• máy đóng gói định hình hút chân không

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 12/10/11

  1. dacthihang Guest

   <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><h1><a title="m&aacute;y đ&oacute;ng g&oacute;i định h&igrave;nh h&uacute;t ch&acirc;n kh&ocirc;ng" style="border-style: initial; border-color: initial; text-decoration: none; color: #2e4347; border-width: 0px" href="http://vietnamb2c.com/san-pham/may-dong-goi-dinh-hinh-hut-chan-khong-12281.html">m&aacute;y đ&oacute;ng g&oacute;i định h&igrave;nh h&uacute;t ch&acirc;n kh&ocirc;ng</a></h1><div style="text-align: left"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; font-size: 16px; background-color: #ffffff">Th&ocirc;ng số kỹ thuật:m&aacute;y</span></div><div style="text-align: left"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; font-size: 16px; background-color: #ffffff">Điện &aacute;p : 220V/50hz</span></div><div style="text-align: left"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; font-size: 16px; background-color: #ffffff">Model : M-16</span></div><div style="text-align: left"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; font-size: 16px; background-color: #ffffff">C&ocirc;ng su&acirc;t ti&ecirc;u thụ : 1200w</span></div><div style="text-align: left"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; font-size: 16px; background-color: #ffffff">Tốc độ h&uacute;t : 1,5 m<sup style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">3</sup></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; font-size: 16px; background-color: #ffffff">/h</span></div><div style="text-align: left"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; font-size: 16px; background-color: #ffffff">Đường h&agrave;n &eacute;p : 350x10mm</span></div><div style="text-align: left"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; font-size: 16px; background-color: #ffffff">K&iacute;ch thước m&aacute;y :</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; font-size: 16px; background-color: #ffffff">470 x 1000 x 580mm</span></div><div style="text-align: left"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; font-size: 16px; background-color: #ffffff">Trọng lượng : 36 kg</span></div><div style="text-align: left"><p class="MsoNormal">&nbsp;</p><p class="MsoNormal">Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ:</p><p class="MsoNormal">C&Ocirc;NG TY TNHH&nbsp;&nbsp;M&Aacute;Y M&Oacute;C THIẾT BỊ T&Acirc;N SAO BẮC &Aacute;</p><p class="MsoNormal">Mr: Phạm Văn Dương</p><p class="MsoNormal">Mobile: 0938.794.868- 0989.193.888</p><p class="MsoNormal">Email: phamvanduong10@ yahoo.com</p><p class="MsoNormal">Website: www.maymoctasaba.com</p><p class="MsoNormal">&nbsp;</p></div></span>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: phamvanduong
   - Địa chỉ: 160/21 lê thúc hoạch . p tân quý .q tân phú
   - Điện thoại: 0854342528 - Fax:
   - email: phamvanduong10@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...