• mẫu hạt mắc ca đây các bạn

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 29/7/10

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: tiến đàm
   - Địa chỉ: 190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
   - Tel, Fax: 0983 916780
   - email: tiendam1958@gmail.com
   ================================

   <p>hu&ecirc;n nay t&ocirc;i đ&atilde; nhận mẫu tử b&ecirc;n trung quốc , tầm 10 ng&agrave;y nữa ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ nhập với số lượng nhiều , c&ocirc;ng ty , doanh nghiệp , nh&agrave; vườn n&agrave;o c&oacute; nhu cầu nhập hạt xin li&ecirc;n hệ trứoc nha </p><p>cảm ơn </p><p>&nbsp;</p><p><img title="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture046.jpg" style="width: 640px; height: 480px" height="480" alt="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture046.jpg" src="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture046.jpg" width="640" border="0" /></p><p>&nbsp;</p><p><img title="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture042.jpg" style="width: 640px; height: 480px" height="480" alt="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture042.jpg" src="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture042.jpg" width="640" border="0" /></p><p>&nbsp;</p><p><img title="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture045.jpg" style="width: 640px; height: 480px" height="480" alt="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture045.jpg" src="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture045.jpg" width="640" border="0" /></p><p>&nbsp;</p><p><img title="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture050.jpg" style="width: 640px; height: 480px" height="480" alt="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture050.jpg" src="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture050.jpg" width="640" border="0" /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><img title="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture048.jpg" style="width: 640px; height: 480px" height="480" alt="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture048.jpg" src="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture048.jpg" width="640" border="0" /></p><p><img title="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture049.jpg" style="width: 640px; height: 480px" height="480" alt="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture049.jpg" src="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture049.jpg" width="640" border="0" /></p><p>&nbsp;</p><p><img title="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture043.jpg" style="width: 640px; height: 480px" height="480" alt="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture043.jpg" src="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture043.jpg" width="640" border="0" /></p>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...