• MÁY CÁN KHÔ MỰC

  Thảo luận trong 'Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 20/2/12

  1. troivo Học làm nông dân

   <p><font color="#ff0000"><strong><font size="6">C&Ocirc;NG TY TNHH MTV PHẠM TUY&Ecirc;N</font></strong></font></p><p><font color="#ff0000" size="5"><em><u>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n chế tạo m&oacute;c thiết bị m&aacute;y ng&agrave;nh thực phẩm</u></em>:</font></p><p><font color="#ff0000" size="4"><em>Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: <strong>0907.840.318, 0996.978.609</strong> </em><br /></font></p><p><font color="#ff0000" size="4">+ M&aacute;y c&aacute;n d&agrave;i kh&ocirc; mực (Inox304) (10 cặp trục , 20 cặp trục, 20x2 cặp trục)<br /></font></p><p><font color="#ff0000" size="4">+ Tủ sấy thực phẩm</font></p><p><font color="#ff0000" size="4">+ Hệ thống băng tải, v&iacute;t tải, g&agrave;u tải.... </font></p><p><font color="#ff0000" size="4">+ M&aacute;y trộn ( thức ăn gia s&uacute;c, cafe.....)</font></p><p><font color="#ff0000" size="4">+ M&aacute;y nghiền b&uacute;a </font></p><p><font color="#ff0000" size="4">+ M&aacute;y &eacute;p tro trấu, m&aacute;y &eacute;p vỏ lon bia,&eacute;p đậu n&agrave;nh...<br /></font></p><p><font color="#ff0000" size="4">+ D&acirc;y chuyền sản xuất muối ăn (muối IỐT)</font></p><p><font color="#ff0000" size="4">+ D&acirc;y chuyền sản xuất hạt n&ecirc;m </font></p><p><font color="#ff0000" size="4">...........................................</font></p><p><font color="#ff0000" size="4">H&acirc;n hạnh được phục vụ&nbsp;</font></p><p><font color="#ff0000" size="4">Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o </font><br /></p><br /> <br /><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><br /></div><br /><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><br /> Link: <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/80513-MAY-CAN-KHO-MUC#ixzz1msH7OeC4">http://agriviet.com/home/threads/80513-MAY-CAN-KHO-MUC#ixzz1msH7OeC4</a><br /></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:


   - Tên DN/Cá nhân: CƠ KHÍ PHẠM TUYÊN
   - Địa chỉ: ấp tiền lân, bà điểm hoocmoon, Tp.hcm
   - Điện thoại: 0907840318 - Fax: 0996978609
   - email: troi_vo2009@yahoo.com
    
   Đang tải...