Mật Ong TƯƠI; NGUYÊN TINH; NGUYÊN TÍNH; KHÔNG QUA SƠ CHẾ

#1
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif">Mật Ong TƯƠI; NGUY&Ecirc;N TINH; NGUY&Ecirc;N T&Iacute;NH; KH&Ocirc;NG QUA SƠ CHẾ</span></strong><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif"> &ndash; Hoa NH&Atilde;N, HOA RỪNG CAO NGUY&Ecirc;N TRƯỜNG SƠN - NGUY&Ecirc;N CHẤT.- </span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif">Mật Ong NGUY&Ecirc;N TINH <em><u>(kh&ocirc;ng lọc, kh&ocirc;ng pha &ndash; tối đa bổ dưỡng)</u></em></span></strong><em><u><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></u></em></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif">Ch&iacute;nh s&aacute;ch Ph&acirc;n Phối <strong>Mật Ong TƯƠI; NGUY&Ecirc;N TINH; NGUY&Ecirc;N T&Iacute;NH; NGUY&Ecirc;N THỦY;KH&Ocirc;NG QUA SƠ CHẾ của ch&uacute;ng t&ocirc;i với CK đến 40% cho người ti&ecirc;u d&ugrave;ng; 50% cho Đại l&yacute; c&oacute; k&yacute; hợp đồng.</strong></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif">CH&Uacute;NG T&Ocirc;I TỰ TIN RẰNG SẼ MANG ĐẾN CHO QU&Yacute; KH&Aacute;CH SẢN PHẨM ĐẠT CHẤT LƯỢNG NHẤT, VỚI GI&Aacute; RẼ NHẤT ĐỦ TI&Ecirc;U CHUẨN VỀ AN TO&Agrave;N VỆ SINH THỰC PHẨM </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif">CŨNG NHƯ CHẤT LƯỢNG PH&Ugrave; HỢP VỚI QUY ĐỊNH CỦA MỖI QUỐC GIA CH&Acirc;U &Acirc;U, NHẬT BẢN, ĐỨC, HOA KỲ...)</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif">XIN NHẮC LẠI RẰNG, CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHỈ CUNG CẤP SẢN PHẨM NGUY&Ecirc;N THỦY CHO C&Aacute;C BẠN, CHO ĐẾN HIỆN NAY, CH&Uacute;NG T&Ocirc;I Đ&Atilde; V&Agrave; ĐANG MỞ RỘNG HỆ THỐNG B&Aacute;N LẺ SẢN PHẨN N&Agrave;Y TRONG KHẮP H&Agrave; NỘI/TP HCM V&Agrave; KHU VỰC L&Acirc;N CẬN Đ&Atilde; DẦN DẦN TẠO ĐƯỢC NIỀM TIN LỚN CHO NGƯỜI TI&Ecirc;U D&Ugrave;NG. C&Aacute;C BẠN VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ:</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif">HOTLINE: 0924 38 99 79 ; http://chotructuyen.net/sanvatkhoedep</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif">để được giao h&agrave;ng miễn ph&iacute; tận nơi trong nội đ&ocirc; H&Agrave; NỘI/TP HCM v&agrave; v&ugrave;ng phụ cận với đơn h&agrave;ng tương ứng hoặc th&ecirc;m 10K tiền SHIP. </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif">Mật ong rừng: từ 105K, 130K (+/_ 10%)</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif">Mật ong HOA NH&Atilde;N : 105K, 130K (+/_ 10%)</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif">Phấn hoa : 140K/ 1kg (+/_ 10%)</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif">CH&Uacute; &Yacute;: V&Igrave; GI&Aacute; B&Aacute;N SẢN PHẨM M&Agrave; CH&Uacute;NG T&Ocirc;I L&Agrave; GI&Aacute; B&Aacute;N LẺ, NHƯNG NẾU C&Aacute;C BẠN MUỐN MUA MẬT ONG VỚI SỐ LƯỢNG LỚN TH&Igrave; GI&Aacute; C&Ograve;N MỀM RẤT NHIỀU (NHƯNG CAM ĐOAN VẪN ĐẢM BẢO 100% NGUY&Ecirc;N CHẤT - Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết&nbsp; BỒI THƯỜNG GẤP 10 LẦN GI&Aacute; TRỊ H&Agrave;NG H&Oacute;A NẾU CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM KH&Ocirc;NG ĐẠT CHẤT LƯỢNG TRƯỚC HỘI BẢO VỆ NGƯỜI TI&Ecirc;U D&Ugrave;NG TẠI ĐỊA PHƯƠNG)</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><em><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif">Điều kiện l&agrave;m đại l&yacute; dễ d&agrave;ng, chiết khấu cao xin đừng e ngại li&ecirc;n hệ: 0989 097 369</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt"><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif">Đặc điểm&nbsp;<strong>Mật Ong NGUY&Ecirc;N TINH:</strong><br /> &nbsp;&nbsp; 1. M&agrave;u v&agrave;ng &oacute;ng &aacute;nh trong suốt đặc qu&aacute;nh, độ kết d&iacute;nh cao, c&oacute; m&ugrave;i thơm c&oacute; m&agrave;u v&agrave;ng nhạt tr&ocirc;ng rất trong.<br /> &nbsp;&nbsp; 2. C&oacute; vị ngọt tinh khiết, kh&ocirc;ng bị kết tinh.<br /> &nbsp;&nbsp; 3. Kh&ocirc;ng bị nhiễm bất kỳ loại kh&aacute;ng sinh n&agrave;o.<br /> &nbsp;&nbsp; 4. C&oacute; m&ugrave;i đặc trưng của hoa rừng, HOA NH&Atilde;N, hoặc&nbsp; loại hoa đặc trưng.<br /> &nbsp;&nbsp; 5. D&ugrave;ng một que tre sạch khuấy đều l&ecirc;n, nếu trong mật ong c&oacute; trộn lẫn c&aacute;c chất kh&aacute;c th&igrave; bạn sẽ thấy m&agrave;u đục hiện l&ecirc;n, c&ograve;n mật ong ch&iacute;nh hiệu th&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; hiện tượng ấy.<br /> &nbsp;&nbsp; 6. Bảo quản trong tủ lạnh kh&ocirc;ng c&oacute; hiện tượng đ&oacute;ng đường ở dưới chai.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif">C&ocirc;ng Dụng:</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif"><a href="#sclient=psy&amp;hl=vi&amp;newwindow=1&amp;source=hp&amp;q=%22c%C3%B4ng+d%E1%BB%A5ng+c%E1%BB%A7a+m%E1%BA%ADt+ong%22&amp;pbx=1&amp;oq=%22c%C3%B4ng+d%E1%BB%A5ng+c%E1%BB%A7a+m%E1%BA%ADt+ong%22&amp;aq=f&amp;aqi=g5&amp;aql=&amp;gs_sm=e&amp;gs_upl=0l0l4l5724l0l0l0l0l0l0l0l0ll0&amp;fp=2f878c2961c7ce1&amp;biw=740&amp;bih=410"><span style="color: windowtext">http://www.google.com.vn/#sclient=psy&amp;hl=vi&amp;newwindow=1&amp;source=hp&amp;q=%22c%C3%B4ng+d%E1%BB%A5ng+c%E1%BB%A7a+m%E1%BA%ADt+ong%22&amp;pbx=1&amp;oq=%22c%C3%B4ng+d%E1%BB%A5ng+c%E1%BB%A7a+m%E1%BA%ADt+ong%22&amp;aq=f&amp;aqi=g5&amp;aql=&amp;gs_sm=e&amp;gs_upl=0l0l4l5724l0l0l0l0l0l0l0l0ll0&amp;fp=2f878c2961c7ce1&amp;biw=740&amp;bih=410</span></a></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif">*Trong y học:</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif">- Trị mụn nhọt, Vết thương, s&acirc;u răng v&igrave; mật ong c&oacute; t&iacute;nh s&aacute;t tr&ugrave;ng, diệt khuẩn.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif">- Chống cảm lạnh v&igrave; mật c&oacute; nhiều năng lượng</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif">- Chữa c&aacute;c bệnh vi&ecirc;m lo&eacute;t dạ d&agrave;y, bệnh tim, gan, phổi, thận.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif">- Rất cần cho trẻ em để tăng hồng huyết cầu v&agrave; huyết sắc tố. Bổ dưỡng sức khỏe.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif">*Trong mỹ phẩm:</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif">Mật ong l&agrave; chất dưỡng da c&oacute; gi&aacute; trị, c&oacute; t&aacute;c dụng kh&aacute;ng khuẩn m&agrave; kh&ocirc;ng độc hại. Mật ong trộn với l&ograve;ng đỏ trứng g&agrave; hoặc sữa ong ch&uacute;a hoặc sữa tươi l&agrave;m săn da, mềm mại, trắng mịn.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif">*Trong thực Phẩm:</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif">Mật ong l&agrave; thực phẩm cao cấp rất th&iacute;ch hợp với trẻ em v&agrave; người lớn</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif">C&aacute;ch D&ugrave;ng:</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif">- Trẻ em 1 muỗng c&agrave; ph&ecirc; mật + 1 muỗng phấn hoa + nước s&ocirc;i khuấy l&ecirc;n uống trong ng&agrave;y. Uống li&ecirc;n tục trong 7 ng&agrave;y.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif">- D&ugrave;ng mật ong nguy&ecirc;n chất thay đường uống với c&aacute;c loại nước tr&aacute;i c&acirc;y, rau ,củ rất tốt.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif">- Mật ong chộn với kem, sữa, bơ,dầu lạc chấm với b&aacute;nh m&igrave; vừa ngon, bổ ,rẻ. Ngậm giảm ho.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif">- Một lượng mật nhỏ trong tẩm ướp thực phẩm v&agrave; / hoặc chế biến m&oacute;n ăn tạo n&ecirc;n sự thơm ngon, gi&ograve;n mềm, bổ dưỡng với hương vị tuyệt vời.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif">- Mật ong chộn với l&ograve;ng đỏ trứng g&agrave;,quậy với nước s&ocirc;i,bồi dưỡng khi tinh thần mệt mỏi.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif">Để hiểu r&otilde; hơn về c&ocirc;ng dung, vui long liện hệ:</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif">Nick Skype/Yahoo: sanphamloiich</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif">Mail to: sanphamloiich@yahoo.com</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt"><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt"><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif">Đặc điểm&nbsp;<strong>Mật Ong Rừng</strong>:<br /> <br /> &nbsp;&nbsp; 1. M&agrave;u v&agrave;ng &oacute;ng &aacute;nh trong suốt đặc qu&aacute;nh, độ kết d&iacute;nh cao, c&oacute; m&ugrave;i thơm c&oacute; m&agrave;u v&agrave;ng nhạt tr&ocirc;ng rất trong.<br /> &nbsp;&nbsp; 2. C&oacute; vị ngọt tinh khiết, kh&ocirc;ng bị kết tinh.<br /> &nbsp;&nbsp; 3. Kh&ocirc;ng bị nhiễm bất kỳ loại kh&aacute;ng sinh n&agrave;o.<br /> &nbsp;&nbsp; 4. C&oacute; m&ugrave;i đặc trưng của hoa rừng. l&agrave;m chin trứng g&agrave; hoặc củ h&agrave;nh trong thời gian ngắn.<br /> &nbsp;&nbsp; 5. D&ugrave;ng một que tre sạch khuấy đều l&ecirc;n, nếu trong mật ong c&oacute; trộn lẫn c&aacute;c chất kh&aacute;c th&igrave; bạn sẽ thấy m&agrave;u đục hiện l&ecirc;n, c&ograve;n mật ong ch&iacute;nh hiệu th&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; hiện tượng ấy.<br /> &nbsp;&nbsp; 6. Bảo quản trong tủ lạnh kh&ocirc;ng c&oacute; hiện tượng đ&oacute;ng đường ở dưới chai.</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt"><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif">&nbsp;</span></p> <p class="plast" style="margin: 0in 0in 0.0001pt"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif">C&ocirc;ng Dụng</span></strong><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif">&nbsp;<strong>Mật Ong</strong>:<br /> *<strong><em><u>Trong y học</u></em></strong><strong><em>:</em></strong><br /> - Trị mụn nhọt, Vết thương, s&acirc;u răng v&igrave; mật ong c&oacute; t&iacute;nh s&aacute;t tr&ugrave;ng, diệt khuẩn.<br /> - Chống cảm lạnh v&igrave; mật c&oacute; nhiều năng lượng<br /> - Chữa c&aacute;c bệnh vi&ecirc;m lo&eacute;t dạ d&agrave;y, bệnh tim, gan, phổi, thận.<br /> - Rất cần cho trẻ em để tăng hồng huyết cầu v&agrave; huyết sắc tố. Bổ dưỡng sức khỏe.<br /> <br /> *<strong><em><u>Trong mỹ phẩm</u></em></strong><strong><em>:</em></strong><br /> Mật ong rừng thi&ecirc;n nhi&ecirc;n l&agrave; chất dưỡng da c&oacute; gi&aacute; trị, c&oacute; t&aacute;c dụng kh&aacute;ng khuẩn m&agrave; kh&ocirc;ng độc hại. Mật ong rừng trộn với l&ograve;ng đỏ trứng g&agrave; hoặc sữa ong ch&uacute;a tươi hoặc sữa tươi l&agrave;m săn da, mềm mại, trắng mịn.<br /> <br /> *<strong><em><u>Trong thực Phẩm</u></em></strong><strong><em>:</em></strong><br /> Mật ong l&agrave; thực phẩm cao cấp rất th&iacute;ch hợp với trẻ em v&agrave; người lớn<br /> <u>C&aacute;ch D&ugrave;ng</u>:<br /> - Trẻ em 1 muỗng c&agrave; ph&ecirc; mật ong rừng + 1 muỗng phấn hoa + nước s&ocirc;i khuấy l&ecirc;n uống trong ng&agrave;y. Uống li&ecirc;n tục trong 7 ng&agrave;y.<br /> - D&ugrave;ng mật ong rừng nguy&ecirc;n chất thay đường uống với c&aacute;c loại nước tr&aacute;i c&acirc;y, rau ,củ rất tốt.<br /> - Mật ong trộn với kem, sữa, bơ,dầu lạc chấm với b&aacute;nh m&igrave; vừa ngon, bổ ,rẻ.&nbsp;<br /> - Mật ong trộn với l&ograve;ng đỏ trứng g&agrave;, quậy với nước s&ocirc;i,bồi dưỡng khi tinh thần mệt mỏi.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif">&nbsp;</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đỗ Minh Phương
- Địa chỉ: 0989097369
- Điện thoại: 0989097369 - Fax: 0989097369
- email: attorneyphuong@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH