• máy hút chân không

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 12/10/11

  1. dacthihang Guest

   <span class="Apple-style-span" style="color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px; background-color: #ebebeb"><p class="MsoNormal"><strong><u>Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ:</u></strong></p> <p class="MsoNormal">C&Ocirc;NG TY TNHH&nbsp; M&Aacute;Y M&Oacute;C THIẾT BỊ T&Acirc;N SAO BẮC &Aacute;</p> <p class="MsoNormal">Mr: phạm văn h&ograve;a</p> <p class="MsoNormal">ĐC: 160/21 l&ecirc; th&uacute;c hoạch ,p t&acirc;n qu&yacute;, q t&acirc;n ph&uacute; , tp HCM</p> <p class="MsoNormal">Mobile: 0985.467.398</p> <p class="MsoNormal">Email: phamxuanhoa86@yahoo.com</p> <p class="MsoNormal">Website: www.maymoctasaba.com</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p><table border="0" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial" width="520"><tbody><tr><td colspan="2"><h3 style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; color: #06569d; font-size: 1.3em; padding-left: 0px; margin-bottom: 10px; text-align: left">M&aacute;y h&uacute;t ch&acirc;n kh&ocirc;ng DZ400</h3></td></tr><tr><td valign="top" align="left" style="width: 33%"><strong>Price:&nbsp;</strong><a style="text-decoration: none; color: #06569d" href="http://thietbimaysb.com/sanpham?page=shop.ask&amp;product_id=14&amp;subject=+%3A+M%26Atilde%3B%26iexcl%3By+h%26Atilde%3B%26ordm%3Bt+ch%26Atilde%3B%26cent%3Bn+kh%26Atilde%3B%26acute%3Bng+DZ400"></a><br /></td><td valign="top"><br /></td></tr><tr><td colspan="2"><a class="button" style="text-decoration: none; color: #06569d" href="http://thietbimaysb.com/sanpham?page=shop.ask&amp;flypage=flypage.tpl&amp;product_id=14&amp;category_id=7">C&acirc;u hỏi cho sản phẩm n&agrave;y</a></td></tr><tr><td colspan="2"><hr /><table border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" width="95%" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial"><tbody><tr><td>M&atilde; sản phẩm</td><td><span style="font-size: 12pt"><span style="color: #000000">DZ400</span></span></td></tr><tr><td>K&iacute;ch thước buồng h&uacute;t</td><td>440 x 420 x 75mm</td></tr><tr><td>Đường h&agrave;n</td><td>400 x 10mm</td></tr><tr><td>Lưu lượng h&uacute;t</td><td><p>20</p><p>&nbsp;</p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></span>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: phamvanduong
   - Địa chỉ: 160/21 lê thúc hoạch . p tân quý .q tân phú
   - Điện thoại: 0854342528 - Fax:
   - email: phamvanduong10@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...