• Máy ép mía, máy ép mía siêu sạch giá rẻ nhất Hà Nội

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 22/3/13

  1. maiphuthinh Guest

   <div id="raovat_description"> <div class="raovat_description"> <p class="p_first"><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/10/omw1363924725.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/10/medium_omw1363924725.JPG" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/10/omw1363924725.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/10/medium_omw1363924725.JPG" /></a></p> <p><span style="font-size: large"><strong>M&aacute;y &eacute;p m&iacute;a 3 l&ocirc; si&ecirc;u sạch <br />Gi&aacute;: 6.200.000 VND</strong></span></p> <p>&nbsp;<span style="font-size: large">K&iacute;ch thước: 40x30x50cm</span></p> <p>&nbsp;<span style="font-size: large">Trọng lượng: 45kg</span></p> <p>&nbsp;<span style="font-size: large">Moteur: 400W - 220V/50hz</span></p> <p>&nbsp;<span style="font-size: large">Tốc độ: 12 v&ograve;ng/ph&uacute;t</span></p> <p>&nbsp;<span style="font-size: large">Bảo h&agrave;nh: Moteur 12 th&aacute;ng - Linh kiện 3 th&aacute;ng.</span></p> <p><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #ff0000">Li&ecirc;n hệ: Ms Ngọc - 0962 536 113 - 0973 580 507<br /></span></strong></span></p> <p><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #ff0000">Địa chỉ: 86 Vương Thừa Vũ - Thanh Xu&acirc;n - H&agrave; Nội<br /></span></strong></span></p> <div style="clear: both"> <div> <h3><span style="font-size: large">Sản phẩm li&ecirc;n quan đến M&aacute;y &eacute;p nước m&iacute;a si&ecirc;u sạch 3 l&ocirc;<br /></span></h3> </div> </div> <p><span style="font-size: large">T&ecirc;n sản phẩm Gi&aacute; thị trường Gi&aacute; c&ocirc;ng ty</span></p> <p><span style="font-size: large"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://mayvanphongphuthinh.com/may-ep-nuoc-mia-kingsun-ks-300_pid14729.html">M&aacute;y &eacute;p nước m&iacute;a Kingsun KS-300</a> 9.800.000 VNĐ 8.450.000 VNĐ</span></p> <p><span style="font-size: large"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://mayvanphongphuthinh.com/may-ep-nuoc-mia-sieu-sach-ks-300_pid7575.html">M&aacute;y &eacute;p nước m&iacute;a si&ecirc;u sạch KS-300</a> 9.650.000 VNĐ 8.850.000 VNĐ</span></p> <p><span style="font-size: large"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://mayvanphongphuthinh.com/may-ep-nuoc-mia-kingsun-ks-250x_pid14730.html">M&aacute;y &eacute;p nước m&iacute;a Kingsun KS-250X</a> 10.200.000 VNĐ 9.950.000 VNĐ</span></p> <p><span style="font-size: large"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://mayvanphongphuthinh.com/may-ep-nuoc-mia-kingsun-ks-yz-28a_pid14731.html">M&aacute;y &eacute;p nước m&iacute;a Kingsun KS-YZ-28A</a> 12.300.000 VNĐ 10.000.000 VNĐ</span></p> <p><span style="font-size: large"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://mayvanphongphuthinh.com/may-ep-nuoc-mia-kingsun-ks-yz-28b_pid14732.html">M&aacute;y &eacute;p nước m&iacute;a Kingsun KS-YZ-28B</a> 12.430.000 VNĐ 10.979.000 VNĐ</span></p> <p><span style="font-size: large"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://mayvanphongphuthinh.com/may-ep-nuoc-mia-ks-tyz-8-0_pid16584.html">M&aacute;y &eacute;p nước m&iacute;a KS-TYZ-8.0</a> 12.100.000 VNĐ 10.980.000 VNĐ</span></p> <p><span style="font-size: large"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://mayvanphongphuthinh.com/may-ep-nuoc-mia-sieu-sach-3-lo_pid7596.html">M&aacute;y &eacute;p nước m&iacute;a si&ecirc;u sạch 3 l&ocirc;</a> 18.790.000 VNĐ 16.880.000 VNĐ</span></p> <p class="p_last"><span style="font-size: large"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://mayvanphongphuthinh.com/may-ep-nuoc-mia-3-qua-lo-ks-yz_pid7597.html">M&aacute;y &eacute;p nước m&iacute;a 3 quả l&ocirc; KS-YZ</a> 19.800.000 VNĐ 17.500.000 VNĐ</span></p></div> </div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Trần Thị Ngọc
   - Địa chỉ: 86 Vương Thừa Vũ
   - Điện thoại: 0973580507 - Fax:
   - email:
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...