MÁY DÁN BĂNG KEO THÙNG

#1
<div class="title1"> <div style="padding-top: 10px; padding-left: 55px"> Chi Tiết Sản Phẩm</div> </div> <div style="clear: both"> <div class="style1"><img width="150px" height="130" border="0" style="margin-left: 12px; margin-right: 12px; margin-top: 17px; float: left; clear: both" src="http://daihungthinhmachine.com/Hinh%20CTSP/p_306.jpg" /></div> <div style="padding-left: 20px; padding-right: 4px; color: #133879"> <br /> <font color="red">T&ecirc;n sản phẩm: M&aacute;y D&aacute;n Băng Keo Model WP-4545</font> <hr /> Khuyến m&atilde;i : <hr /> Gi&aacute; b&aacute;n: 0 VNĐ <hr /> Trạng th&aacute;i : C&ograve;n h&agrave;ng <br /><br /><a href="http://daihungthinhmachine.com/chitiet.php?thamso=giohang_xuly_session&amp;id=202"> <img border="0" src="http://daihungthinhmachine.com/images/mua-hang.jpg" /> </a> <br /> <br /><br /> <u style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; background-color: #ffffff"><strong>C&Ocirc;NG DỤNG:</strong></u><br /> - Mặt băng tải tr&ecirc;n v&agrave; dưới th&iacute;ch hợp cho c&aacute;c th&ugrave;ng carton cao.<br /> <u style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; background-color: #ffffff"><strong>TH&Ocirc;NG SỐ KỸ THUẬT:</strong></u><br /> - K&iacute;ch cỡ th&ugrave;ng carton: (L)150 -&nbsp;<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; background-color: #ffffff; font-size: 12pt">&infin;</span>&nbsp;x (W)100-500 x (H) 100-500mm<br /> - Chiều cao b&agrave;n l&agrave;m việc c&oacute; thể điều chỉnh từ 580-880mm<br /> - Tốc độ d&aacute;n th&ugrave;ng: 700-1200 th&ugrave;ng/giờ<br /> - Chiều rộng băng keo sử dụng cho m&aacute;y: 46mm-60mm<br /> - Nguồn điện: 220V/1phase<br /><div><span style="font-size: medium">Để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin chi tiết kh&aacute;c xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ theo số điện thoại <span style="font-size: xx-large">0918.599.290</span>&nbsp; gặp Mr. NGHIỆP &nbsp;để được tư vấn v&agrave; ch&agrave;o gi&aacute; cạnh tranh!!!</span></div> <div><span style="font-size: medium">&nbsp;</span></div> <div><span style="font-size: medium">Được sự tin tưởng của kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng của C&ocirc;ng Ty ch&uacute;ng t&ocirc;i!</span></div> <div><span style="font-size: medium">C&Ocirc;NG TY TNHH THIẾT BỊ Đ&Oacute;NG G&Oacute;I ĐẠI HƯNG THỊNH</span></div> <div><span style="font-size: medium">Địa Chỉ : 12 C&ocirc; Bắc, Phường 2, Quận Ph&uacute; Nhuận, Tp.HCM</span></div> <div><span style="font-size: medium">HotLine : 0918599290 -(08) 36019991 &nbsp; fax: (08)39900913</span></div> <div><span style="font-size: medium">WebSite : WWW.DAIHUNGTHINHMACHINE.COM</span></div> <div><span style="font-size: medium">Email:ndaihungthinh@gmail.com</span></div> - K&iacute;ch thước m&aacute;y: (D)1190 x (R)820 x (C)1200-1600mm </div> </div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÓNG GÓI ĐẠI HƯNG THỊNH
- Địa chỉ: 12 Cô Bắc, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
- Điện thoại: 0918599290 - Fax: 0839900913
- email: ndaihungthinh@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH