• Máy hàn miệng bao liên tục dạng nằm DBF-900LD, giá gốc, uy tín

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 22/2/13

  1. daidongthanh Guest

   <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in"><span style="font-size: 16pt">Ch&uacute;ng t&ocirc;i, C&ocirc;ng ty ĐẠI ĐỒNG TH&Agrave;NH l&agrave; nh&agrave; cung cấp chuy&ecirc;n nghiệp c&aacute;c thiết bị đ&oacute;ng g&oacute;i chuy&ecirc;n ng&agrave;nh, đồng thời cũng l&agrave; nh&agrave; ph&acirc;n phối c&aacute;c sản phẩm: D&acirc;y Đai Ni&ecirc;̀ng Thùng, M&aacute;y Đai Niềng Th&ugrave;ng, M&aacute;y D&aacute;n Th&ugrave;ng Carton, M&aacute;y H&uacute;t Ch&acirc;n Kh&ocirc;ng, M&aacute;y D&ograve; Kim Loại, Máy Qu&acirc;́n Màng Pallet, Máy Hàn Mi&ecirc;̣ng Bao, Máy Rút Màng Co,... <br /> Nhằm đảm bảo cho Qu&yacute; Cty giảm chi ph&iacute; v&agrave; nh&acirc;n lực cho việc Đ&oacute;ng g&oacute;i v&agrave; Vận Chuyển h&agrave;ng ho&aacute; xuất khẩu. <strong><em>Ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn giới thiệu đến Qu&yacute; c&ocirc;ng ty d&ograve;ng sản phẩm : Máy hàn mi&ecirc;̣ng bao li&ecirc;n tục dạng nằm DBF-900LD</em></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in"><span style="font-size: 16pt">C&Ocirc;NG DỤNG:<br /> M&aacute;y d&ugrave;ng để đ&oacute;ng g&oacute;i h&agrave;n c&aacute;c bao b&igrave; nhựa d&ugrave;ng trong c&aacute;c ng&agrave;nh sản xuất thực phẩm, mỹ phẩm, h&oacute;a phẩm, hạt giống...</span></p> <table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td style="background-color: #3366ff; padding: 0in; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt">TH&Ocirc;NG SỐ KỸ THUẬT</span></strong><span style="font-size: 16pt"></span></p> </td> <td style="background-color: #3366ff; padding: 0in; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 16pt">Model DBF-900LD</span></strong><span style="font-size: 16pt"></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ccffff; padding: 0in; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">Nguồn điện</span></p> </td> <td style="background-color: #ffcc99; padding: 0in; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 16pt">220V/1phase</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ccffff; padding: 0in; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">C&ocirc;ng suất</span></p> </td> <td style="background-color: #ffcc99; padding: 0in; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 16pt">600W</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ccffff; padding: 0in; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">Tốc độ h&agrave;n</span></p> </td> <td style="background-color: #ffcc99; padding: 0in; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 16pt">0-13M/min</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ccffff; padding: 0in; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">Độ rộng mối h&agrave;n</span></p> </td> <td style="background-color: #ffcc99; padding: 0in; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 16pt">6-12mm</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ccffff; padding: 0in; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">Nhiệt độ h&agrave;n</span></p> </td> <td style="background-color: #ffcc99; padding: 0in; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 16pt">0-300<sup>0</sup>C</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ccffff; padding: 0in; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">Độ d&agrave;y của bao b&igrave;</span></p> </td> <td style="background-color: #ffcc99; padding: 0in; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 16pt">0.02-1mm</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ccffff; padding: 0in; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">Số chữ in tr&ecirc;n mối h&agrave;n</span></p> </td> <td style="background-color: #ffcc99; padding: 0in; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 16pt">1 d&ograve;ng, 40 k&yacute; tự</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ccffff; padding: 0in; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">Chất liệu th&acirc;n m&aacute;y</span></p> </td> <td style="background-color: #ffcc99; padding: 0in; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 16pt">INOX</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ccffff; padding: 0in; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">K&iacute;ch thước m&aacute;y</span></p> </td> <td style="background-color: #ffcc99; padding: 0in; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 16pt">(D)860 x (R)420 x (C)540mm</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ccffff; padding: 0in; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">Trọng lượng m&aacute;y</span></p> </td> <td style="background-color: #ffcc99; padding: 0in; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 16pt">35kg</span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in"><span style="font-size: 16pt">&nbsp;</span></p> <p style="margin-left: 0.5in"><span style="font-size: 16pt">Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất mong được phục vụ Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng với gi&aacute; cả cạnh tranh v&agrave; chất lượng đảm bảo. Xin đừng ngần ngại li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để biết th&ecirc;m chi tiết, xin li&ecirc;n lạc theo số điện thoại: 08. 5435.5891- hoặc <span style="color: red; background-color: yellow; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Ms.Yến ngọc -&nbsp; 0977.638.338 &ndash; Service@daidongthanhmachine.com</span><span style="color: red"><br /> </span>Hoặc truy cập website: <a href="http://www.daidongthanhmachine.com/">http://www.daidongthanhmachine.com</a> để xem th&ocirc;ng tin về c&aacute;c sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i.<br /> <br /> Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn!</span></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: phạm thị yến ngọc
   - Địa chỉ: 69 Đường B2, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
   - Điện thoại: 095435891 - Fax: 0977638338
   - email: service@daidongthanhmachine.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...