• Máy bơm Pentax

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 17/12/10

  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân:
   - Địa chỉ: long biên - hà nội
   - Tel, Fax: 0437920734
   - email: tuananhhtc.68@gmail.com
   ================================

   <strong>C&ocirc;ng ty TNHH Kỹ thuật &amp; Đầu tư HTC xin gửi tới qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng lời ch&agrave;o tr&acirc;n trọng nhất. Tự h&agrave;o l&agrave; nh&agrave; ph&acirc;n phối <a href="http://www.muabanraovat.com/redirector.php?url=http://www./raovat/1656/793820/bom-cong-nghiep-bom-hoa-chat-bom-bun-nuoc-thai-gia-tot-nhat-ha-noi.html" target="_blank">M&aacute;y Bơm</a> lớn nhất Việt Nam, ch&uacute;ng t&ocirc;i xin giới thiệu tới qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&aacute;c sản phẩm m&aacute;y <a href="http://www.muabanraovat.com/redirector.php?url=http://www./raovat/1656/793820/bom-cong-nghiep-bom-hoa-chat-bom-bun-nuoc-thai-gia-tot-nhat-ha-noi.html" target="_blank">bơm c&ocirc;ng nghiệp</a> như sau: </strong><strong><br /></strong><strong><u>- M&aacute;y bơm c&ocirc;ng nghi&ecirc;p Ebara &ndash; ITALY.</u></strong><strong><u><br />- M&aacute;y bơm c&ocirc;ng nghi&ecirc;p Pentax &ndash; ITALY.<br />- M&aacute;y bơm hố m&oacute;ng Sturumi &ndash; JAPAN.<br /></u></strong><strong><u>- Bơm cứu hỏa Tohatsu &ndash; JAPAN.</u></strong><strong><u><br />- M&aacute;y bơm h&oacute;a ch&acirc;t : OBL ,FTI,Hanna,Blue White, Pusafeder.<br />- Một số bơm đặc chủng kh&aacute;c như: bơm m&agrave;ng Sand Piper &ndash; USA; Wilden &ndash; USA.<br /></u></strong><strong><u>- M&aacute;y n&eacute;n kh&iacute; PUMA, m&aacute;y thổi kh&iacute; LONGTECH.</u></strong><strong><u><br /></u></strong><strong><em>Sản phẩm được ứng dụng rộng r&atilde;i trong c&aacute;c lĩnh vực:</em></strong><strong><u> </u></strong><strong><u><br />- Bơm hệ thống xử l&yacute; nước sạch cho c&aacute;c khu c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; chung cư<br />- Bơm cứu hoả, ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y<br />- Bơm &aacute;p lực, bơm tăng &aacute;p thiết bị. Bơm cao tầng, bơm thả giếng c&ocirc;ng nghiệp<br />- Bơm ho&aacute; chất trong c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y x&iacute; nghiệp</u></strong><strong> </strong><strong><br /></strong>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ :T&ocirc; anh <strong>&nbsp;( Ph&ograve;ng dự &aacute;n m&aacute;y bơm )</strong><br />Ph&ograve;ng Kinh Doanh <strong><br /></strong><strong>+ Hotline 1&nbsp; : 0914 368528 <br /></strong><strong>+ Hotline 2&nbsp;&nbsp; :0977 426 048</strong><br /><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><strong>Tel</strong>&nbsp; <strong>: 04.3.7920733&nbsp; </strong><br />Fax : 04.3.7920734&nbsp; ( ghi gửi Mr T&ocirc; Anh &nbsp;)<br />Email : <a href="mailto:tuananhhtc%20.68@gmail.com">tuananhhtc .68@gmail.com</a><br /><strong>Web 1</strong><strong>:</strong><strong> </strong>www.bomnuochtc.com<br /><br /><br /><br /><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p>
    
   Đang tải...
  2. hoangleminh

   hoangleminh http://caychumngay.com

   Bài viết:
   1.508
   Đã được thích:
   158
   Nghề nghiệp:
   Quản lý

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...