Máy cắt cỏ Honda giá tốt.

  • Thread starter tiamojsc
  • Ngày gửi
T

tiamojsc

Guest
#1
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; chương tr&igrave;nh khuyến mại c&aacute;c loại </span><strong><span style="font-size: 17pt; font-family: Verdana">m&aacute;y cắt cỏ</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> đặc biệt giảm gi&aacute; s&acirc;u cho loại </span><strong><span style="font-size: 17pt; font-family: Verdana">m&aacute;y cắt cỏ Honda Gx35 </span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">gi&aacute; chỉ c&ograve;n 5.200.000 c&oacute; thuế VAT rồi. Sản phẩm bảo h&agrave;nh ch&iacute;nh h&atilde;ng Honda Việt Nam sản xuất tại Th&aacute;i Lan. Đồng thời ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ khuyễn mại th&ecirc;m một hộp nhớt phục vụ cho c&ocirc;ng t&aacute;c b&ocirc;i trơn m&aacute;y sử dụng về sau. Với động cơ Honda mạnh mẽ 4 th&igrave; 1 xilanh 1,6 m&atilde; lực cỏ sẽ được cắt nhanh ch&oacute;ng tiết kiệm tối đa sức lao động m&agrave; hiệu quả lại rất cao. <br /> Chi tiết th&ocirc;ng số m&aacute;y. http://tiamo.com.vn/may-cat-co-cam-tay-honda-bc35-%28gx35%29-2819.html</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Honda BC35KBi (GX35)</span></strong><span style="font-size: 17pt; font-family: Verdana"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">Động cơ Honda 4 th&igrave;, 1 Xilanh</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">C&ocirc;ng suất :1.6m&atilde; Lực/7000vp</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">Dung t&iacute;ch b&igrave;nh xăng : 0.65l&iacute;t</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">Dung t&iacute;ch nhớt : 0.1l&iacute;t</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">Suất ti&ecirc;u thụ nhi&ecirc;n liệu: 265G/m&atilde; lực.giờ</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">Kiểu li&ecirc;n kết truyền động: Bằng tay</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">Trục truyền lực : C&agrave;ng bố ly hợp kh&ocirc;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">Tay điều khiển kiểu ghi đ&ocirc;ng</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">Lưỡi cắt cỏ : Loại hai c&aacute;nh</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">K&iacute;ch thước :1850x637x444mm</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">Trọng lượng kh&ocirc; :7.0kg</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">Nh&agrave; sản xuất: Honda</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">Rất mong qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; quan t&acirc;m tới chương tr&igrave;nh n&agrave;y của ch&uacute;ng t&ocirc;i.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">CTCP QUỐC TẾ TIAMO</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">Trụ sở: Số 11/190 Hạ Đ&igrave;nh - Thanh Xu&acirc;n - HN</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">MST: 0102714444</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">T&agrave;i khoản: 10320903833011 Tại Techcombank Thăng Long - Hn</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">VĂN PH&Ograve;NG GIAO DỊCH TIAMO: số 11 ng&otilde; 214 Nguyễn Xiển - TX HN</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">Tel: +84 04.355.77.270</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">Fax: +84-04.355.78.108</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">Hotline Kinh doanh: 0977.77.15.86 - 0986.604.336 </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">Mail: tiamo.jsc@gmail.com or tiamo@tiamo.com.vn</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">Website : http://www.tiamo.com.vn</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">Hoặc ch&aacute;t trực tiếp: IM: tiamo_hoachi ; skype: ocdagiang</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana"></span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thy Ngoan
- Địa chỉ: 11 ngõ 214 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 0977771586 - Fax: 04.35577270
- email: tiamo.jsc@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH