Máy đo độ ẩm gạo F511

  • Thread starter ged_digital
  • Ngày gửi
G

ged_digital

Guest
#1
<table border="0"><tbody><tr><td><strong>TỔNG QUAN M&Aacute;Y ĐO ĐỘ ẨM GẠO F511</strong></td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td colspan="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kett l&agrave; c&ocirc;ng ty đầu ti&ecirc;n ở Nhật Bản ph&aacute;t triển m&aacute;y đo độ ẩm ngũ cốc. C&ugrave;ng với thời gian, c&ocirc;ng ty đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng ph&aacute;t triển cải tiến hơn về m&aacute;y đo độ ẩm ngũ cốc v&agrave; từ đ&oacute;, bắt đầu cho ra đời m&aacute;y đo độ ẩm gạo Riceter model I v&agrave;o năm 1961. M&aacute;y Riceter tiếp tục cải tiến qua h&agrave;ng loạt kiểu như Riceter II, 2, 3, D, L, E,J v&agrave; Riceter M. Gần đ&acirc;y, Kett đ&atilde; giới thiệu sản phẩm thế hệ mới nhất: M&aacute;y đo độ ẩm gạo F 511. Đ&acirc;y l&agrave; 1 thiết kế mới ho&agrave;n to&agrave;n dựa tr&ecirc;n những kinh nghiệm tổng thể m&agrave; Kett đ&atilde; t&iacute;ch lũy qua h&agrave;ng loạt series Riceter. M&aacute;y F 511đ&atilde; được thiết kế với t&iacute;nh năng kiểm tra độ ẩm đ&aacute;ng tin cậy, dễ d&agrave;ng hơn cho việc sử dụng. M&aacute;y F 511 đ&atilde; thỏa m&atilde;n những mong muốn m&agrave; Kett đưa ra.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">&nbsp;<strong>TH&Ocirc;NG SỐ KỸ THUẬT</strong></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><p>&nbsp;Ứng dụng với:&nbsp;<strong>L&uacute;a, gạo, l&uacute;a m&igrave;</strong><br /> Thang đo:&nbsp; Gạo: 11-20%, L&uacute;a m&igrave;: 10-30%, L&uacute;a: 11-30%<br /> Độ ch&iacute;nh x&aacute;c:&nbsp; 0,5%<br /> Hiển thị:&nbsp; M&agrave;n h&igrave;nh LCD<br /> Hiệu chỉnh nhiệt độ: Tự động bằng cảm biến nhiệt độ<br /> Hiệu chỉnh nhiệt độ vỏ: Bằng vi xử l&yacute;. Độ hiệu chỉnh n&agrave;y c&oacute; thể ứng dụng với mẫu c&oacute; độ ẩm 20% hoặc thấp hơn<br /> Nguồn điện: 1,5V (cỡ AA) x 4 cục pin<br /> K&iacute;ch thước v&agrave; trọng lượng: 164 (W) x 94 (D) x 65 (H); 443g<br /> Phụ t&ugrave;ng gồm: 2 muỗng, 1 chổi, 1 kẹp mẫu, 4 cục pin AA, Catalogue hướng dẫn, 1 hộp nhựa đựng m&aacute;y, 1 m&aacute;y b&oacute;c vỏ quay tay</p><p>&nbsp;</p><table border="0"><tbody><tr><td><span style="color: #0000ff">**************************************</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #0000ff">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN X&Uacute;C TIẾN TM &amp; GD TO&Agrave;N CẦU</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #0000ff">Địa chỉ: C2T13, T&ograve;a Nh&agrave; Topcare 335 Cầu Giấy, Cầu Giấy, H&agrave; Nội</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #0000ff">Tel/Fax: 04.8589.8586/ 04.3839.8214</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #0000ff">Hotline<strong>: </strong>0919.619.618</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #0000ff">Website: <a href="http://candientu.ged.vn/">http://candientu.ged.vn</a> </span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #0000ff">Email : info@geddigital.vn</span></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p></td></tr></tbody></table>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: pham hoai thu
- Địa chỉ: C2T13, tòa nhà Topcare, số 335 Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 04.8589.8586 - Fax: 0944338913
- email: thupham7nd@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH