Máy đo độ ẩm hạt cà phê hãng G-won Hàn Quốc, giá tốt

#1
<div><br /></div><p><a href="http://mvtek.vn/p/3130/may-do-do-am-ca-phe-g-won-gmk-303-c">http://mvtek.vn/p/3130/may-do-do-am-ca-phe-g-won-gmk-303-c</a></p><p>&nbsp;<strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">M&aacute;y đo độ ẩm hạt C&agrave; ph&ecirc; G-won GMK303C</span></strong></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">H&atilde;ng: G-won</span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Model: GMK 303C</span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Xuất xứ: H&agrave;n Quốc</span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Th&ocirc;ng số kĩ thuật:</span></strong></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Khoảng đo: 6.5%-21%</span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Ph&acirc;n giải: 0.1%</span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Độ ch&iacute;nh x&aacute;c: &plusmn;0.5%</span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Trọng lượng: 1,5 kg</span>&nbsp;</p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">K&iacute;ch thước: 165x94x40 mm</span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">4X Pin: 1.5V</span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px">&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Tuấn Hoàng
- Địa chỉ: B6C/KĐT Nam Trung Yên/ Cầu Giấy/ Hà Nội
- Điện thoại: +84 - Fax: 936060642
- email: hoang.salesmv@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH