• Máy bơm nước thải KTZ 23.7

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 11/4/11

  1. ledungtt Guest

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: ledung
   - Địa chỉ: P1006-N5D-TRUNG HÒA NHÂN CHÍNH- THANH XUÂN
   - Tel, Fax: ::: FaX 0439843319
   - email: ledung@thuanthiencorp.com
   ================================

   <div><br /></div><div>&nbsp;</div><div>C&ocirc;ng ty Kỹ Thuật v&agrave; C&ocirc;ng Nghệ Thuận Thi&ecirc;n xin gửi tới qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng lời ch&agrave;o tr&acirc;n trọng nhất.</div><div>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại m&aacute;y bơm bơm nước thải của h&atilde;ng Tsurumi với giải c&ocirc;ng suất từ 1.5Kw đến 11Kw.</div><div>M&aacute;y bơm nước thải KTZ 23.7</div><div>C&ocirc;ng suất: 3.7kW/ 380V</div><div>Lưu lượng: 12 (m3/h)</div><div>Cột &aacute;p : 30 (m)</div><div>Để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ:</div><div>C&ocirc;ng ty Kỹ Thuật v&agrave; C&ocirc;ng Nghệ Thuận Thi&ecirc;n</div><div>Địa chỉ: P1106 &ndash; N5D &ndash; Trung H&ograve;a Nh&acirc;n Ch&iacute;nh &ndash; Thanh Xu&acirc;n &ndash; HN</div><div>Showroom: Ngọc Kh&aacute;nh - &nbsp;935 Giải Ph&oacute;ng &ndash; Ho&agrave;ng Mai</div><div>Ph&ograve;ng kinh doah: : L&ecirc; Đ&igrave;nh Dũng - 0974017477</div><div>Điện thoại: 043.9844821&nbsp;</div><div>Yahoo: paven_175</div><div>Mail: ledung@thuanthiencorp.com</div><div>Web: www.thuanthiencorp.com</div><div>&nbsp;</div><div>P1106 &ndash; N5D Trung H&ograve;a Nh&acirc;n Ch&iacute;nh &ndash; Thanh Xu&acirc;n &ndash; H&agrave; Nội</div><div>ledung@thuanthiencorp.com</div>
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...