• Máy ấp trứng gia cầm - Vinastar

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 3/4/13

  1. vinastarvn Nhà nông nghiệp dư

   <div><br /></div><p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 20pt; color: green">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN CHUYỂN GIAO C&Ocirc;NG NGHỆ VINASTAR</span><span style="font-size: 20pt"></span></p> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 13.5pt; color: #993300">Đ/c&nbsp; : Số 18,L&ocirc; 10B,Đường Trung Y&ecirc;n 9A ,P. Trung H&ograve;a,Q.Cầu Giấy, HN</span></p> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 13.5pt; color: #993300">Tel&nbsp; : +84.4.3562 7997 &ndash;Fax:+84.4.3562&nbsp;7999</span></p> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 13.5pt; color: #993300">Kinh Doanh:098 6767 306</span></p> <p><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: Times; color: green">Chuy&ecirc;n ph&acirc;n phối m&aacute;y văn ph&ograve;ng,với c&aacute;c thương hiệu nổi tiếng, uy t&iacute;n ,chất lượng</span></strong><span style="font-size: 18pt"></span></p> <p><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: Times; color: green">Giao h&agrave;ng trong thời gian sớm nhất,v&agrave; nhanh nhất</span></strong></p> <p>&nbsp;<strong><span style="font-size: 24pt; color: blue">Hotline hỗ trợ:<u>0986 767 306</u></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 24pt; color: red">Li&ecirc;n hệ trong giờ h&agrave;nh ch&iacute;nh: từ8h s&aacute;ng đến 5h15&nbsp; chiều</span></strong><strong><span style="font-size: 24pt; color: blue"> </span></strong></p> <p align="center" style="text-align: center">&nbsp;<strong>Để thuận tiện xin vui l&ograve;ng truy cập </strong><strong><span style="font-size: 13.5pt"><a href="http://vinastar.vn/"><span style="font-weight: normal">www.Vinastar.vn</span></a>.</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 24pt; color: fuchsia">Sự Lựa Chọn Số 1 M&agrave; Kh&ocirc;ng Hề Tốn Thời Gian.</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 24pt; color: olive">&nbsp;</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 24pt; color: olive">&nbsp;</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 24pt; color: olive">H&atilde;y gọi ngay cho ch&uacute;ng t&ocirc;i để giao h&agrave;ng tận nơi!!!</span></strong></p><p>&nbsp;<a style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/dieu-ap-4d-miniled-1000-18617.html"><img width="120" alt="Điều &aacute;p 4D miniLED-1000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18617_miniled_1000.jpg" border="0" /></a></p><div class="info left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="product_name" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: #00468e; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/dieu-ap-4d-miniled-1000-18617.html">Điều &aacute;p 4D miniLED-1000</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">Ghi ch&uacute; : - Chức năng Fuzzy điều &aacute;p 4D nhiệt độ - Chức năng đảo trứng - Chức năng kh&oacute;a trẻ em - C&ocirc;ng nghệ Inverter tiết kiệm 30% ~ 50% điện năng (C&ocirc;ng nghệ biến tần) - Th&acirc;n m&aacute;y l&agrave;m bằng nh&ocirc;m v&agrave; hai lớp c&aacute;ch nhiệt ch&acirc;n kh&ocirc;ng - Khay ấp trứng thiết kế kh&oacute;a trứng l&agrave;m bằng nh&ocirc;m cao cấp chống rỉ s&eacute;t<br /><br /></div></div><div class="price left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">8.000.000 VND</span></div><div class="vat" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa bao gồm VAT ]</div><a style="margin: 0px; padding: 0px"></a></div><div class="image left tooltip" id="18616" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><a style="margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-lin-1500-18616.html"><img width="120" alt="M&aacute;y ấp trứng LIN -1500" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18616_18616_20324.jpg" border="0" /></a></div><div class="info left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="product_name" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: #00468e; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-lin-1500-18616.html">M&aacute;y ấp trứng LIN -1500</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">C&ocirc;ng suất ti&ecirc;u thụ: tối đa : 750w , thấp nhất : 300W Kết cấu chất liệu: Nh&ocirc;m cao cấp - V&aacute;ch chống thấm c&aacute;ch nhiệt Aluminum Tạo ẩm: Tự động điều chỉnh tr&ecirc;n bảng control , sử dụng m&aacute;y bom nước si&ecirc;u nhỏ để tạo ẩm v&agrave; s&oacute;ng si&ecirc;u &acirc;m, cảnh b&aacute;o khi hết nước Khay trứng: Khay trứng th&aacute;o r&aacute;p th&ocirc;ng m&igrave;nh tăng giảm k&iacute;ch thước với trứng lớn nhỏ , kh&ocirc;ng giới hạn k&iacute;ch thước trứng Hệ thống cung cấp nhiệt: B&oacute;ng nhiệt HALOGEN chuy&ecirc;n d&ugrave;ng ấp trứng , tự điều chỉnh nhiệt tr&ecirc;n control<br /><br /></div></div><div class="price left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">13.900.000 VND</span></div><div class="vat" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa bao gồm VAT ]</div><a style="margin: 0px; padding: 0px"></a></div><div class="image left tooltip" id="18615" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><a style="margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-1600-lin-dieu-ap-ldi-1600-18615.html"><img width="120" alt="M&aacute;y ấp trứng 1600 L.IN điều &aacute;p LDI-1600" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18615_18615_20323.jpg" border="0" /></a></div><div class="info left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="product_name" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: #00468e; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-1600-lin-dieu-ap-ldi-1600-18615.html">M&aacute;y ấp trứng 1600 L.IN điều &aacute;p LDI-1600</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">Số lượng trứng: 1600 trứng. C&ocirc;ng xuất chịu tải: 26A ~ Min= 270w , Max = 1300w&nbsp;<br /><br /></div></div><div class="price left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">13.900.000 VND</span></div><div class="vat" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa bao gồm VAT ]</div><a style="margin: 0px; padding: 0px"></a></div><div class="image left tooltip" id="18614" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><a style="margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-1000-lin-dieu-ap-ldi-1000-18614.html"><img width="120" alt="M&aacute;y ấp trứng 1000 L.IN điều &aacute;p LDI-1000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18614_18614_20322.jpg" border="0" /></a></div><div class="info left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="product_name" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: #00468e; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-1000-lin-dieu-ap-ldi-1000-18614.html">M&aacute;y ấp trứng 1000 L.IN điều &aacute;p LDI-1000</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">Số lượng trứng: 1000 trứng. C&ocirc;ng xuất chịu tải: 26A ~ Min= 250w , Max = 1200w&nbsp;<br /><br /></div></div><div class="price left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">11.500.000 VND</span></div><div class="vat" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa bao gồm VAT ]</div><a style="margin: 0px; padding: 0px"></a></div><div class="image left tooltip" id="18613" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><a style="margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-tu-nhom-ans-1000n-18613.html"><img width="120" alt="M&aacute;y ấp trứng tủ nh&ocirc;m ANS-1000N" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18613_18613_20321.jpg" border="0" /></a></div><div class="info left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="product_name" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: #00468e; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-tu-nhom-ans-1000n-18613.html">M&aacute;y ấp trứng tủ nh&ocirc;m ANS-1000N</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">C&ocirc;ng suất ấp: Tối thiểu 1 trứng / tối đa 1000 trứng Quy tr&igrave;nh ấp:C&oacute; thể ấp đa kỳ 1 tuần v&agrave;o trứng 1 lần hoặc đơn kỳ (ấp 1 lần)<br /><br /></div></div><div class="price left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">8.500.000 VND</span></div><div class="vat" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa bao gồm VAT ]</div><a style="margin: 0px; padding: 0px"></a></div><div class="image left tooltip" id="18612" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><a style="margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-800-lin-dieu-ap-ldi-800-18612.html"><img width="120" alt="M&aacute;y ấp trứng 800 L.IN điều &aacute;p LDI-800" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18612_18612_20320.jpg" border="0" /></a></div><div class="info left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="product_name" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: #00468e; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-800-lin-dieu-ap-ldi-800-18612.html">M&aacute;y ấp trứng 800 L.IN điều &aacute;p LDI-800</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">Số lượng trứng: 800 trứng. C&ocirc;ng xuất chịu tải: 16A ~ Min= 180w , Max = 900w&nbsp;<br /><br /></div></div><div class="price left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">8.500.000 VND</span></div><div class="vat" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa bao gồm VAT ]</div><a style="margin: 0px; padding: 0px"></a></div><div class="image left tooltip" id="18611" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><a style="margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-lin-800-18611.html"><img width="120" alt="M&aacute;y ấp trứng LIN-800" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18611_18611_20319.jpg" border="0" /></a></div><div class="info left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="product_name" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: #00468e; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-lin-800-18611.html">M&aacute;y ấp trứng LIN-800</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">C&ocirc;ng suất ti&ecirc;u thụ : tối đa : 450w , thấp nhất : 200W Kết cấu chất liệu : Nh&ocirc;m cao cấp - V&aacute;ch chống thấm c&aacute;ch nhiệt Aluminum Tạo ẩm : Sử dụng s&oacute;ng si&ecirc;u &acirc;m ,tự động điều chỉnh 2 chế độ tr&ecirc;n bảng control , cảnh b&aacute;o khi hết nước Khay trứng: Khay trứng th&aacute;o r&aacute;p th&ocirc;ng m&igrave;nh tăng giảm k&iacute;ch thước với trứng lớn nhỏ , kh&ocirc;ng giới hạn k&iacute;ch thước trứng Hệ thống cung cấp nhiệt: B&oacute;ng nhiệt HALOGEN chuy&ecirc;n d&ugrave;ng ấp trứng , tự điều chỉnh nhiệt tr&ecirc;n control<br /><br /></div></div><div class="price left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">8.000.000 VND</span></div><div class="vat" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa bao gồm VAT ]</div><a style="margin: 0px; padding: 0px"></a></div><div class="image left tooltip" id="18610" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><a style="margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-700-lin-dieu-ap-ldi-700-18610.html"><img width="120" alt="M&aacute;y ấp trứng 700 L.IN điều &aacute;p LDI-700" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18610_18610_20318.jpg" border="0" /></a></div><div class="info left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="product_name" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: #00468e; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-700-lin-dieu-ap-ldi-700-18610.html">M&aacute;y ấp trứng 700 L.IN điều &aacute;p LDI-700</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">Số lượng trứng: 700 trứng. C&ocirc;ng xuất chịu tải: 16A ~ Min= 180w , Max = 900w&nbsp;<br /><br /></div></div><div class="price left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">7.950.000 VND</span></div><div class="vat" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa bao gồm VAT ]</div><a style="margin: 0px; padding: 0px"></a></div><div class="image left tooltip" id="18609" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><a style="margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-gia-cam-ag-a-1000-18609.html"><img width="120" alt="M&aacute;y ấp trứng gia cầm AG-A-1.000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18609_18609_20317.jpg" border="0" /></a></div><div class="info left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="product_name" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: #00468e; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-gia-cam-ag-a-1000-18609.html">M&aacute;y ấp trứng gia cầm AG-A-1.000</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">C&ocirc;ng suất ấp: Tối thiểu 1 trứng / tối đa 1.000 trứng Quy tr&igrave;nh ấp:C&oacute; thể ấp đa kỳ 1 tuần v&agrave;o trứng 1 lần hoặc đơn kỳ (ấp 1 lần)<br /><br /></div></div><div class="price left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">7.500.000 VND</span></div><div class="vat" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa bao gồm VAT ]</div><a style="margin: 0px; padding: 0px"></a></div><div class="image left tooltip" id="18608" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><a style="margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-600-lin-dieu-ap-ldi-600-18608.html"><img width="120" alt="M&aacute;y ấp trứng 600 L.IN điều &aacute;p LDI-600" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18608_18608_20316.jpg" border="0" /></a></div><div class="info left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="product_name" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: #00468e; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-600-lin-dieu-ap-ldi-600-18608.html">M&aacute;y ấp trứng 600 L.IN điều &aacute;p LDI-600</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">Số lượng trứng: 600 trứng. C&ocirc;ng xuất chịu tải: 16A ~ Min= 150w , Max = 800w&nbsp;<br /><br /></div></div><div class="price left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">7.450.000 VND</span></div><div class="vat" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa bao gồm VAT ]</div><a style="margin: 0px; padding: 0px"></a></div><div class="image left tooltip" id="18607" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><a style="margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-lin-700-18607.html"><img width="120" alt="M&aacute;y ấp trứng LIN-700" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18607_18607_20315.jpg" border="0" /></a></div><div class="info left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="product_name" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: #00468e; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-lin-700-18607.html">M&aacute;y ấp trứng LIN-700</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">C&ocirc;ng suất ti&ecirc;u thụ : tối đa : 450w , thấp nhất : 200W Kết cấu chất liệu : Nh&ocirc;m cao cấp - V&aacute;ch chống thấm c&aacute;ch nhiệt Aluminum Tạo ẩm: Sử dụng s&oacute;ng si&ecirc;u &acirc;m ,tự động điều chỉnh 2 chế độ tr&ecirc;n bảng control , cảnh b&aacute;o khi hết nước<br /><br /></div></div><div class="price left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">7.500.000 VND</span></div><div class="vat" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa bao gồm VAT ]</div><a style="margin: 0px; padding: 0px"></a></div><div class="image left tooltip" id="18606" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><a style="margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-500-lin-dieu-ap-ldi-500-18606.html"><img width="120" alt="M&aacute;y ấp trứng 500 L.IN điều &aacute;p LDI-500" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18606_18606_20314.jpg" border="0" /></a></div><div class="info left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="product_name" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: #00468e; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-500-lin-dieu-ap-ldi-500-18606.html">M&aacute;y ấp trứng 500 L.IN điều &aacute;p LDI-500</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">Số lượng trứng: 500 trứng. C&ocirc;ng xuất chịu tải: 16A ~ Min= 120w , Max = 600w&nbsp;<br /><br /></div></div><div class="price left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">7.000.000 VND</span></div><div class="vat" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa bao gồm VAT ]</div><a style="margin: 0px; padding: 0px"></a></div><div class="image left tooltip" id="18605" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><a style="margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-lin-600-18605.html"><img width="120" alt="M&aacute;y ấp trứng LIN-600" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18605_18605_20313.jpg" border="0" /></a></div><div class="info left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="product_name" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: #00468e; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-lin-600-18605.html">M&aacute;y ấp trứng LIN-600</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">Loại m&aacute;y: M&aacute;y ấp trứng kỹ thuật số c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;u chuẩn H&agrave;n Quốc Loại trứng sử dụng được : G&agrave; , vịt , chim , ngỗng, đ&agrave; điểu , trĩ , c&uacute;c , yến... tất cả loại trứng gia cầm M&agrave;u sản phẩm : Đen - X&aacute;m Số lượng trứng : 600 trứng<br /><br /></div></div><div class="price left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">7.000.000 VND</span></div><div class="vat" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa bao gồm VAT ]</div><a style="margin: 0px; padding: 0px"></a></div><div class="image left tooltip" id="18604" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><a style="margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-lin-500-18604.html"><img width="120" alt="M&aacute;y ấp trứng LIN-500" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18604_18604_20312.jpg" border="0" /></a></div><div class="info left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="product_name" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: #00468e; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-lin-500-18604.html">M&aacute;y ấp trứng LIN-500</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">Số lượng trứng : 500 trứng C&ocirc;ng nghệ quang nhiệt : H&agrave;n Quốc C&ocirc;ng suất ti&ecirc;u thụ: tối đa : 300w , thấp nhất : 100W<br /><br /></div></div><div class="price left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">6.500.000 VND</span></div><div class="vat" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa bao gồm VAT ]</div><a style="margin: 0px; padding: 0px"></a></div><div class="image left tooltip" id="18603" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><a style="margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-ag-1000-18603.html"><img width="120" alt="M&aacute;y ấp trứng AG-1000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18603_18603_20311.jpg" border="0" /></a></div><div class="info left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="product_name" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: #00468e; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-ag-1000-18603.html">M&aacute;y ấp trứng AG-1000</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">C&ocirc;ng suất ấp:Tối thiểu 1 trứng / tối đa 1000 trứng Quy tr&igrave;nh ấp:C&oacute; thể ấp đa kỳ 1 tuần v&agrave;o trứng 1 lần hoặc đơn kỳ (ấp 1 lần)<br /><br /></div></div><div class="price left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">6.500.000 VND</span></div><div class="vat" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa bao gồm VAT ]</div><a style="margin: 0px; padding: 0px"></a></div><div class="image left tooltip" id="18602" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><a style="margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-ag-a-500-18602.html"><img width="120" alt="M&aacute;y ấp trứng AG-A-500" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18602_18602_20310.jpg" border="0" /></a></div><div class="info left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="product_name" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: #00468e; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-ag-a-500-18602.html">M&aacute;y ấp trứng AG-A-500</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">C&ocirc;ng suất ấp:Tối thiểu 1 trứng / tối đa 480 trứng Quy tr&igrave;nh ấp:C&oacute; thể ấp đa kỳ 1 tuần v&agrave;o trứng 1 lần hoặc đơn kỳ (ấp 1 lần) Xuất xứ:Bộ điều khiển của H&agrave;n Quốc<br /><br /></div></div><div class="price left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">5.500.000 VND</span></div><div class="vat" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa bao gồm VAT ]</div><a style="margin: 0px; padding: 0px"></a></div><div class="image left tooltip" id="18601" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><a style="margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-400-lin-dieu-ap-ldi-400-18601.html"><img width="120" alt="M&aacute;y ấp trứng 400 L.IN điều &aacute;p LDI-400" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18601_18601_20309.jpg" border="0" /></a></div><div class="info left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="product_name" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: #00468e; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-400-lin-dieu-ap-ldi-400-18601.html">M&aacute;y ấp trứng 400 L.IN điều &aacute;p LDI-400</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">Số lượng trứng: 400 trứng. C&ocirc;ng xuất chịu tải: 16A ~ Min= 70w , Max = 500w<br /><br /></div></div><div class="price left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">5.300.000 VND</span></div><div class="vat" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa bao gồm VAT ]</div><a style="margin: 0px; padding: 0px"></a></div><div class="image left tooltip" id="18600" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><a style="margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-ag-a-400-18600.html"><img width="120" alt="M&aacute;y ấp trứng AG-A-400" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18600_18600_20308.jpg" border="0" /></a></div><div class="info left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="product_name" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: #00468e; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-ag-a-400-18600.html">M&aacute;y ấp trứng AG-A-400</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">C&ocirc;ng suất ấp:Tối thiểu 1 trứng / tối đa 380 trứng Quy tr&igrave;nh ấp:C&oacute; thể ấp đa kỳ 1 tuần v&agrave;o trứng 1 lần hoặc đơn kỳ (ấp 1 lần) Xuất xứ:Bộ điều khiển của H&agrave;n Quốc<br /><br /></div></div><div class="price left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">5.000.000 VND</span></div><div class="vat" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa bao gồm VAT ]</div><a style="margin: 0px; padding: 0px"></a></div><div class="image left tooltip" id="18599" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><a style="margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-ag-500-18599.html"><img width="120" alt="M&aacute;y ấp trứng AG-500" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18599_18599_20307.jpg" border="0" /></a></div><div class="info left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="product_name" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: #00468e; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-ag-500-18599.html">M&aacute;y ấp trứng AG-500</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">C&ocirc;ng suất ấp: Tối thiểu 1 trứng / tối đa 480 trứng Quy tr&igrave;nh ấp:C&oacute; thể ấp đa kỳ 1 tuần v&agrave;o trứng 1 lần hoặc đơn kỳ (ấp 1 lần)<br /><br /></div></div><div class="price left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">5.000.000 VND</span></div><div class="vat" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa bao gồm VAT ]</div><a style="margin: 0px; padding: 0px"></a></div><div class="image left tooltip" id="18598" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><a style="margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-lin-400-18598.html"><img width="120" alt="M&aacute;y ấp trứng LIN-400" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18598_18598_20306.jpg" border="0" /></a></div><div class="info left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="product_name" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: #00468e; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-lin-400-18598.html">M&aacute;y ấp trứng LIN-400</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">C&ocirc;ng suất ti&ecirc;u thụ : tối đa : 300w , thấp nhất : 100W Kết cấu chất liệu: Nh&ocirc;m cao cấp - V&aacute;ch chống thấm c&aacute;ch nhiệt Aluminum Tạo ẩm : Sử dụng s&oacute;ng si&ecirc;u &acirc;m ,tự động điều chỉnh 2 chế độ tr&ecirc;n bảng control ,cảnh b&aacute;o khi hết nước<br /><br /></div></div><div class="price left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">4.750.000 VND</span></div><div class="vat" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa bao gồm VAT ]</div><a style="margin: 0px; padding: 0px"></a></div><div class="image left tooltip" id="18597" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><a style="margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-300-lin-dieu-ap-ldi-300-18597.html"><img width="120" alt="M&aacute;y ấp trứng 300 L.IN điều &aacute;p LDI-300" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18597_18597_20305.jpg" border="0" /></a></div><div class="info left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="product_name" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: #00468e; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-300-lin-dieu-ap-ldi-300-18597.html">M&aacute;y ấp trứng 300 L.IN điều &aacute;p LDI-300</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">Kết cấu khung m&aacute;y: Nh&ocirc;m, sắt ki&ecirc;n cố chịu lực cao. Kết cấu v&aacute;ch ngăn m&aacute;y: V&aacute;ch Alumium Composite 1.1 chống thấm c&aacute;ch nhiệt cao cấp. Khay trứng: Nhựa c&aacute;ch nhiệt, định vị 100 trứng đứng /1khay, sử dụng cho tất cả loại trứng.<br /><br /></div></div><div class="price left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">4.750.000 VND</span></div><div class="vat" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa bao gồm VAT ]</div><a style="margin: 0px; padding: 0px"></a></div><div class="image left tooltip" id="18596" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><a style="margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-mini-tu-nhom-an-a-100-18596.html"><img width="120" alt="M&aacute;y ấp trứng mini tủ nh&ocirc;m AN-A-100" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18596_18596_20304.jpg" border="0" /></a></div><div class="info left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="product_name" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: #00468e; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-mini-tu-nhom-an-a-100-18596.html">M&aacute;y ấp trứng mini tủ nh&ocirc;m AN-A-100</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">Điện năng ti&ecirc;u thụ: 10 Kw/mẻ C&ocirc;ng suất ấp: Tối thiểu 1 trứng / tối đa 100 trứng Quy tr&igrave;nh ấp:C&oacute; thể ấp đa kỳ 1 tuần v&agrave;o trứng 1 lần hoặc đơn kỳ (ấp 1 lần)<br /><br /></div></div><div class="price left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">4.400.000 VND</span></div><div class="vat" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa bao gồm VAT ]</div><a style="margin: 0px; padding: 0px"></a></div><div class="image left tooltip" id="18595" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><a style="margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-lin-300-18595.html"><img width="120" alt="M&aacute;y ấp trứng LIN-300" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18595_18595_20303.jpg" border="0" /></a></div><div class="info left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="product_name" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: #00468e; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-lin-300-18595.html">M&aacute;y ấp trứng LIN-300</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">C&ocirc;ng suất ti&ecirc;u thụ : tối đa : 300w , thấp nhất : 70W Số lượng trứng: 300 trứng Kết cấu chất liệu: Nh&ocirc;m cao cấp - V&aacute;ch chống thấm c&aacute;ch nhiệt Aluminum Tạo ẩm: Sử dụng s&oacute;ng si&ecirc;u &acirc;m ,tự động điều chỉnh 2 chế độ tr&ecirc;n bảng control, cảnh b&aacute;o khi hết nước Khay trứng: Khay trứng th&aacute;o r&aacute;p th&ocirc;ng m&igrave;nh tăng giảm k&iacute;ch thước với trứng lớn nhỏ , kh&ocirc;ng giới hạn k&iacute;ch thước trứng<br /><br /></div></div><div class="price left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">4.150.000 VND</span></div><div class="vat" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa bao gồm VAT ]</div><a style="margin: 0px; padding: 0px"></a></div><div class="image left tooltip" id="18594" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><a style="margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-200-lin-dieu-ap-ldi-200-18594.html"><img width="120" alt="M&aacute;y ấp trứng 200 L.IN điều &aacute;p LDI-200" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18594_18594_20302.jpg" border="0" /></a></div><div class="info left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="product_name" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: #00468e; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-200-lin-dieu-ap-ldi-200-18594.html">M&aacute;y ấp trứng 200 L.IN điều &aacute;p LDI-200</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">Số lượng trứng: 200 trứng. Kết cấu khung m&aacute;y: Nh&ocirc;m, sắt ki&ecirc;n cố chịu lực cao. Kết cấu v&aacute;ch ngăn m&aacute;y: V&aacute;ch Alumium Composite 1.1 chống thấm c&aacute;ch nhiệt cao cấp. Khay trứng: Nhựa c&aacute;ch nhiệt, định vị 100 trứng đứng /1khay, sử dụng cho tất cả loại trứng.<br /><br /></div></div><div class="price left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">4.000.000 VND</span></div><div class="vat" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa bao gồm VAT ]</div></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyendang
   - Địa chỉ: Số 18 Lô 10B, Trung Yên 9A, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, HN
   - Điện thoại: 0986767306 - Fax:
   - email: nguyendang@vinastar.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...