Máy ấp trứng gà bằng điện trở bóng tự động hoàn toàn

  • Thread starter quyen0201
  • Ngày gửi
Q

quyen0201

Guest
#1
<blockquote> <font face="Arial" color="#000095" size="3">.cơ sở trường huy ch&uacute;ng t&ocirc;i với 20 năm kinh nghiệm nu&ocirc;i g&agrave; v&agrave; đ&oacute;ng <u>m&aacute;y</u> ấp trứng, thấu hiểu được những băn khoăn của b&agrave; con nu&ocirc;i g&agrave; đẻ trứng. nếu ch&uacute;ng ta để cho g&agrave; ấp tự nhi&ecirc;n th&igrave; rất tốn thời gian cho một lứa g&agrave; v&agrave; hiệu quả kinh tế kh&ocirc;ng cao. bằng kinh nghiệm thực tế l&acirc;u năm trong nghề nu&ocirc;i g&agrave;, nhằm phục vụ cho b&agrave; con chăn nu&ocirc;i g&agrave; thịt, g&agrave; kiểng, g&agrave; đ&aacute;. ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp cho b&agrave; con một loại sản phẩm để hỗ trợ đ&agrave;n g&agrave; phục hồi thể chất sau khi đẻ trứng đ&oacute; l&agrave; ( m&aacute;y ấp trứng g&agrave; tự động &amp; b&aacute;n tự động ) với thiết bị b&ecirc;n trong nhập khẩu từ h&agrave;n quốc, nhật bản. độ ch&iacute;nh x&aacute;c tuyệt đối. nguy&ecirc;n l&yacute; của m&aacute;y ấp trứng l&agrave; tạo ra chế độ nhiệt, độ ẩm v&agrave; tho&aacute;ng kh&iacute; giống như gia đ&igrave;nh ta d&ugrave;ng g&agrave; ấp trứng. khi sử dụng m&aacute;y ấp trứng g&agrave; b&aacute;n tự động thật dễ d&agrave;ng qu&yacute; vị đặt trứng v&agrave;o khay gi&aacute; đỡ b&ecirc;n trong m&aacute;y, đầu to của quả trứng quay l&ecirc;n tr&ecirc;n đầu nhỏ quả trứng quay xuống dưới, đổ nước v&agrave;o khay b&ecirc;n trong c&oacute; sẵn rồi cắm điện. ng&agrave;y đảo trứng khoảng 5 lần, mỗi lần chừng 5 gi&acirc;y l&agrave; xong nhanh lắm. nhiệt độ v&agrave; quạt tho&aacute;ng kh&iacute; ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; c&agrave;i đặt sẵn kh&ocirc;ng cần phải chỉnh nữa tự m&aacute;y sẽ điều chỉnh, nhiệt độ dao động từ 37.5 đến 38 độ C. LƯU &Yacute; : d&ugrave;ng m&aacute;y ấp trứng l&agrave; ch&uacute;ng ta phụ thuộc v&agrave;o nguồn điện 24/24 m&agrave; t&igrave;nh h&igrave;nh hiện nay cứ mỗi tuần c&uacute;p điện một lần chưa t&iacute;nh đến mất điện đột xuất. vậy l&agrave; gia đ&igrave;nh n&ecirc;n trang bị th&ecirc;m một b&igrave;nh ĂC QUY loại 12v / 50 ampe v&agrave; bộ biến đổi điện &aacute;p DC ra AC ph&ograve;ng khi mất điện d&ugrave;ng b&igrave;nh ĂC QUY sẽ cung cấp đủ điện cho m&aacute;y ấp trứng, cho g&agrave; con mới nở, c&oacute; thể gđ d&ugrave;ng th&ecirc;m quạt v&agrave; coi ti vi .... bộ biến đổi điện &aacute;p n&agrave;y c&oacute; b&aacute;n tại cửa h&agrave;ng điện d&acirc;n dụng, gia đ&igrave;nh tự mua hoặc y&ecirc;u cầu ch&uacute;ng t&ocirc;i mua gi&uacute;p kh&ocirc;ng lấy lời. loại m&aacute;y ( ấp trứng b&aacute;n tự động 160 trứng gi&aacute; 1.800.000 đ ) THẬN TRỌNG : hiện nay tr&ecirc;n thị trường c&oacute; rất nhiều loại m&aacute;y ấp trứng g&agrave;, cũng giống như thợ sửa <u>honda</u> qu&aacute; trời lu&ocirc;n, l&agrave; người l&acirc;u năm trong nghề t&ocirc;i đảm bảo rằng c&oacute; những người thợ giỏi v&agrave; cũng c&oacute; những người thợ chưa giỏi. vậy l&agrave;m thế n&agrave;o để gia đ&igrave;nh ta mua được một c&aacute;i m&aacute;y tốt, đ&oacute; cũng l&agrave; c&acirc;u hỏi m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n canh c&aacute;nh b&ecirc;n l&ograve;ng. để mang lại một lợi &iacute;ch cốt l&otilde;i cho b&agrave; con khi đến với cơ sở m&aacute;y ấp trứng trường huy ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n đặt uy t&iacute;n, chất lượng h&agrave;ng đầu gi&aacute; cả hợp t&igrave;nh hợp l&yacute;. ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&oacute;ng m&aacute;y &acirc;p trứng nguy&ecirc;n liệu b&ecirc;n ngo&agrave;i l&agrave; từ gỗ b&ecirc;n trong l&agrave; lớp t&ocirc;n tản nhiệt cũng l&agrave; để <u><u>tiết kiệm</u></u> điện, với tay nghề mộc (chạm chổ) sẽ đạt được h&igrave;nh thức như &yacute; qu&yacute; vị . KHUYẾN C&Aacute;O : b&agrave; con v&agrave; gia đ&igrave;nh ch&uacute;ng ta n&ecirc;n d&ugrave;ng m&aacute;y ấp trứng bằng điện trở b&oacute;ng, ( tức l&agrave; d&ugrave;ng b&oacute;ng tạo nhiệt kh&ocirc;ng c&oacute; &aacute;nh s&aacute;ng ) v&igrave; b&oacute;ng đ&egrave;n c&oacute; sợi t&oacute;c ph&aacute;t ra &aacute;nh s&aacute;ng c&oacute; tia tử ngoại l&agrave;m chết ph&ocirc;i trứng.( HƯỚNG DẪN ) khi ch&uacute;ng ta sử dụng m&aacute;y ấp trứng nh&acirc;n tạo. n&ecirc;n để chế độ nhiệt ở mức 37,5 - 38 độ C kh&ocirc;ng được qu&aacute; 38,5 v&agrave; dưới 36 độ C. nếu để chế độ nhiệt qu&aacute; cao g&agrave; sẽ nở trước 18 mg&agrave;y, con nở ra thường hở rốn, kh&egrave;o ch&acirc;n kh&oacute; nu&ocirc;i. ( ĐỘ ẨM ) những m&aacute;y m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; đồng hồ đo độ ẩm thường l&agrave; d&ugrave;ng nhiệt kế đo cũng được nhưng mất thời gian. giai đoạn từ 1 - 17 ng&agrave;y độ ẩm th&iacute;ch hợp l&agrave; khoảng 55 - 65% nhưng đến ng&agrave;y 18 - 21 độ ẩm tăng l&ecirc;n khoảng 75 - 80%, tăng độ ẩm bằng c&aacute;ch tăng tiết diện để nước trong khoang m&aacute;y. nếu trong qu&aacute; tr&igrave;nh ấp độ ẩm qu&aacute; cao g&agrave; con nở ra sẽ nặng bụng b&ecirc;n trong vỏ trứng d&iacute;nh đầy chất nhờn, nếu độ ẩm thiếu g&agrave; nở ra l&ocirc;ng kh&ocirc;ng b&ocirc;ng, chậm lớn cuối c&ugrave;ng cũng kh&oacute; nu&ocirc;i. đối với m&aacute;y ấp trứng của ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; lắp đặt sẵn đồng hồ đo độ ẩm b&agrave; con y&ecirc;n t&acirc;m kh&ocirc;ng c&ograve;n phải nheo mắt nh&igrave;n nhiệt kế nữa.( THO&Aacute;NG KH&Iacute; ) theo kinh nghi&ecirc;m của &ocirc;ng, cha ta để lại v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave; ( n&oacute;ng ) khi trứng được 12 - 18 ng&agrave;y mang trứng ra bỏ nhẹ v&agrave;o trong thau, chậu ng&acirc;m nước giếng v&agrave;i ph&uacute;t để l&agrave;m cho m&aacute;t trứng v&agrave; rễ nở. đối với m&aacute;y ấp trứng b&aacute;n tư động gia đ&igrave;nh kh&ocirc;ng c&ograve;n phải mang trứng đi ng&acirc;m nước nữa v&igrave; b&ecirc;n trong m&aacute;y đ&atilde; c&oacute; quạt dưỡng kh&iacute;. ( ĐẢO TRỨNG) nếu l&ograve; ấp thủ c&ocirc;ng th&igrave; n&ecirc;n để trứng v&agrave;o trong những t&uacute;i cước khoảng 10 - 20 quả / 1 t&uacute;i, ch&uacute;ng ta chỉ cần nhắc ra rồi đăt v&agrave;o đ&oacute; cũng l&agrave; c&aacute;ch đảo trứng hay. song với m&aacute;y của ch&uacute;ng t&ocirc;i sản xuất gia đ&igrave;nh chỉ cần gạt l&ecirc;n hoặc gạt xuống l&agrave; to&agrave;n bộ trứng trong m&aacute;y được đảo đều trong gi&acirc;y l&aacute;t. khi trứng chuyển sang 17 ng&agrave;y th&igrave; th&ocirc;i kh&ocirc;ng đảo nữa...MỌI CHI TIẾT XIN LI&Ecirc;N HỆ website;www;//mayaptrungtruonghuy.com hoặc điện thoại 0976.02.01.03 trường huy ..<br /> <br /> <br /> <table border="0" width="640" class="ncode_imageresizer_warning" id="ncode_imageresizer_warning_1"><tbody><tr><td class="td1" style="width: 20px"><img height="16" border="0" width="16" alt="Resigzed Image" src="http://www.sieuthitayninh.vn/images/statusicon/wol_error.gif" /></td><td class="td2">Click v&agrave;o đ&acirc;y để thay đổi k&iacute;ch cỡ h&igrave;nh</td></tr></tbody></table><img height="479" border="0" width="640" id="ncode_imageresizer_container_1" src="http://www.raovat.vn/_img_server/product/2011/04/24/500/500081/w_650/1303647330.72.jpg" /><br /> <br /> <br /> <img border="0" src="http://www.raovat.vn/_img_server/product/2011/04/24/500/500081/1303647268.24.jpg" /></font></blockquote><font face="Arial" color="#000095" size="3"> </font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRUONG HUY
- Địa chỉ: BINH CHANH
- Điện thoại: 0976020103 - Fax:
- email: truonghuy0201@Gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH