1. haduli87 Guest

   <div class="MsoBodyText"><strong><span style="color: blue; font-family: VNI-Times; font-size: 13pt">BU&Ugrave;T &Ntilde;O PH CA&Agrave;M TAY</span></strong></div> <div class="MsoBodyText"><strong><span style="color: blue; font-family: VNI-Times; font-size: 13pt">Hie&auml;u: EUTECH &ndash; SINGAPORE</span></strong></div> <div class="MsoBodyText"><strong><span style="color: blue; font-family: VNI-Times; font-size: 13pt">Model: PH TESTR 30</span></strong></div> <div style="margin: 6pt 0cm 6pt 35.7pt; text-indent: -17.85pt" class="MsoBodyText"><span style="font-family: Symbol; font-size: 13pt">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family: VNI-Times; font-size: 13pt">Sa&ucirc;n ta&iuml;i Singapore theo co&acirc;ng nghe&auml; cu&ucirc;a Ha&oslash; Lan</span></div> <div style="margin: 6pt 0cm 6pt 35.7pt; text-indent: -17.85pt" class="MsoBodyText"><span style="font-family: Symbol; font-size: 13pt">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family: VNI-Times; font-size: 13pt">Thang &ntilde;o PH: -1.00 &ndash; 15.00pH</span></div> <div style="margin: 6pt 0cm 6pt 35.7pt; text-indent: -17.85pt" class="MsoBodyText"><span style="font-family: Symbol; font-size: 13pt">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family: VNI-Times; font-size: 13pt">&Ntilde;o&auml; nha&iuml;y: 0.01pH</span></div> <div style="margin: 6pt 0cm 6pt 35.7pt; text-indent: -17.85pt" class="MsoBodyText"><span style="font-family: Symbol; font-size: 13pt">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family: VNI-Times; font-size: 13pt">&Ntilde;o&auml; ch&iacute;nh xa&ugrave;c: +/-0.01pH</span></div> <div style="margin: 6pt 0cm 6pt 35.7pt; text-indent: -17.85pt" class="MsoBodyText"><span style="font-family: Symbol; font-size: 13pt">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family: VNI-Times; font-size: 13pt">Thang nhie&auml;t &ntilde;o&auml;: 0.0 &ndash; 50.0<sup>o</sup>C</span></div> <div style="margin: 6pt 0cm 6pt 35.7pt; text-indent: -17.85pt" class="MsoBodyText"><span style="font-family: Symbol; font-size: 13pt">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family: VNI-Times; font-size: 13pt">&Ntilde;o&auml; nha&iuml;y: 0.1<sup>o</sup>C</span></div> <div style="margin: 6pt 0cm 6pt 35.7pt; text-indent: -17.85pt" class="MsoBodyText"><span style="font-family: Symbol; font-size: 13pt">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family: VNI-Times; font-size: 13pt">&Ntilde;o&auml; ch&iacute;nh xa&ugrave;c: +/-0.5<sup> o</sup>C</span></div> <div style="margin: 6pt 0cm 6pt 35.7pt; text-indent: -17.85pt" class="MsoBodyText"><span style="font-family: Symbol; font-size: 13pt">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family: VNI-Times; font-size: 13pt">Nguo&agrave;n &ntilde;ie&auml;n: pin 1.5V</span></div> <div style="margin: 6pt 0cm 6pt 35.7pt; text-indent: -17.85pt" class="MsoBodyText"><span style="font-family: Symbol; font-size: 13pt">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family: VNI-Times; font-size: 13pt">K&iacute;ch th&ouml;&ocirc;&ugrave;c: 16.5x6x5mm</span></div> <div style="margin: 6pt 0cm 6pt 35.7pt; text-indent: -17.85pt" class="MsoBodyText"><span style="font-family: Symbol; font-size: 13pt">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family: VNI-Times; font-size: 13pt">Tro&iuml;ng l&ouml;&ocirc;&iuml;ng: 90g</span></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: HÀN ĐỨC LINH
   - Địa chỉ: E006 Hưng Vượng 1- Phú Mỹ Hưng - Phường Tân Phong - Quận 7 - Tp.HCM
   - Điện thoại: 0983927287 - Fax:
   - email: haduli87@gmail.com
    
   Đang tải...
  2. caremvn

   caremvn Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   551
   Đã được thích:
   174
   Nghề nghiệp:
   công chức
   giá nhiu một cái vậy anh ?
    
  3. levuong79

   levuong79 Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   368
   Đã được thích:
   82
   Nghề nghiệp:
   Kỹ sư nông nghiệp
   Quăng lên cái hình máy Em nó và báo giá luôn Bác!
    
  4. haduli87

   haduli87 Guest

   May do PH

   Gia của nó cung tuy lam anh a. Co để bàn, cam tay, dạng bút đo... Giá nó cuc re vi san xuat tại SINHGAPORE nhung công nghệ của THERMO -MY
   Co gi lien he đt: 0983927287 hoặc mail: haduli87@gmail.com

   Mời mọi ng vo đay tham khao them ve hinh anh va thong so cua em PH nay http://www.eutechinst.com/pdt-para-ph.html
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...