• Máy hút ẩm giá tốt nhất của nhà phân phối!!!

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 19/2/13

  1. trangangel Banned

   <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/153/may-hut-am.txc">may hut am</a> harison hd-45b</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/153/may-hut-am-thiet-bi-do-do-am.txc">m&aacute;y h&uacute;t ẩm</a> harison</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.metrotech.com.vn/cat/153/may-hut-am.html">may hut am</a> harison HD-45B</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.mayvanphongtructuyen.com.vn/cat/153/may-hut-am.html">may hut am</a> HARISON HD-45B</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://sieuthimayphat.com.vn/may-hut-am-cat-153-vn.html">may hut am</a> hd 45b</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; C&ocirc;ng suất h&uacute;t ẩm: 45 l&iacute;t/24 giờ(ở điều kiện 30oC,70%)</p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; &divide; Dung t&iacute;ch b&igrave;nh chứa nước: 8 l&iacute;t </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; &divide; Lưu lượng gi&oacute; danh định: 285 m3/giờ. </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; &divide; C&ocirc;ng suất điện ti&ecirc;u thụ: 720W </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; &divide; D&ograve;ng danh định: 1.8A </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; <span class="thongtin">Gi&aacute; :&nbsp;11.100.000&nbsp; VNĐ</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; <span class="thongtin">BH:&nbsp;12 th&aacute;ng</span></p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/153/may-hut-am.txc">may hut am</a> Edison ED-12B</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/153/may-hut-am-thiet-bi-do-do-am.txc">m&aacute;y h&uacute;t ẩm</a> edison ed 12b</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.metrotech.com.vn/cat/153/may-hut-am.html">may hut am</a> hd 12b</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.mayvanphongtructuyen.com.vn/cat/153/may-hut-am.html">may hut am</a> Edison ED 12B</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://sieuthimayphat.com.vn/may-hut-am-cat-153-vn.html">may hut am</a> </p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; * C&ocirc;ng suất h&uacute;t ẩm:12l&iacute;t/24 giờ ở điều kiện 30oC,80%</p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; * C&ocirc;ng suất điện ti&ecirc;u thụ: 220W </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; * Thể t&iacute;ch b&igrave;nh chứa nước: 3,5 l&iacute;t </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; * Độ ồn: 45dB </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; * Nguồn điện: 220V/50Hz/1 pha </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; <span class="thongtin">Gi&aacute; :&nbsp;4.900.000&nbsp; VNĐ</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; <span class="thongtin">BH:&nbsp;12 th&aacute;ng </span></p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/153/may-hut-am.txc">may hut am</a> Edison ED-16B</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/153/may-hut-am-thiet-bi-do-do-am.txc">m&aacute;y h&uacute;t ẩm</a> </p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.metrotech.com.vn/cat/153/may-hut-am.html">may hut am</a> edison ed 16b</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.mayvanphongtructuyen.com.vn/cat/153/may-hut-am.html">may hut am</a> Edison ED 16B</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://sieuthimayphat.com.vn/may-hut-am-cat-153-vn.html">may hut am</a> hd 16b</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; * C&ocirc;ng suất h&uacute;t ẩm:16l&iacute;t/24 giờ ởđiều kiện 30oC,80%</p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; * C&ocirc;ng suất điện ti&ecirc;u thụ: 420W </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; * Thể t&iacute;ch b&igrave;nh chứa nước: 5 l&iacute;t </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; * Độ ồn: 45dB </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; * Nguồn điện: 220V/50Hz/1 pha </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; <span class="thongtin">Gi&aacute; :&nbsp;6.400.000&nbsp; VNĐ</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; <span class="thongtin">BH:&nbsp;12 th&aacute;ng </span></p> <p class="MsoNormal">C&aacute;c sản phẩm tham khảo:</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/153/may-hut-am.txc">may hut am</a> Edison ED-27B</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://sieuthimayphat.com.vn/may-hut-am-cat-153-vn.html">may hut am</a> edison ed 27b</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.mayvanphongtructuyen.com.vn/cat/153/may-hut-am.html">may hut am</a>&nbsp; ED 27B</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/153/may-hut-am.txc">may hut am</a> edison ed-7r Cao cấp</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.mayvanphongtructuyen.com.vn/cat/153/may-hut-am.html">mayhutam</a> Edison ED-7R Cao cấp</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://sieuthimayphat.com.vn/may-hut-am-cat-153-vn.html">m&aacute;y h&uacute;t ẩm</a> Edison ED-7R Cao cấp</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.mayvanphongtructuyen.com.vn/cat/153/may-hut-am.html">may hut tam </a>&nbsp;harison hd-150b (150l&iacute;t/ng&agrave;y)</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://mayphat.com.vn/">m&aacute;y h&uacute;t ẩm</a> Harison HD-150B (150l&iacute;t/ng&agrave;y)</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.mayvanphongtructuyen.com.vn/cat/153/may-hut-am.html">may hut am</a> harison HD-150B (150l&iacute;t/ng&agrave;y)</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/153/may-hut-am.txc">m&aacute;y h&uacute;t ẩm</a> harison hd-100Bm &nbsp;(100l&iacute;t/ng&agrave;y)- Di động</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/153/13/may-hut-am-thiet-bi-do-do-am.txc">may hut am</a> Harison HD-100BM (100l&iacute;t/ng&agrave;y)- Di động</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://sieuthimayphat.com.vn/may-hut-am-cat-153-vn.html">may hut am</a> harison HD-100BM (100l&iacute;t/ng&agrave;y)- Di động</p> <p align="center" style="margin: 5pt 0cm; text-align: center" class="MsoNormal"><u><span style="font-family: Verdana; color: blue">Chi tiết vui l&ograve;ng xin li&ecirc;n hệ :</span></u><span style="font-family: Verdana; color: blue" /></p> <p align="center" style="margin: 5pt 0cm; text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: Arial; color: black">C&ocirc;ng ty cổ phần Thương Mại v&agrave; C&ocirc;ng Nghệ Thanh Xu&acirc;n</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: black"> .<br /> </span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Địa chỉ:<strong> </strong>107-C3 Khuất Duy Tiến - Thanh Xu&acirc;n - H&agrave; Nội.&nbsp;</span><span style="color: black"> </span></p> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: black">&nbsp;</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: black">ĐT: 09 6669 5558 ~ 043&nbsp;9949 535&nbsp;&nbsp;~043 554 3575&nbsp; -&nbsp; 0902 686 111</span></p> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; color: red">Hotline: 091 357 1935</span></p> <p align="center" style="margin: 5pt 0cm; text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: Arial; color: black">&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-family: &quot;.VnTime&quot;; color: black">Website: &nbsp;&nbsp;</span></strong>&nbsp;<strong><span style="font-family: &quot;.VnTime&quot;; color: black"><a href="http://www.metrotech.com.vn/">&nbsp;</a></span></strong></p> <p align="center" style="margin: 5pt 0cm; text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13pt; font-family: &quot;.VnTime&quot;; color: black"><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/">http://www.sieuthicongnghe.com.vn</a></span></strong></p> <p align="center" style="margin: 5pt 0cm; text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13pt; font-family: &quot;.VnTime&quot;; color: blue"><a href="http://www.mayvanphongtructuyen.com.vn/">http://www.mayvanphongtructuyen.com.vn/</a></span></strong></p> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"><a href="http://www.sieuthimayphat.com.vn/">http://www.sieuthimayphat.com.vn</a></span></p> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><a href="http://mayphat.com.vn/">http://mayphat.com.vn/</a></p> <p align="center" style="margin: 5pt 0cm; text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13pt; font-family: &quot;.VnTime&quot;; color: blue"><a href="http://www.metrotech.com.vn/">http://www.metrotech.com.vn/</a></span></strong></p> <p align="center" style="margin: 5pt 0cm; text-align: center" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; color: blue"><a href="http://txc.vn/">http://txc.vn/</a></span></p> <p align="center" style="margin: 5pt 0cm; text-align: center" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; color: blue">&nbsp;</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object> <style> st1:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: le thị trang
   - Địa chỉ: 107 C3 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, HN
   - Điện thoại: 091 357 1935 - Fax:
   - email: tinhbanht89@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...