• máy đóng gói định hình hút chân không liên tục

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 12/10/11

  1. dacthihang Guest

   <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><h1><a title="MÁY ĐÓNG GÓI HÚT CH&Acirc;N KH&Ocirc;NG ĐỊNH HÌNH" style="border-style: initial; border-color: initial; text-decoration: none; color: #2e4347; border-width: 0px" href="http://vietnamb2c.com/san-pham/may-dong-goi-hut-chan-khong-dinh-hinh-12407.html"><p class="MsoNormal"><strong><u>Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ:</u></strong></p> <p class="MsoNormal">C&Ocirc;NG TY TNHH&nbsp; M&Aacute;Y M&Oacute;C THIẾT BỊ T&Acirc;N SAO BẮC &Aacute;</p> <p class="MsoNormal">Mr: phạm văn h&ograve;a</p> <p class="MsoNormal">ĐC: 160/21 l&ecirc; th&uacute;c hoạch ,p t&acirc;n qu&yacute;, q t&acirc;n ph&uacute; , tp HCM</p> <p class="MsoNormal">Mobile: 0985.467.398</p> <p class="MsoNormal">Email: phamxuanhoa86@yahoo.com</p> <p class="MsoNormal">Website: www.maymoctasaba.com</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> </a></h1></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 24px; font-weight: bold"><a title="MÁY ĐÓNG GÓI HÚT CH&Acirc;N KH&Ocirc;NG ĐỊNH HÌNH" style="border-style: initial; border-color: initial; text-decoration: none; color: #2e4347; border-width: 0px" href="http://vietnamb2c.com/san-pham/may-dong-goi-hut-chan-khong-dinh-hinh-12407.html"><p class="MsoNormal" style="display: inline !important">&nbsp;</p></a></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><h1><a title="MÁY ĐÓNG GÓI HÚT CH&Acirc;N KH&Ocirc;NG ĐỊNH HÌNH" style="border-style: initial; border-color: initial; text-decoration: none; color: #2e4347; border-width: 0px" href="http://vietnamb2c.com/san-pham/may-dong-goi-hut-chan-khong-dinh-hinh-12407.html">MÁY ĐÓNG GÓI HÚT CH&Acirc;N KH&Ocirc;NG ĐỊNH HÌNH</a></h1><p>&nbsp;</p><p style="margin-left: 0.5in">Ch&uacute;ng t&ocirc;i, C&ocirc;ng ty ĐẠI ĐỒNG TH&Agrave;NH l&agrave; nh&agrave; cung cấp chuy&ecirc;n nghiệp c&aacute;c thiết bị đ&oacute;ng g&oacute;i chuy&ecirc;n ng&agrave;nh, đồng thời cũng l&agrave; nh&agrave; ph&acirc;n phối c&aacute;c sản phẩm: D&acirc;y Đai Ni&ecirc;̀ng Thùng, M&aacute;y Đai Niềng Th&ugrave;ng, M&aacute;y D&aacute;n Th&ugrave;ng Carton, M&aacute;y H&uacute;t Ch&acirc;n Kh&ocirc;ng, M&aacute;y D&ograve; Kim Loại, Máy Qu&acirc;́n Màng Pallet, Máy Hàn Mi&ecirc;̣ng Bao, Máy Rút Màng Co,...</p><p style="margin-left: 0.5in"><br />Nhằm đảm bảo cho Qu&yacute; Cty giảm chi ph&iacute; v&agrave; nh&acirc;n lực cho việc Đ&oacute;ng g&oacute;i v&agrave; Vận Chuyển h&agrave;ng ho&aacute; xuất khẩu.&nbsp;<em><strong>Ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn giới thiệu đến Qu&yacute; c&ocirc;ng ty d&ograve;ng sản phẩm Máy Đóng gói hút ch&acirc;n kh&ocirc;ng định hình Model TB-390:</strong></em></p><p class="MsoNormal"><strong><span style="text-decoration: underline">C&Ocirc;NG DỤNG:</span></strong><br />M&aacute;y đ&oacute;ng g&oacute;i h&uacute;t ch&acirc;n kh&ocirc;ng định h&igrave;nh với chức năng h&uacute;t ch&acirc;n kh&ocirc;ng định h&igrave;nh sản phẩm, l&agrave;m cho sản phẩm nối bật v&agrave; tăng gi&aacute; trị sản phẩm. N&oacute; gi&uacute;p bảo quản sản phẩm kh&ocirc;ng bị oxy h&oacute;a, mối mọt, ẩm mốc, đồng thời k&eacute;o d&agrave;i thời gian bảo quản sản phẩm.<br /><strong><span style="text-decoration: underline">TH&Ocirc;NG SỐ KỸ THUẬT:</span></strong><br />- Nguồn điện: AC 220-380/50-60hz</p><p class="MsoNormal">- C&ocirc;ng suất: 7.5Kw</p><p class="MsoNormal">- K&iacute;ch thước buồng đ&oacute;ng g&oacute;i sản phẩm: 390 x 540mm<br />- Tốc độ đ&oacute;ng g&oacute;i: 50 &ndash; 60 sp/giờ<br />- C&ocirc;ng suất bơm h&uacute;t ch&acirc;n kh&ocirc;ng: 20m<sup>3</sup>/h</p><p class="MsoNormal">- Chiều rộng của m&agrave;ng: 450mm<br />- Chất liệu m&agrave;ng sử dụng: PVC, PE skin packaging film<br />- K&iacute;ch thước m&aacute;y: (D)1500 x (R)600 x (C)1350mm</p><p class="MsoNormal">- Trọng lượng m&aacute;y: 180Kgs</p><p class="MsoNormal">&nbsp;</p></span>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: phamvanduong
   - Địa chỉ: 160/21 lê thúc hoạch . p tân quý .q tân phú
   - Điện thoại: 0854342528 - Fax:
   - email: phamvanduong10@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...