màng lót hồ nuôi tôm

  • Thread starter lantuong1406@gmail.com
  • Ngày gửi
L

lantuong1406@gmail.com

Guest
#1
Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ocirc;ng ty <strong>TNHH HOA XU&Acirc;N VI NA</strong>&nbsp; chuy&ecirc;n sản xuất : M&agrave;ng Nh&agrave; Kiếng , m&agrave;ng PE c&aacute;c loại khổ lớn , M&agrave;ng X&acirc;y Dựng , m&agrave;ng Co LDPE , Bao xốp , c&aacute;c loại bao LDPE &amp; HDPE d&ugrave;ng trong bao b&igrave; , M&agrave;ng Nu&ocirc;i T&ocirc;m , M&agrave;ng phủ n&ocirc;ng nghiệp, Bao Cuộn . Ch&uacute;ng&nbsp; t&ocirc;i sản xuất tr&ecirc;n d&acirc;y chuyền v&agrave; m&aacute;y m&oacute;c hiện đại với 30 năm kinh nghiệm .<br />Q&uacute;y kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin liện hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i<br />Rất mong được hợp t&aacute;c v&agrave; phục vụ <br />&nbsp;<br /><strong>LAN TƯỜNG</strong><strong><br /></strong><strong>C&Ocirc;NG TY HOA XU&Acirc;N</strong><strong>&nbsp; </strong><strong>VI NA </strong><br /><strong>Tel : 84 8 35043510 - 35043511</strong><br /><strong>Fax : 84 8 37128916</strong><br /><strong>Handphone : 0916 586 517</strong><br /><strong>Website : hoxuvina.com</strong><br /><strong>E-mail : </strong><a href="mailto:minhhoa2506@yahoo.com.vn" target="_blank"><strong>lantuong1406@gmail.com</strong></a><br /><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HO THI LAN
- Địa chỉ: 36/3D Ấp Tiền Lân - Xã Bà Điểm - Hóc Môn - Tp.HCM
- Điện thoại: 35043511/10 - Fax: 0916 586 517
- email: lantuong1406@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH