MÁY HÚT CHÂN KHÔNG DZ-400

#1
<div class="title1"> <div style="padding-top: 10px; padding-left: 55px"> Chi Tiết Sản Phẩm</div> </div> <div style="clear: both"> <div class="style1"><img width="150px" height="130" border="0" style="margin-left: 12px; margin-right: 12px; margin-top: 17px; float: left; clear: both" src="http://daihungthinhmachine.com/Hinh%20CTSP/p_275.jpg" /></div> <div style="padding-left: 20px; padding-right: 4px; color: #133879"> <br /> <font color="red">T&ecirc;n sản phẩm: M&Aacute;Y H&Uacute;T CH&Acirc;N KH&Ocirc;NG INOX Model DZ - 400 TAIWAN</font> <hr /> Khuyến m&atilde;i : <hr /> Gi&aacute; b&aacute;n: 0 VNĐ <hr /> Trạng th&aacute;i : C&ograve;n h&agrave;ng <br /><br /><a href="http://daihungthinhmachine.com/chitiet.php?thamso=giohang_xuly_session&amp;id=200"> <img border="0" src="http://daihungthinhmachine.com/images/mua-hang.jpg" /> </a> <br /> <br /><br /> <u style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; background-color: #ffffff"><strong>C&Ocirc;NG DỤNG:</strong></u><br /> M&aacute;y đ&oacute;ng g&oacute;i h&uacute;t ch&acirc;n kh&ocirc;ng d&ugrave;ng để h&uacute;t ch&acirc;n kh&ocirc;ng hoặc h&uacute;t kh&iacute; c&aacute;c loại sản phẩm, chất rắn, chất lỏng, boat, thực phẩm...N&oacute; gi&uacute;p bảo quản thực phẩm kh&ocirc;ng bị oxy h&oacute;a, mối mọt, ẩm mốc, đồng thời k&eacute;o d&agrave;i thời gian bảo quản sản phẩm.<br /> <u style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; background-color: #ffffff"><strong>TH&Ocirc;NG SỐ KỸ THUẬT:</strong></u><br /> - Chiều cao buồng h&uacute;t: 115mm<br /> - Chiều d&agrave;i thanh h&agrave;n: 400mm x 12mm x 2thanh<br /> - Khoảng c&aacute;ch thanh h&agrave;n: 390mm<br /> - C&ocirc;ng suất bơm h&uacute;t ch&acirc;n kh&ocirc;ng: 20m<sup style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; background-color: #ffffff">3</sup>&nbsp;/h<br /> - Nguồn điện: 220V/1phase<br /> - K&iacute;ch thước m&aacute;y: (D)540 x (R)490 x (C)1000mm <div><span style="font-size: medium">Để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin chi tiết kh&aacute;c xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ theo số điện thoại <span style="font-size: xx-large">0918.599.290</span>&nbsp; gặp Mr. NGHIỆP &nbsp;để được tư vấn v&agrave; ch&agrave;o gi&aacute; cạnh tranh!!!</span></div> <div><span style="font-size: medium">&nbsp;</span></div> <div><span style="font-size: medium">Được sự tin tưởng của kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng của C&ocirc;ng Ty ch&uacute;ng t&ocirc;i!</span></div> <div><span style="font-size: medium">C&Ocirc;NG TY TNHH THIẾT BỊ Đ&Oacute;NG G&Oacute;I ĐẠI HƯNG THỊNH</span></div> <div><span style="font-size: medium">Địa Chỉ : 12 C&ocirc; Bắc, Phường 2, Quận Ph&uacute; Nhuận, Tp.HCM</span></div> <div><span style="font-size: medium">HotLine : 0918599290 -(08) 36019991 &nbsp; fax: (08)39900913</span></div> <div><span style="font-size: medium">WebSite : WWW.DAIHUNGTHINHMACHINE.COM</span></div> <div><span style="font-size: medium">Email:ndaihungthinh@gmail.com</span></div> <h1><span style="font-size: medium"><br /> </span></h1></div> </div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: daihungthinh
- Địa chỉ: 12 Cô Bắc, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
- Điện thoại: 0918599290 - Fax:
- email: ndaihungthinh@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH