Máy ép nước mía siêu sạch - Máy ép nước mía QT-10

#1
<div><em style="color: #3b454f; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 13px; line-height: 16px; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; line-height: 51px; font-size: 24pt; background-color: transparent; color: #0000cc">VINASTAR.VN</span></strong></em></div><div><p style="margin: 16px 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: #3b454f; font-size: 13px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 16px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; line-height: 20px; background-color: transparent; color: #0099cc">Xin k&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch.<br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c giải ph&aacute;p, thiết bị cho văn ph&ograve;ng, si&ecirc;u thị, ng&acirc;n h&agrave;ng v&agrave; c&aacute;c thiết bị phục vụ cho C&ocirc;ng nghiệp ,N&ocirc;ng nghiệp.<br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin được h&acirc;n hạnh giới thiệu:</span></p><p style="margin: 16px 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: #3b454f; font-size: 13px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 16px">&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" style="font-family: Arial; margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: #12459e" href="http://vinastar.vn/may-ep-nuoc-mia-qt-10-18709.html"><img style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; vertical-align: middle; background-color: transparent" src="http://vinastar.vn/img/vinastar/product/18709_20424_160.jpg" border="0" /></a><strong style="font-family: Arial; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><a rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: #12459e; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ep-nuoc-mia-qt-10-18709.html">M&aacute;y &eacute;p nước m&iacute;a QT-10</a></strong></p><p style="margin: 16px 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: #3b454f; font-family: Arial; font-size: 13px; border: 0px; vertical-align: baseline"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">M&atilde; h&agrave;ng:</strong>QT-10- K&iacute;ch thước m&aacute;y: cao 500mm x rộng 400mm x dầy 210mm</p><p style="margin: 16px 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: #3b454f; font-family: Arial; font-size: 13px; border: 0px; vertical-align: baseline">- Trọng lượng: 37 Kg<br />- Trục m&aacute;y bằng inox, đường k&iacute;nh &oslash;32mm<br />- Rul&ocirc; &eacute;p bằng inox, đường k&iacute;nh &oslash;65mm<br />- Th&ugrave;ng m&aacute;y bằng inox dầy 5mm<br />- Hệ thống c&oacute; thể vệ sinh dễ d&agrave;ng<br />- Hệ thống c&ocirc;ng tắc v&agrave; motor đảo chiều an to&agrave;n<br />- Trục, rul&ocirc; v&agrave; th&ugrave;ng m&aacute;y được l&agrave;m bằng inox chống rỉ s&eacute;t<br />Moteur: 400W - 220V/50hz<br />Tốc độ: 12 v&ograve;ng/ph&uacute;t<br />Bảo h&agrave;nh: 06 th&aacute;ng.</p><p style="margin: 16px 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: #3b454f; font-family: Arial; font-size: 13px; border: 0px; vertical-align: baseline"><span style="background-color: transparent; color: #00cc99; font-family: trebuchet; font-size: 24pt; font-weight: bold; line-height: 51px">H&atilde;y Li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để được tư vấn miễn ph&iacute;</span></p></div><table style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border-collapse: collapse; font-size: 13px; table-layout: auto; font-family: Arial; border: 1px solid #dddddd; vertical-align: baseline; border-spacing: 0px; color: #000000; line-height: 16px" border="0"><tbody><tr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border-collapse: collapse; font-size: 12px; height: 21px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><td style="margin: 0px; padding: 5px; outline: 0px; border-collapse: collapse; font-size: 12px; height: 21px; border: 1px solid #dddddd; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN CHUYỂN GIAO C&Ocirc;NG NGHỆ VINASTAR</strong></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border-collapse: collapse; font-size: 12px; height: 21px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><td style="margin: 0px; padding: 5px; outline: 0px; border-collapse: collapse; font-size: 12px; height: 21px; border: 1px solid #dddddd; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">(SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ H&Agrave; NỘI, SỐ ĐKKD0103037974)<br />ĐT:&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">04.3562 7997<br />Hotline: 0989 962 416<br />Email: dangnv507@gmail.com<br />Yahoo: thanhphongcaca</strong></td></tr></tbody></table>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vinastar
- Địa chỉ: Số 18 Lô 10B, Trung Yên 9A, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, HN
- Điện thoại: 0989962416 - Fax:
- email: dangnv507@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH