mẫu hạt mắc ca đây các bạn

  • Thread starter tiến đàm
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

tiến đàm

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tiến đàm
- Địa chỉ: 190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
- Tel, Fax: 0983 916780
- email: tiendam1958@gmail.com
================================

<p>hu&ecirc;n nay t&ocirc;i đ&atilde; nhận mẫu tử b&ecirc;n trung quốc , tầm 10 ng&agrave;y nữa ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ nhập với số lượng nhiều , c&ocirc;ng ty , doanh nghiệp , nh&agrave; vườn n&agrave;o c&oacute; nhu cầu nhập hạt xin li&ecirc;n hệ trứoc nha </p><p>cảm ơn </p><p>&nbsp;</p><p><img title="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture046.jpg" style="width: 640px; height: 480px" height="480" alt="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture046.jpg" src="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture046.jpg" width="640" border="0" /></p><p>&nbsp;</p><p><img title="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture042.jpg" style="width: 640px; height: 480px" height="480" alt="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture042.jpg" src="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture042.jpg" width="640" border="0" /></p><p>&nbsp;</p><p><img title="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture045.jpg" style="width: 640px; height: 480px" height="480" alt="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture045.jpg" src="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture045.jpg" width="640" border="0" /></p><p>&nbsp;</p><p><img title="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture050.jpg" style="width: 640px; height: 480px" height="480" alt="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture050.jpg" src="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture050.jpg" width="640" border="0" /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><img title="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture048.jpg" style="width: 640px; height: 480px" height="480" alt="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture048.jpg" src="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture048.jpg" width="640" border="0" /></p><p><img title="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture049.jpg" style="width: 640px; height: 480px" height="480" alt="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture049.jpg" src="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture049.jpg" width="640" border="0" /></p><p>&nbsp;</p><p><img title="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture043.jpg" style="width: 640px; height: 480px" height="480" alt="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture043.jpg" src="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture043.jpg" width="640" border="0" /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH