></p><p><span style="font-size: large">NGUYỄN VĂN TH&Agrave;NH</span></p><p><span style="font-size: large">ĐT/DD&nbsp; : 0909 569 412</span></p><p><span style="font-size: large">EMAI&nbsp;&nbsp;&nbsp; : <a href="mailto:Thanhthanhhoa2011@yahoo.com.vn" target="_blank">Thanhthanhhoa2011@yahoo.com.vn</a></span></p></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn văn thành
- Địa chỉ: ấp long phú-phước thái-long thành-ĐN
- Điện thoại: 0909 569 412 - Fax: 0909569412
- email: Thanhthanhhoa2011@yahoo.com.vn
 

#2
kính gửi: Quý cty và doanh nghiệp
cty chúng tôi chuyên sản xuất các mặt hàng bao bì nhựa chất liệu ldpe,llpe,hdpe,túi xốp,bao cuộn,áo mưa,màng co nhiệt các loại,chuyên dùng trong siêu thị có in và ko in.đặc biệt chúng tôi cỏn sản xuất được màng ldpe khổ lớn như:bạt lót hồ nuôi tôm,màng nhà kính,bạt lót hồ nước thải,màng phủ nông nghiệp...vv khổ từ 1m,2m,3m...7m,8m.với độ dày màng từ 0.01mm(10mic) đến 0.5mm(500mic)tất cả đều được sản xuất trên dây chuyền máy móc hiện đại đạt tiêu chuẩn châu âu iso 9001-2000 kbsa 9001-2000 với 30 năm kinh nghiệm
ưu điểm của bạt lót hồ nuôi tôm
- màng trong nuôi trồng thuỷ sản
- được chế xuất từ hạt nhựa ldpe 100%
- màng được tráng phủ(chất chống não hoá)trên 2bề mặt của sản phẩm tạo nên độ dẻo,dai hơn
- khi người nuôi tôm sử dụng công nghệ lót bạt dưới đáy hồ thì tạo cho nước trong hồ trong sạch,ít phải thay nước hồ,hạn chế rủi do các loại bệnh,tăng năng xuất,hạ giá thành do đó đạt hiệu quả cao cho người nuôi tôm như ý muốn
-bạt còn có tác dụng chống sạt bờ,lỗ mội,đục nước do mưa rửa trôi
- ngăn thẩm thấu với môi trường xung quanh do đó giữ mực nước và độ phèn ổn định
- chống nhiễm bẩn những mầm bệnh gây ra như:rong tảo,những vi sinh vật ...có hại xâm nhập vào ao hồ
- đây là loại màng chuyên dùng cho ngành nuôi trồng thuỷ sản khác với màng khác có sức chịu lực cao và thời gian sử dụng lâu dài
- do những ưu điểm trên nên việc lót hồ giảm được chi phí nhân công,sức lực thời gian sửa chữa ao hồ do đó đạt hiệu quả cao trong kinh tế hiện nay
- rất mong được hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước
- mọi chi tiết xin liên hệ địa chỉ sau:
Nguyễn văn thành
đt/dd : 0909 569 412
emai : thanhthanhhoa2011@yahoo.com.vnthông tin người gửi:

- tên dn/cá nhân: nguyễn văn thành
- địa chỉ: ấp long phú-phước thái-long thành-đn
- điện thoại: 0909 569 412 - fax: 0909569412
- email: thanhthanhhoa2011@yahoo.com.vn
up ...up...up...
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH