Mẫu đơn than phiền về cán bộ - ban quản lý dự án xuân lộc

 • Thread starter haclongvuong
 • Ngày gửi
H

haclongvuong

Guest
#1
[TABLE]
<tbody>[TR]
[TD][/TD]
[TD]CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------ooOoo--------[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]Biên Hòa, ngày 10 tháng 04 năm 2012[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]

ĐƠN THAN PHIỀN
VỀ CÁN BỘ - BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XUÂN LỘC
Kính gửi: Hội Đồng Nhân Dân Huyện Xuân Lộc – Tỉnh Đồng Nai.

Chúng tôi, Công ty tại Thành phố Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai.
Hôm ngày 06//04/2012, Chúng tôi có xuống tại Ban Quản Lý Dự Án Xuân Lộc, có trụ sở tại 195 Hùng Vương - Thị trấn Gia Ray – Huyện Xuân Lộc – Tỉnh Đồng Nai để mua 01 bộ hồ sơ mời thầu với giá tiền là 1.000.000 đồng.
Nhưng trong lúc mua hồ sơ mời thầu, chúng tôi gặp phải những khó khăn khi mua hồ sơ mời thầu bởi vì cán bộ phụ trách bán hồ sơ mời thầu là Kế toán trưởng Phạm Ngọc Thảo như sau:

 1. Khi chúng tôi hỏi cán bộ phụ trách bán hồ sơ mời thầu là :”Gói thầu Trường Mầm Non Xuân Tâm khi nào mới đóng thầu ?”
Chúng tôi nhận được câu trả lời như sau từ Kế toán trưởng Phạm Ngọc Thảo :”Sao các anh không Tự tìm hiểu đi, tôi không cung cấp thông tin đó, các anh đừng giỡn mặt với tôi

 1. Kế toán trưởng Phạm Ngọc Thảo trả lời như vậy và rồi đi về bàn của mình ngồi xuống và không nói thêm lời nào với chúng tôi.
 2. Doanh nghiệp chúng tôi từ Biên Hòa xuống đến Xuân Lộc phải mất hơn 2,5 giờ đồng hồ, đi về là mất 5 giờ trong 8 giờ làm việc trong ngày. Nhưng chúng tôi không thể ngờ là có 01 thái độ phục vụ như vậy từ một kế toán trưởng của một Ban Quản lý dự án cấp Huyện trả lời một câu hỏi của Doanh Nghiệp Chúng Tôi như vậy.
 3. Chúng tôi là Doanh Nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, đến mua hồ sơ mời thầu Đấu Thầu Rộng Rãi để về làm hồ sơ dự thầu, tại sao cán bộ của Chủ Đầu Tư lại làm khó chúng tôi ???
 4. Vậy là chúng tôi không biết bao giờ đóng thầu gói thầu : Trường Mầm Non Xuân Tâm, nhưng chúng tôi vẫn mua hồ sơ mời thầu…

Trên là những phàn nàn và cũng là những đóng góp ý kiến của Doanh Nghiệp Chúng tôi đến Hội Đồng Nhân Dân Huyện Xuân Lộc, để mong lần sau Doanh Nghiệp chúng tôi và những Doanh Nghiệp khác nhận được sự phục vụ tốt hơn từ cán bộ bán hồ sơ mời thầu của Ban Quản Lý Dự Án Huyện Xuân Lộc.
[TABLE]
<tbody>[TR]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 2"] [/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
 

anhnhandn

Nhà nông nghiệp dư
#3
Dân Xuân Tâm

Chào bác,

Mình nhà ở ngay UBND Xã Xuân Tâm, nghe sự việc của bác cũng buồn thật, cách làm việc và thái độ của các qua cũng khác biệt

--------

Chào bác,

Mình nhà ở ngay UBND Xã Xuân Tâm, nghe sự việc của bác cũng buồn thật, cách làm việc và thái độ của các quan cũng khác biệt.
 
Last edited:

banmatchodat

Nhà nông nghiệp dư
#4
Kính gửi[/U][/I]: Hội Đồng Nhân Dân Huyện Xuân Lộc – Tỉnh Đồng Nai.
Chúng tôi, Công ty tại Thành phố Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai.
Hình như bạn gửi nhầm địa chỉ rồi ?Đây là diễn đàn nông nghiệp còn HĐND huyện Xuân Lộc ở chỗ khác đó !
Hơn nữa bạn cũng không phải là Nông dân !
 
Last edited:
#5
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> Không nhầm địa chỉ đâu .
dù cho bác gởi thư này đến 1 viện dưỡng lão hay 1 tiệm sửa xe cũng vẫn là đúng địa chỉ, vì cái mà bác muốn là mọi người biết cái khổ của bác để cảm thông. Không phải biết để giải quyết cho bác
Đấu thầu theo kinh ngiệm của tôi chỉ là 1 hình thức…giả, vì thực ra ai trúng thầu đã được chỉ định trước rồi…do đó càng thêm người dự thầu, là càng thêm phiền phức cho…”ban tổ chức” thôi
Mà dù cho là đấu thầu công khai thực sự dân chủ bác cũng phải có những thủ thục “đầu tiên” bằng không bác cứ bị phiền nhiễu vì những sai sót rất linh tinh rồi bỗng dưng té cái ….oạch mà không có nguyên nhân rõ ràng
Bác có biết điều này : có 1 số thuế mà người nộp thuế vẫn phải có" thủ tục đầu tiên",,bằng không thuế sẽ không được thâu
 

Thuy-canh

Nông dân @
#6
Tui nghĩ người cán-bộ phụ-trách hồ-sơ đúng. Chỉ có cách trả lời là (quá) sai! Sao ông ta không nói như dzầy:
- (Mĩm cười). Thưa qúy ông, tui chỉ là người bán gói hồ-sơ xin dự-thầu, tui không biết gì hơn. Xin quý ông vui lòng hỏi Ban Quản-lý Dự-án Huyện ở phòng kế bên.

Như vậy có phải là xong ngay không? Cũng phải thông-cảm, là tối qua có khi ông kế-toán nầy "trục-trặc" với bà kế-toán sao đó?
 

tranvi

Nông dân tự lo
BQT WEBSITE
#7
... Cũng phải thông-cảm, là tối qua có khi ông kế-toán nầy "trục-trặc" với bà kế-toán sao đó?
Trục trặc với.....Chủ tài khoản chứ bác!!!!
 

Thuy-canh

Nông dân @
#8
Hì hì,
Tranvi nói tách-bạch ra như vậy, lở ông kế-toán "quê độ" rồi làm tới luôn thì thêm rối!
Ôi, đừng bao giờ trục-trặc với... tay hòm chìa khóa!
Cái nầy cũng giống như: "Thà đối-lập với Nhà Nước, chứ đừng có dại mà đối-lập với Nhà Bếp"!
Bạn nào có ngon làm thử coi!
 

binh_dan

Nhà nông chuyên nghiệp
#9
[TABLE]
<tbody>[TR]
[TD][/TD]
[TD]CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------ooOoo--------[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]Biên Hòa, ngày 10 tháng 04 năm 2012[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]


ĐƠN THAN PHIỀN
VỀ CÁN BỘ - BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XUÂN LỘC
Kính gửi: Hội Đồng Nhân Dân Huyện Xuân Lộc – Tỉnh Đồng Nai.

Chúng tôi, Công ty tại Thành phố Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai.
Hôm ngày 06//04/2012, Chúng tôi có xuống tại Ban Quản Lý Dự Án Xuân Lộc, có trụ sở tại 195 Hùng Vương - Thị trấn Gia Ray – Huyện Xuân Lộc – Tỉnh Đồng Nai để mua 01 bộ hồ sơ mời thầu với giá tiền là 1.000.000 đồng.
Nhưng trong lúc mua hồ sơ mời thầu, chúng tôi gặp phải những khó khăn khi mua hồ sơ mời thầu bởi vì cán bộ phụ trách bán hồ sơ mời thầu là Kế toán trưởng Phạm Ngọc Thảo như sau:
 1. Khi chúng tôi hỏi cán bộ phụ trách bán hồ sơ mời thầu là :”Gói thầu Trường Mầm Non Xuân Tâm khi nào mới đóng thầu ?”
Chúng tôi nhận được câu trả lời như sau từ Kế toán trưởng Phạm Ngọc Thảo :”Sao các anh không Tự tìm hiểu đi, tôi không cung cấp thông tin đó, các anh đừng giỡn mặt với tôi
 1. Kế toán trưởng Phạm Ngọc Thảo trả lời như vậy và rồi đi về bàn của mình ngồi xuống và không nói thêm lời nào với chúng tôi.
 2. Doanh nghiệp chúng tôi từ Biên Hòa xuống đến Xuân Lộc phải mất hơn 2,5 giờ đồng hồ, đi về là mất 5 giờ trong 8 giờ làm việc trong ngày. Nhưng chúng tôi không thể ngờ là có 01 thái độ phục vụ như vậy từ một kế toán trưởng của một Ban Quản lý dự án cấp Huyện trả lời một câu hỏi của Doanh Nghiệp Chúng Tôi như vậy.
 3. Chúng tôi là Doanh Nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, đến mua hồ sơ mời thầu Đấu Thầu Rộng Rãi để về làm hồ sơ dự thầu, tại sao cán bộ của Chủ Đầu Tư lại làm khó chúng tôi ???
 4. Vậy là chúng tôi không biết bao giờ đóng thầu gói thầu : Trường Mầm Non Xuân Tâm, nhưng chúng tôi vẫn mua hồ sơ mời thầu…
Trên là những phàn nàn và cũng là những đóng góp ý kiến của Doanh Nghiệp Chúng tôi đến Hội Đồng Nhân Dân Huyện Xuân Lộc, để mong lần sau Doanh Nghiệp chúng tôi và những Doanh Nghiệp khác nhận được sự phục vụ tốt hơn từ cán bộ bán hồ sơ mời thầu của Ban Quản Lý Dự Án Huyện Xuân Lộc.
[TABLE]
<tbody>[TR]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
Nhà thầu này chắc ở trên trời mới xuống , thật là tội nghiệp .
 

sealight

Nhà nông tập sự
#10
Nhà thầu này chắc ở trên trời mới xuống , thật là tội nghiệp .
bạn này nói đúng ghê, thật ra mấy vụ này đâu cần bạn than phiền, khi việc làm việc với công chức, cán bộ thì đi hỏi đứa trẻ em nó cũng biết như thế nào. Tôi cũng là người có hộ khẩu thường trú ở Đồng Nai, nhưng sống và làm việc ở TPHCM. nhưng tôi thấy TPHCM chỉ cách Biên Hòa kg xa (khoảng 20km) mà bạn nhìn thử xem... trời ơi xa nhau 1 trời 1 vực về mọi mặt, mà so với TP thì quá khập khiễng, so với Vũng Tàu, Bình Dương là đã mệt rồi. Trong khi Đồng Nai có ưu thế vượt trội các tỉnh khác. Có khu công nghiệp đầu tiên ở VN, tỉnh rộng đất tốt, cửa ngõ giao thông...

@ haclongvuong: Mấy vụ mà dính tới cán bộ, công chức... thì đừng than làm gì cho mất công anh em đọc.
 
Last edited:

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH