• Máy chế biến thức ăn chăn nuôi

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 2/12/10

  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH Anh Khoa
   - Địa chỉ: Làng nghề kiên lao -Xuân Tiến - Xuân TRường - NAm Định
   - Tel, Fax: 0350.3885583- 0915666628 ::: FaX
   - email: phamdanhue@gmail.com
   ================================

   <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">Đ&acirc;y l&agrave; gi&aacute; sản phẩm Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang sản xuất:</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" /></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">1. M&aacute;y trộn loại trung b&igrave;nh</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">- một lần trộn: 150kg/mẻ/10'</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">- Th&ugrave;ng Inox.</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">- m&ocirc;tơ: 3,5 kw</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" /></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" /></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">2. M&aacute;y tr&ocirc;n dung t&iacute;ch: 0,5m3</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">- một lần trộn: 150kg/mẻ/5'</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">Năng suất: 2000kg/h</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">M&ocirc;tơ 3,5kw.</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">&nbsp;</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">&nbsp;</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" /></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">3. M&aacute;y tr&ocirc;n dung t&iacute;ch: 0,75m3</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">- một lần trộn: 250kg/mẻ/5'</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">Năng suất: 2500kg/h</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">M&ocirc;tơ 7,5kw.</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" /></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">&nbsp;</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">4. M&aacute;y tr&ocirc;n dung t&iacute;ch: 1,1 m3</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">- một lần trộn: 250kg/mẻ/5'</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">Năng suất: 2500kg/h</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">M&ocirc;tơ 11&nbsp; kw.</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" /></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">&nbsp;</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">5. M&aacute;y nghiền thức ăn</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" /></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">- 150kg/mẻ/10'</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">M&ocirc;tơ 3,5 kw</span></span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" /></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">6. M&aacute;y đ&ugrave;n &eacute;p c&aacute;m vi&ecirc;n loại nhỏ</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" /></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">- 160kg/h</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" /></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">&nbsp;</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">7. M&aacute;y đ&ugrave;n &eacute;p c&aacute;m vi&ecirc;n</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" /></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">- 200 đến 300kg/h</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">&nbsp;</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">- Thiết kế theo y&ecirc;u cầu c&aacute;c loại m&aacute;y trộn, nghiền, đ&ugrave;n &eacute;p thức chăn nu&ocirc;i, nu&ocirc;i t&ocirc;m c&aacute; g&agrave; lợn,...!</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">Li&ecirc;n hệ: C&ocirc;ng ty TNHH Anh Khoa : 0350.3885583 - 0915666628 - website: <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://www.kienlao.com/">www.anhkhoand.net</a></span></p><br /> <br /> <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">&nbsp;</p><font face="#mce_temp_font#" />
    
   Đang tải...
  2. betoan

   betoan Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   243
   Đã được thích:
   102
   Nghề nghiệp:
   buon ban
   bạn vui lòng báo giá vào cho xem hình cái máy nghiền thức ăn. mình ở sài gòn làm thế nào để mua được hàng của bạn
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...