MÁY BÓC VỎ TRẤU - 0902647887

#1
<div style="padding-top: 15px; padding-bottom: 15px; text-align: justify" class="div_box_contain_center div_SanPhamChiTiet"> <p class="MsoNormal"><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-size: larger">M&aacute;y b&oacute;c vỏ chấu PTN -Testing Husker THM035</span></strong></span><span style="font-size: larger"><br /> &nbsp;<span style="font-family: Tahoma">Hoạt động đơn giản, dễ d&agrave;ng nh&igrave;n thấy b&ecirc;n trong buồng b&oacute;c vỏ.. th&iacute;ch hợp cho PTN</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: larger"><span style="font-family: Tahoma">Chấu, gạo sẽ tự động t&aacute;ch rời nhờ v&agrave;o hệ thống quạt thổi</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: larger"><span style="font-family: Tahoma">Hiệu suất b&oacute;c vỏ rất cao do trục b&oacute;c c&oacute; k&iacute;ch thước rộng</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: larger"><span style="font-family: Tahoma">Trang bị hệ thống thủy lực tự động, v&agrave; aspirator gi&uacute;p t&aacute;ch dễ d&agrave;ng vỏ chấu, gạo nứt,&hellip;</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: larger"><span style="font-family: Tahoma">C&ocirc;ng suất: 40kg/giờ</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: larger"><span style="font-family: Tahoma">K&iacute;ch thước trục cao su: đk 40 x d&agrave;i 45 mm </span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: larger"><span style="font-family: Tahoma">Tốc độ quay: 1900/1000 v&ograve;ng /ph&uacute;t</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: larger"><span style="font-family: Tahoma">K&iacute;ch thước m&aacute;y: 700 x700 x 310mm</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: larger"><span style="font-family: Tahoma">Trọng lượng: 37kg</span></span></p> <p><span style="font-size: larger"> <span style="font-family: Tahoma">Nguồn: 230VAC<br /> <br /> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: #c00000">Li&ecirc;n hệ: </span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: #c00000">Nguyen Thuong</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: #c00000">Sales engineer</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: #c00000">Call phone: 0902.647.887</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: #c00000">PHUONGHAI CO., LTD</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: #c00000">29 D14B Str, Taythanh Ward, Tanphu Dist, HCMC, Vietnam</span></strong></p> <span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><a href="http://www.phuonghai.com/"><strong><span style="color: #c00000">www.phuonghai.com</span></strong></a><strong><span style="color: #c00000">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Email: </span></strong><a href="mailto:nguyenthuong@phuonghai.com"><strong><span style="color: #c00000">nguyenthuong@phuonghai.com</span></strong></a></span> <p><span style="font-size: larger"><span style="font-family: Tahoma"><br /> </span></span></p> </div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH TMDV KHKT Phượng Hải
- Địa chỉ: 29 D14B Str, Taythanh Ward, Tanphu Dist, HCMC, Vietnam
- Điện thoại: (84-8) 38156268 - Fax: 84-8 38156441
- email: nguyenthuong@phuonghai.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH