• Máy đo độ ẩm tinh bột G-won GMK308-Máy tốt- Giá rẻ cho bà con Nông dân

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 18/4/13

  1. Nguyễn Tuấn Hoàng Nhà nông nghiệp dư

   <div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong>M&aacute;y đo độ ẩm tinh bột G-won GMK308</strong></span></div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">H&atilde;ng: G-won</span></div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Model: GMK308</span></div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Xuất xứ: H&agrave;n Quốc</span></div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong>Những đặc điểm đặc trưng:</strong></span></div><ul style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">M&aacute;y dễ sử dụng, nhỏ gọn v&agrave; cho kết quả nhanh</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Đo bằng phương ph&aacute;p điện trở</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Loại đưa mẫu v&agrave;o c&aacute;c &ocirc; nhỏ kiểm tra</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Ph&eacute;p thử kh&ocirc;ng ph&aacute; mẫu</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">C&oacute; dữ liệu chuẩn</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">C&oacute; dấu hiệu b&aacute;o khi cần thay pin</span></li></ul><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">&nbsp;</span></div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><p style="margin-bottom: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong>Th&ocirc;ng số kỹ thuật:</strong></span></p><ul style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Ứng dụng: .....................Bột m&igrave;</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: small">Nhiệt độ sử dụng: ..........5</span><sup>0</sup><span style="font-size: small">C ~ 40</span><sup>0</sup><span style="font-size: small">C</span></span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Tự đ&ocirc;ng b&ugrave; nhiệt độ</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Dải đo: ..........................8,5%- 23,5%</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Nguồn: ..........................Pin 1,5 x 4 EA</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Độ ch&iacute;nh x&aacute;c: ............... &plusmn;0,5%</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">K&iacute;ch thước (DxRxC): .....164 x 94 x 60 mm</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Trọng lượng: .................700g</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><img alt="H&igrave;nh ảnh của M&aacute;y đo độ ẩm tinh bột G-won GMK308" src="http://mvtek.vn/content/images/thumbs/0005993_my_o_m_tinh_bt_g_won_gmk308_500.png" border="0" /></span></li></ul><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><span /></span><p style="margin-bottom: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong>C&aacute;c phụ kiện:</strong></span></p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><span /></span><ol style="list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin-bottom: 0px"><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">T&uacute;i s&aacute;ch: 01 chiếc</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Dụng cụ kiểm tra mẫu: 01 chiếc</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Chổi vệ sinh: 01 chiếc</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Pin 1,5V: 04 vi&ecirc;n</span></li></ol></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Tuấn Hoàng
   - Địa chỉ: B6C/KĐT Nam Trung Yên/ Cầu Giấy/ Hà Nội
   - Điện thoại: +84 - Fax: 936060642
   - email: hoang.salesmv@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...