Máy bơm công nghiệp

  • Thread starter nguyenlienhtc
  • Ngày gửi
N

nguyenlienhtc

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: long biên - hà nội
- Tel, Fax: 0437920733
- email: tuananhhtc.68@gmail.com
================================

<strong><font size="5">C&ocirc;ng ty TNHH ĐT &ndash; KT HTC Ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp v&agrave; ph&acirc;n phối độc quyền c&aacute;c h&atilde;ng bơm c&ocirc;ng nghiệp như EBARA - ITALY , PENTAX - ITALY , bơm nước thải STURUMI - JAPAN, bơm cứu hỏa TOHATSU - JAPAN, bơm định lượng OBL - ITALY, BLUE - WHITE -USA, HANA - RUMANI, FUSAFEEDER - USA, bơm th&ugrave;ng phi FTI - USA, bơm m&agrave;ng kh&iacute; n&eacute;n SAND PIPER, WILDEN - USA, m&aacute;y thổi kh&iacute; LONGTECH - TAIWAN,... cho c&aacute;c đại l&yacute; v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh với chất lượng sản phẩm, gi&aacute; cả v&agrave; chăm s&oacute;c sau b&aacute;n h&agrave;ng tốt số 1 H&agrave; Nội.<br />Mọi chi tiết vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:<br /></font></strong><font size="5"><strong>C&Ocirc;NG TY TNHH ĐT &amp; KT HTC<br />Tel: 0</strong><strong>914 368 528 / 0977 426 048 :Mr:T&ocirc; anh </strong><strong>(QL DỰ &Aacute;N BƠM)</strong><strong><br /></strong></font><strong><font size="5">Số 16 ng&otilde; &nbsp;158/4 Nguyễn Sơn &ndash;Long Bi&ecirc;n &ndash;H&agrave; Nội<br /></font></strong><strong><font size="5">ĐT:043792033 :Fax :043 792034</font></strong><strong><br /></strong>
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH