• Máy đo độ ẩm hạt giống G-won GMK 503

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 17/4/13

  1. Nguyễn Tuấn Hoàng Nhà nông nghiệp dư

   <div><br /></div><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">M&aacute;y đo độ ẩm hạt giống GMK503A</span></strong></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">H&atilde;ng: G-won</span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Model: GMK503A</span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Xuất xứ: H&agrave;n Quốc</span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Th&ocirc;ng số kĩ thuật:</span></strong></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Phương ph&aacute;p đo: Đo điện trở</span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Khoảng đo:</span></p><ul style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">C&agrave; t&iacute;m:................ 3,8% - 12,5%</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">C&agrave; rốt:................. 3,1% -&nbsp;11,1%</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Rau bi-na:............ 3,7% - 10,3%</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Dưa chuột:........... 3,3% - 10,5%%</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">C&agrave; chua:.............. 3,3% - 11,5%</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">H&agrave;nh: ................. 5,4% - 11,7%</span></li></ul><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Độ ch&iacute;nh x&aacute;c:&nbsp;&plusmn;0.5%</span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Hiệu chuẩn: Tự động b&ugrave; nhiệt độ</span>&nbsp;</p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">K&iacute;ch cỡ: 164X94X40 mm</span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Trọng lượng: 1,230 kg</span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px">&nbsp;<span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ:</span></p><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Nguyen Tuan Hoang</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Sales Engineer</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Contact: 0936060642</span><br /><br /><br /><font color="#0000CD" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">MAI VU TECHNOLOGY COMPANY LIMITED*<br />B6C Building, Nam Trung Y&ecirc;n Urban Zone, Cau Giay Dist, Hanoi, Vietnam<br />Tel:(84-4) 62855023 or 62650050- Fax:(84-4) 62855024</font><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><br /></span>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Tuấn Hoàng
   - Địa chỉ: B6C/KĐT Nam Trung Yên/ Cầu Giấy/ Hà Nội
   - Điện thoại: +84 - Fax: 936060642
   - email: hoang.salesmv@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...